Nghị quyết 147/2018/NQ-HĐND

Nghị quyết 147/2018/NQ-HĐND về chính sách hỗ trợ mở đường bay đi và đến Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn do tỉnh Quảng Ninh ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 147/2018/NQ-HĐND hỗ trợ mở đường bay đi đến Cảng hàng không Vân Đồn Quảng Ninh


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 147/2018/NQ-HĐND

Quảng Ninh, ngày 07 tháng 12 năm 2018

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC BAN HÀNH CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ MỞ CÁC ĐƯỜNG BAY ĐI VÀ ĐẾN CẢNG HÀNG KHÔNG QUỐC TẾ VÂN ĐỒN

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN KHÓA XIII- KỲ HỌP THỨ 9

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước năm 2015;

Xét Tờ trình số 9037/TTr-UBND ngày 30 tháng 11 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Nghị quyết về chính sách h trợ mở các đường bay đi và đến Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn; Báo cáo thẩm tra số 166/BC-HĐND ngày 30 tháng 11 năm 2018 của Ban Kinh tế - Ngân sách và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Ban hành chính sách hỗ trợ mở các đường bay đi và đến Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn như sau:

1. Đối tượng áp dụng

a) Các hãng hàng không trong nước và quốc tế mở đường bay đi và đến Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn.

b) Doanh nghiệp khai thác vận tải công cộng bằng xe buýt từ Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn đến trung tâm các địa phương: Huyện Vân Đồn, thành phố Cẩm Phả, thành phố Hạ Long và ngược lại.

c) Hành khách trên các chuyến bay đi và đến qua Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn.

2. Điều kiện, nguyên tắc hỗ trợ

a) Hãng hàng không được cấp phép hoạt động kinh doanh vận chuyển hàng không theo quy định có văn bản gửi Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh về phương án mở đường bay mới.

b) Mỗi đường bay mới của hãng hàng không chỉ được hỗ trợ một lần.

3. Nội dung chính sách hỗ trợ

a) Hỗ trợ về tuyên truyền

Hỗ trợ 100% chi phí đối với các hoạt động sau đây:

- Tuyên truyền tin, bài, ảnh, video clip về hoạt động khai trương, mở đường bay đi và đến Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn.

- Tuyên truyền, giới thiệu về kế hoạch khai thác các đường bay đi và đến Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn; phát tài liệu, ấn phẩm tuyên truyền về đường bay mới trong hội nghị giao ban báo chí thường kỳ, các hội nghị xúc tiến đầu tư, các sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch lớn của tỉnh; lồng ghép tuyên truyền trong hoạt động của các đoàn công tác tỉnh Quảng Ninh tại các tỉnh, thành phố quốc tế có quan hệ hợp tác, kết nghĩa; tuyên truyền, giới thiệu cho kiu bào Quảng Ninh tại nước ngoài.

- Cấp phép vị trí treo lắp cho hệ thống tuyên truyền trực quan tại các địa phương của tỉnh.

b) Hỗ trợ về quảng cáo

Hỗ trợ 100% chi phí đối với các hoạt động sau đây:

- Quảng cáo trên Báo Quảng Ninh bao gồm báo giấy, báo điện tử; trên kênh truyền hình của Đài Phát thanh và Truyền hình Quảng Ninh; trên đặc san Hoa Sen; trên Cổng thông tin của tỉnh Quảng Ninh;

- Giới thiệu vị trí đặt biển tấm lớn trên địa bàn tỉnh và hướng dẫn để các hãng hàng không triển khai xây dựng các biển quảng cáo theo quy định.

c) Hỗ trợ hoạt động khai thác vận tải công cộng bằng xe buýt:

- Hỗ trợ 100% chi phí hoạt động khai thác vận tải công cộng bằng xe buýt chất lượng cao từ Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn đến trung tâm các địa phương: Huyện Vân Đồn, thành phố Cẩm Phả, thành phố Hạ Long và ngược lại.

- Đối tượng phục vụ: Các hành khách đi tàu bay di chuyển từ Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn đến các trung tâm: Huyện Vân Đồn, thành phố Cẩm Phả, thành phố Hạ Long và ngược lại.

- Hình thức hỗ trợ: Hỗ trợ theo chuyến (một chiều từ điểm đầu đến điểm cuối của một tuyến) cho doanh nghiệp hoạt động vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt.

- Mức hỗ trợ: Tối đa không quá 1.100.000 đồng/chuyến (đến trung tâm thành phố Hạ Long).

d) Miễn phí vào các điểm tham quan cho hành khách trên các chuyến bay đến Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn, gồm:

- Khu di tích và danh thắng Yên Tử (thành phố Uông Bí);

- Di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long, Vịnh Bái Tử Long (thăm quan ban ngày).

Mỗi lần bay đến Cảng hàng không hành khách được miễn phí tham quan một lần. Thời gian miễn phí cho từng hành khách trong vòng 30 ngày kể từ ngày hành khách đi trên các chuyến bay đến Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn.

đ) Tạo điều kiện về văn phòng làm việc cho các hãng hàng không mở đường bay đi và đến Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn.

4. Thời gian thực hiện: Từ ngày 01 tháng 01 năm 2019 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2021.

5. Nguồn kinh phí thực hiện: Ngân sách tỉnh Quảng Ninh và các nguồn kinh phí huy động hp pháp khác.

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao:

1. Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết này và quy định cụ thể chi tiết nội dung, điều kiện hỗ trợ tuyên truyền, quảng cáo, văn phòng làm việc cho các hãng hàng không. Việc hỗ trợ hoạt động khai thác vận tải công cộng bằng xe buýt thực hiện đấu thầu lựa chọn doanh nghiệp hoạt động vận tải theo quy định và có cơ chế quản lý, kiểm soát chặt chẽ đảm bảo đúng mục tiêu hỗ trợ, đáp ứng chất lượng dịch vụ. Trong quá trình thực hiện nếu có vấn đề phát sinh, Ủy ban nhân dân tỉnh thống nhất với Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh trước khi quyết định và báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp gần nhất.

- Thường trực, các ban, các tổ và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIII, Kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 07 tháng 12 năm 2018 và có hiệu lực kể từ ngày 17 tháng 12 năm 2018./.

 


Nơi nhận:
- UBTV Quốc hội, Chính phủ (b/c);
- Ban CTĐB của UBTV Quốc hội (b/c);
- Các bộ: KH&ĐT, GTVT, Tư pháp;
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh, UBND tỉnh;
- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh khóa X
III;
- Các ban và Văn phòng Tỉnh ủy;
- UBMTTQ và các đoàn thể t
nh;
- VP HĐND tỉnh, VP UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành thuộc tỉnh;
- TT HĐND, UBND các huyện, TX, TP;
- Đài PTTH, Báo QN, TT Thông tin;
- Lưu VT, KTNS3
.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Đọc

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 147/2018/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu147/2018/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/12/2018
Ngày hiệu lực17/12/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 147/2018/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 147/2018/NQ-HĐND hỗ trợ mở đường bay đi đến Cảng hàng không Vân Đồn Quảng Ninh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 147/2018/NQ-HĐND hỗ trợ mở đường bay đi đến Cảng hàng không Vân Đồn Quảng Ninh
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu147/2018/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Ninh
        Người kýNguyễn Văn Đọc
        Ngày ban hành07/12/2018
        Ngày hiệu lực17/12/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 147/2018/NQ-HĐND hỗ trợ mở đường bay đi đến Cảng hàng không Vân Đồn Quảng Ninh

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 147/2018/NQ-HĐND hỗ trợ mở đường bay đi đến Cảng hàng không Vân Đồn Quảng Ninh

            • 07/12/2018

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 17/12/2018

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực