Nghị quyết 145/2010/NQ-HĐND

Nghị quyết 145/2010/NQ-HĐND quy định chức danh, chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn do tỉnh Hòa Bình ban hành

Nghị quyết 145/2010/NQ-HĐND chế độ người hoạt động không chuyên trách ở xã Hòa Bình đã được thay thế bởi Nghị quyết 34/2016/NQ-HĐND số lượng mức phụ cấp những người hoạt động không chuyên trách Hòa Bình và được áp dụng kể từ ngày 01/01/2017.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 145/2010/NQ-HĐND chế độ người hoạt động không chuyên trách ở xã Hòa Bình


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH HÒA BÌNH

---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 145/2010/NQ-HĐND

Hòa Bình, ngày 21 tháng 7 năm 2010

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH CHỨC DANH, CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI NHỮNG NGƯỜI HOẠT ĐỘNG KHÔNG CHUYÊN TRÁCH Ở XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH
KHOÁ XIV KỲ HỌP THỨ 19

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân ngày 03/12/2004;

Căn cứ Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã;

Căn cứ Thông tư số 03/2010/TTLT-BNV-BTC-BLĐTB&XH ngày 27/5/2010 của liên Bộ: Nội vụ - Tài chính - Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã;

Xét Tờ trình số 979/TTr-UBND ngày 09 tháng 7 năm 2010 của Uỷ ban nhân dân tỉnh; Báo cáo thẩm tra của Ban pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quy định chức danh, chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn tỉnh Hòa Bình, như sau:

1. Chức danh những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn bố trí 12 chức danh; ở xóm, bản, tổ dân phố bố trí 3 chức danh, bao gồm:

* Ở xã:

1. Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra đảng;

2. Cán bộ Văn phòng Đảng uỷ;

3. Cán bộ Kế hoạch - Giao thông - Thuỷ lợi;

4. Cán bộ Thủ quỹ - Văn thư - Lưu trữ;

5. Cán bộ phụ trách Đài truyền thanh và quản lý nhà văn hoá;

6. Phó Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;

7. Phó Bí thư Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh;

8. Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam;

9. Phó Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam;

10. Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam;

11. Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam;

12. Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Việt Nam.

* Ở xóm, bản, tổ dân phố:

13. Bí thư Chi bộ xóm, bản, tổ dân phố;

14. Trưởng xóm, bản, Tổ trưởng tổ dân phố;

15. Công an viên (nơi chưa bố trí Công an chính quy).

2. Chế độ phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách

a) Chế độ phụ cấp hàng tháng bằng hệ số 1,0 theo mức lương tối thiểu chung/người/tháng.

b) Đối với 7.925 người hoạt động không chuyên trách hiện có, việc áp dụng chế độ phụ cấp như sau:

- Trường hợp đã được tuyển dụng hoặc phân công công tác trước ngày 01/01/2010, áp dụng chế độ phụ cấp mới kể từ ngày 01/01/2010.

- Trường hợp được tuyển dụng, phân công công tác sau ngày 01/01/2010, áp dụng chế độ phụ cấp mới tính từ ngày có quyết định tuyển dụng, phân công công tác.

c) Đối với các trường hợp tuyển dụng hoặc phân công công tác sau ngày Nghị quyết này có hiệu lực thi hành áp dụng chế độ phụ cấp theo quy định tại điểm a khoản 2, Điều 1 Nghị quyết này.

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao:

- Uỷ ban nhân dân tỉnh triển khai và tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

- Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh và Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh có trách nhiệm giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua; các quy định trước đây trái với Nghị quyết này đều bãi bỏ.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XIV, kỳ họp thứ 19 thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Hoàng Việt Cường

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 145/2010/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu145/2010/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/07/2010
Ngày hiệu lực31/07/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/01/2017
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 145/2010/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 145/2010/NQ-HĐND chế độ người hoạt động không chuyên trách ở xã Hòa Bình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 145/2010/NQ-HĐND chế độ người hoạt động không chuyên trách ở xã Hòa Bình
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu145/2010/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hòa Bình
        Người kýHoàng Việt Cường
        Ngày ban hành21/07/2010
        Ngày hiệu lực31/07/2010
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước, Lao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/01/2017
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 145/2010/NQ-HĐND chế độ người hoạt động không chuyên trách ở xã Hòa Bình

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 145/2010/NQ-HĐND chế độ người hoạt động không chuyên trách ở xã Hòa Bình