Nghị quyết 145/NQ-HĐND

Nghị quyết 145/NQ-HĐND năm 2015 Chương trình xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Lai Châu năm 2016

Nội dung toàn văn Nghị quyết 145/NQ-HĐND chương trình xây dựng nghị quyết Hội đồng nhân dân Lai Châu 2016 2015


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH LAI CHÂU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 145/NQ-HĐND

Lai Châu, ngày 11 tháng 12 năm 2015

 

NGHỊ QUYẾT

CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG NGHỊ QUYẾT CỦA HĐND TỈNH NĂM 2016

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU
KHÓA XIII, KỲ HỌP THỨ 12

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Nghị quyết số 753/2005/NQ-UBTVQH11 ngày 02 tháng 4 năm 2005 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XI về ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân;

Sau khi xem xét Tờ trình số: 364/TTr-HĐND ngày 01/12/2015 của Thường trực HĐND tỉnh về Chương trình xây dựng nghị quyết của HĐND tỉnh năm 2016 và ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Chương trình xây dựng nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2016 với các nội dung sau:

1. Nghị quyết về Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2016-2020;

2. Nghị quyết điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất tỉnh Lai Châu đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ cuối 2016-2020;

3. Nghị quyết ban hành định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên năm 2017 và các năm tiếp theo;

4. Nghị quyết phân cấp nguồn thu và nhiệm vụ chi NSĐP năm 2017 và ổn định cho các năm tiếp theo trên địa bàn tỉnh;

5. Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung mức thu phí, lệ phí và tỷ lệ phần trăm trích nộp NSNN trên địa bàn tỉnh Lai Châu;

6. Nghị quyết về giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020;

7. Nghị quyết về phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020;

8. Nghị quyết về nâng cao chất lượng nguồn nhân lực giai đoạn 2016-2020;

9. Nghị quyết thông qua Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Lai Châu giai đoạn 2016-2025, tầm nhìn đến 2035;

10. Nghị quyết thông qua Đề án nâng cao chất lượng giáo dục vùng đặc biệt khó khăn giai đoạn 2016-2020;

11. Nghị quyết thông qua Đề án phát triển hạ tầng thiết yếu các khu sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung giai đoạn 2016-2020;

12. Nghị quyết thông qua Đề án phát triển du lịch giai đoạn 2016-2020;

13. Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh các xã biên giới;

14. Nghị quyết quy định mức học phí đối với các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Lai Châu năm học 2015-2016 đến năm học 2020-2021;

15. Nghị quyết thông qua Chương trình phát triển kinh tế cửa khẩu đến năm 2020;

16. Nghị quyết thông qua Đề án nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống y tế cơ sở giai đoạn 2016-2020;

17. Nghị quyết thông qua Đề án về công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2016-2020;

18. Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2017-2020;

19. Nghị quyết về chấp thuận danh mục các dự án phải thu hồi đất và danh mục các dự án được phép chuyển mục đích sử dụng đất năm 2017;

20. Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ kinh phí nuôi dưỡng học sinh bán trú trong các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh;

21. Nghị quyết về Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh Lai Châu khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao Thường trực HĐND tỉnh chủ trì, phối hợp với UBND tỉnh tổ chức thực hiện Chương trình xây dựng nghị quyết của HĐND tỉnh năm 2016 bảo đảm đúng qui định. Trường hợp cần điều chỉnh Chương trình xây dựng nghị quyết của HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh thống nhất với UBND tỉnh điều chỉnh và báo cáo HĐND tỉnh tại kỳ họp gần nhất.

2. Ủy ban nhân dân tỉnh phân công cơ quan chủ trì soạn thảo, cơ quan phối hợp để chuẩn bị các báo cáo, đề án và tờ trình dự thảo nghị quyết đúng quy định, bảo đảm chất lượng và thời gian.

3. Các Ban HĐND tỉnh chủ động phối hợp với các cơ quan chủ trì soạn thảo và các cơ quan, tổ chức hữu quan tham gia trong quá trình xây dựng dự thảo, thẩm tra các báo cáo, đề án và dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ thông qua.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIII, kỳ họp thứ 12 thông qua, ngày 11 tháng 12 năm 2015./.

 

 

CHỦ TỊCH
Giàng Páo Mỷ

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 145/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu145/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/12/2015
Ngày hiệu lực11/12/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 145/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 145/NQ-HĐND chương trình xây dựng nghị quyết Hội đồng nhân dân Lai Châu 2016 2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 145/NQ-HĐND chương trình xây dựng nghị quyết Hội đồng nhân dân Lai Châu 2016 2015
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu145/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Lai Châu
        Người kýGiàng Páo Mỷ
        Ngày ban hành11/12/2015
        Ngày hiệu lực11/12/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 145/NQ-HĐND chương trình xây dựng nghị quyết Hội đồng nhân dân Lai Châu 2016 2015

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 145/NQ-HĐND chương trình xây dựng nghị quyết Hội đồng nhân dân Lai Châu 2016 2015

            • 11/12/2015

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 11/12/2015

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực