Nghị quyết 145/NQ-CP

Nghị quyết 145/NQ-CP năm 2020 về thông qua đề nghị xây dựng Nghị định quy định về công tác bảo đảm chuyến bay chuyên cơ, chuyên khoang do Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 145/NQ-CP 2020 đề nghị xây dựng Nghị định công tác bảo đảm chuyến bay chuyên cơ


CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 145/NQ-CP

Hà Nội, ngày 07 tháng 10 năm 2020

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC THÔNG QUA ĐỀ NGHỊ XÂY DỰNG NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ CÔNG TÁC BẢO ĐẢM CHUYẾN BAY CHUYÊN CƠ, CHUYÊN KHOANG

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 138/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2016 của Chính phủ ban hành Quy chế làm việc của Chính phủ;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải tại Tờ trình số 7143/TTr-BGTVT ngày 22 tháng 7 năm 2020 và văn bản số 9520/BGTVT-VT ngày 22 tháng 9 năm 2020 về việc tiếp thu, giải trình ý kiến Thành viên Chính phủ;

Trên cơ sở kết quả biểu quyết của các thành viên Chính phủ.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua đề nghị xây dựng Nghị định quy định về công tác bảo đảm chuyến bay chuyên cơ, chuyên khoang.

Giao Bộ Giao thông vận tài chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan nghiên cứu, xây dựng Nghị định theo trình tự, thủ tục rút gọn để trình Chính phủ trong năm 2020.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Bộ trưởng, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

 


Nơi nhận:
- Thủ tướng CP, các PTTg Chính phủ;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc CP;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: PL, KGVX, QHQT, KTTH, NC, TH;
- Lưu: VT, CN (2)

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG
Nguyễn Xuân Phúc

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 145/NQ-CP

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu145/NQ-CP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/10/2020
Ngày hiệu lực07/10/2020
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 145/NQ-CP

Lược đồ Nghị quyết 145/NQ-CP 2020 đề nghị xây dựng Nghị định công tác bảo đảm chuyến bay chuyên cơ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 145/NQ-CP 2020 đề nghị xây dựng Nghị định công tác bảo đảm chuyến bay chuyên cơ
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu145/NQ-CP
        Cơ quan ban hànhChính phủ
        Người kýNguyễn Xuân Phúc
        Ngày ban hành07/10/2020
        Ngày hiệu lực07/10/2020
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 145/NQ-CP 2020 đề nghị xây dựng Nghị định công tác bảo đảm chuyến bay chuyên cơ

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 145/NQ-CP 2020 đề nghị xây dựng Nghị định công tác bảo đảm chuyến bay chuyên cơ

            • 07/10/2020

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 07/10/2020

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực