Nghị quyết 148/2006/NQ-HĐND

Nghị quyết số 148/2006/NQ-HĐND về tình hình thực hiện ngân sách quận năm 2006, dự toán ngân sách năm 2007 do Hội đồng nhân dân Quận Tân Bình ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 148/2006/NQ-HĐND tình hình thực hiện ngân sách quận năm 2006, dự toán ngân sách năm 200Quận Tân Bình


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
QUẬN TÂN BÌNH
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 148/2006/NQ-HĐND

Tân Bình, ngày 21 tháng 12 năm 2006

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGÂN SÁCH QUẬN NĂM 2006,  DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2007

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN TÂN BÌNH KHÓA IX - KỲ HỌP THỨ 8

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước năm 2002;
Căn cứ Quyết định số 178/2006/QĐ-UBND ngày 08 tháng 12 năm 2006 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc giao chỉ tiêu dự toán thu - chi ngân sách Nhà nước năm 2007 cho quận Tân Bình;
Sau khi xem xét báo cáo của Ủy ban nhân dân quận về tình hình thực hiện ngân sách năm 2006 và dự toán ngân sách năm 2007; Báo cáo thẩm định số 141/BC-KTXH ngày 08 tháng 12 năm 2006 của Ban Kinh tế - Xã hội; ý kiến của các đại biểu Hội đồng nhân dân quận
,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Về thực hiện ngân sách quận 2006

Căn cứ Nghị quyết số 102/2005/NQ-HĐND ngày 20 tháng 12 năm 2005 của Hội đồng nhân dân quận về nhiệm vụ kinh tế, xã hội năm 2006. Hội đồng nhân dân quận ghi nhận:

Trong năm 2006, Ủy ban nhân dân quận đã có nhiều nỗ lực trong việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách năm 2006 và đã đạt được những kết quả khả quan. Ước thu vượt dự toán, đảm bảo nhiệm vụ chi đầu tư phát triển, chi thường xuyên v.v..

Điều 2. Thông qua dự toán ngân sách Nhà nước năm 2007, như sau

1. Về thu:

- Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn: 691,200 tỷ đồng; tăng 36,56% so với dự toán năm 2006.

- Tổng thu ngân sách quận: 204,320 tỷ đồng;

- Các nguồn thu gồm:

Thuế công thương nghiệp: 530 tỷ đồng; Thuế trước bạ: 83 tỷ đồng; Thuế thu nhập: 4 tỷ đồng; Thu tiền sử dụng đất: 15 tỷ đồng; Thu tiền thuê đất: 7 tỷ đồng; Thuế nhà đất: 9 tỷ đồng; Thuế chuyển quyền sử dụng đất: 18 tỷ đồng; Thu phí, lệ phí: 5,2 tỷ đồng; Thu khác: 20 tỷ đồng.

2. Về chi:

Tổng chi ngân sách địa phương: 252,690 tỷ đồng.

+ Chi đầu tư phát triển: 34,879 tỷ đồng.

+ Chi thường xuyên: 211,883 tỷ đồng.

+ Dự phòng phí: 6,111 tỷ đồng.

Điều 3. Thông qua các giải pháp thực hiện dự toán và phân bổ ngân sách do Ủy ban nhân dân quận trình Hội đồng nhân dân quận. Căn cứ vào Nghị quyết này, Ủy ban nhân dân quận giao nhiệm vụ thu - chi ngân sách cho từng cơ quan, ban, ngành và 15 phường theo đúng quy định.

Điều 4. Giám sát việc thực hiện dự toán và phân bổ ngân sách Nhà nước năm 2007

Giao Thường trực Hội đồng nhân dân quận, Ban Kinh tế - Xã hội, Ban Pháp chế, các Tổ đại biểu và các vị đại biểu Hội đồng nhân dân quận giám sát việc thực hiện ngân sách năm 2007 trên các lĩnh vực, địa bàn thuộc phạm vi tràh nhiệm theo quy định của pháp luật.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân quận Tân Bình khóa IX, kỳ họp thứ 8 thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Đặng Văn Cường

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 148/2006/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu148/2006/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/12/2006
Ngày hiệu lực28/12/2006
Ngày công báo15/01/2007
Số công báoSố 9
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 148/2006/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 148/2006/NQ-HĐND tình hình thực hiện ngân sách quận năm 2006, dự toán ngân sách năm 200Quận Tân Bình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 148/2006/NQ-HĐND tình hình thực hiện ngân sách quận năm 2006, dự toán ngân sách năm 200Quận Tân Bình
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu148/2006/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýĐặng Văn Cường
        Ngày ban hành21/12/2006
        Ngày hiệu lực28/12/2006
        Ngày công báo15/01/2007
        Số công báoSố 9
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật15 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 148/2006/NQ-HĐND tình hình thực hiện ngân sách quận năm 2006, dự toán ngân sách năm 200Quận Tân Bình

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 148/2006/NQ-HĐND tình hình thực hiện ngân sách quận năm 2006, dự toán ngân sách năm 200Quận Tân Bình

            • 21/12/2006

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 15/01/2007

             Văn bản được đăng công báo

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 28/12/2006

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực