Nghị quyết 146/NQ-HĐND

Nghị quyết 146/NQ-HĐND năm 2019 thực hiện nhiệm vụ phát sinh từ sau Kỳ họp thứ 7 đến trước Kỳ họp thứ 9 thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021

Nội dung toàn văn Nghị quyết 146/NQ-HĐND 2019 nhiệm vụ phát sinh từ Kỳ họp 7 đến trước Kỳ họp 9 tỉnh Hòa Bình


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH HÒA BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 146/NQ-ND

Hòa Bình, ngày 19 tháng 7 năm 2019

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC THỰC HIỆN NHIỆM VỤ PHÁT SINH TỪ SAU KỲ HỌP THỨ 7 ĐẾN TRƯỚC KỲ HỌP THỨ 9, THUỘC THẨM QUYỀN CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KHÓA XVI, NHIỆM KỲ 2016-2021

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH
KHÓA XVI, KỲ HỌP THỨ 9

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Thực hiện Văn bản số 191/UBTVQH14-CTĐB ngày 19 tháng 10 năm 2017 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc giải quyết những vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp của Hội đồng nhân dân;

Xét Tờ trình số 172/TTr-HĐND ngày 11 tháng 7 năm 2019 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc thực hiện nhiệm vụ phát sinh từ sau Kỳ họp thứ 7 đến trước Kỳ họp thứ 9 thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua 04 nội dung phát sinh từ sau Kỳ họp thứ 7 đến trước Kỳ họp thứ 9 thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh đã được Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh thống nhất với Ủy ban nhân dân tỉnh để tổ chức thực hiện (Có phụ lục chi tiết kèm theo).

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này

2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết theo quy định của pháp luật

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình Khóa XVI, Kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 19 tháng 7 năm 2019 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày thông qua./.

 


Nơi nhận:
- UBTV Quốc hội;
- Chính phủ;
- TT. Tỉnh ủy;
- TT HĐND tỉnh;
- UBND tỉnh (CT,các PCT);
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Ủy ban MTTQVN tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh;
- HĐND, UBND các huyện, thành phố;
- LĐ Văn phòng HĐND tỉnh:
- Trung tâm TH và Công báo VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, TH (T1).

CHỦ TỊCH
Trần Đăng Ninh

 

PHỤ LỤC

CÁC NỘI DUNG GIẢI QUYẾT NHỮNG VẤN ĐỀ PHÁT SINH TỪ SAU KỲ HỌP THỨ 7 ĐẾN TRƯỚC KỲ HỌP THỨ 9, THUỘC THẨM QUYỀN CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KHÓA XVI, NHIỆM KỲ 2016-2021
(Kèm theo Nghị quyết số 146/NQ-HĐND ngày 19 tháng 7 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình)

THỨ TỰ

NỘI DUNG GIẢI QUYẾT

1

Thống nhất chủ trương đầu tư dự án Quần thể du lịch sinh thái văn hóa Thiên Cung Đại Việt tại xã Lạc Thịnh, huyện Yên Thủy theo đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Văn bản số 2037/UBND-NNTN ngày 05/12/2018.

2

Thống nhất điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư dự án Đầu tư xây dựng hệ thống cấp nước sạch Xuân Mai tại tỉnh Hòa Bình theo đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Văn bản số 2084/UBND-NNTN ngày 11/12/2018

3

Thống nhất chủ trương đầu tư dự án Nhà máy sản xuất các loại vi mạch điện tcủa nhà đầu tư Công ty Meiko Electronics CO.,LTD theo đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Tờ trình số 159/TTr-UBND ngày 10/12/2018

4

Thống nhất chủ trương đầu tư dự án Khu biệt thự nhà vườn, trng rừng kết hp sinh thái tại xã Mông Hóa, huyện Kỳ Sơn theo đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Tờ trình số 162/TTr-UBND ngày 27/12/2018

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 146/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu146/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/07/2019
Ngày hiệu lực19/07/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 146/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 146/NQ-HĐND 2019 nhiệm vụ phát sinh từ Kỳ họp 7 đến trước Kỳ họp 9 tỉnh Hòa Bình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 146/NQ-HĐND 2019 nhiệm vụ phát sinh từ Kỳ họp 7 đến trước Kỳ họp 9 tỉnh Hòa Bình
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu146/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hòa Bình
        Người kýTrần Đăng Ninh
        Ngày ban hành19/07/2019
        Ngày hiệu lực19/07/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Nghị quyết 146/NQ-HĐND 2019 nhiệm vụ phát sinh từ Kỳ họp 7 đến trước Kỳ họp 9 tỉnh Hòa Bình

             Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 146/NQ-HĐND 2019 nhiệm vụ phát sinh từ Kỳ họp 7 đến trước Kỳ họp 9 tỉnh Hòa Bình

             • 19/07/2019

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 19/07/2019

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực