Nghị quyết 148/NQ-HĐND

Nghị quyết 148/NQ-HĐND năm 2014 phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách nhà nước năm 2013 tỉnh Vĩnh Phúc

Nội dung toàn văn Nghị quyết 148/NQ-HĐND 2014 phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách nhà nước 2013 Vĩnh Phúc


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH PHÚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 148/NQ-HĐND

Vĩnh phúc, ngày 22 tháng 12 năm 2014

 

NGHỊ QUYẾT

PHÊ CHUẨN TỔNG QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2013 TỈNH VĨNH PHÚC

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC
KHOÁ XV, KỲ HỌP THỨ 11

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16/12/2002;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Nghị quyết số 725/2009/UBTVQH12 ngày 16/01/2009 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về điều chỉnh nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và quy định nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của UBND huyện, quận, phường nơi không tổ chức HĐND huyện, quận, phường;

Trên cơ sở Báo cáo số 163/BC-UBND ngày 03/12/2014 của UBND tỉnh về quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2013 của tỉnh Vĩnh Phúc; báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh và thảo luận,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2013 của tỉnh Vĩnh Phúc, như sau:

1. Tổng thu ngân sách nhà nước năm 2013: 24.304.858 triệu đồng, bằng 150,3% dự toán HĐND tỉnh giao, trong đó: Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn là 23.937.903 triệu đồng.

2. Tổng thu ngân sách địa phương được hưởng: 15.362.768 triệu đồng.

3. Tổng chi ngân sách địa phương: 15.098.992 triệu đồng, bằng 188% dự toán HĐND tỉnh giao.

4. Kết dư ngân sách địa phương năm 2013: 263.776 triệu đồng, trong đó:

- Kết dư ngân sách tỉnh: 50.367 triệu đồng.

- Kết dư ngân sách cấp huyện: 82.512 triệu đồng.

- Kết dư ngân sách cấp xã: 130.897 triệu đồng.

(Chi tiết quyết toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương của tỉnh Vĩnh Phúc, trong đó có thu, chi ngân sách của 7 huyện không tổ chức HĐND, cụ thể theo biểu số 01, 02 và 03 kèm theo).

Quyết toán ngân sách nhà nước năm 2013 của tỉnh Vĩnh Phúc sau khi được Bộ Tài chính thẩm tra, cơ quan Kiểm toán nhà nước kiểm toán, nếu thay đổi, UBND tỉnh báo cáo HĐND tỉnh tại kỳ họp gần nhất.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. HĐND tỉnh giao UBND tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết.

2. Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND và đại biểu HĐND tỉnh có trách nhiệm giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Vĩnh Phúc khoá XV, kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 12/12/2014 và có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

CHỦ TỊCH
Phạm Văn Vọng

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 148/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu148/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/12/2014
Ngày hiệu lực22/12/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 148/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 148/NQ-HĐND 2014 phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách nhà nước 2013 Vĩnh Phúc


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 148/NQ-HĐND 2014 phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách nhà nước 2013 Vĩnh Phúc
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu148/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Vĩnh Phúc
        Người kýPhạm Văn Vọng
        Ngày ban hành22/12/2014
        Ngày hiệu lực22/12/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 148/NQ-HĐND 2014 phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách nhà nước 2013 Vĩnh Phúc

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 148/NQ-HĐND 2014 phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách nhà nước 2013 Vĩnh Phúc

            • 22/12/2014

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 22/12/2014

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực