Nghị quyết 149/2006/NQ-HĐND

Nghị quyết số 149/2006/NQ-HĐND về việc đầu tư xây dựng cơ bản nguồn vốn ngân sách năm 2007 do Hội đồng nhân dân Quận Tân Bình ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 149/2006/NQ-HĐND đầu tư xây dựng cơ bản nguồn vốn ngân sách năm 2007 Quận Tân Bình


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
QUẬN TÂN BÌNH
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 149/2006/NQ-HĐND

Tân Bình, ngày 21 tháng 12 năm 2006

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH NĂM 2007

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN TÂN BÌNH KHÓA IX - KỲ HỌP THỨ 8

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Xét Tờ trình số 1255/UBND-TT ngày 19 tháng 12 năm 2006 của Ủy ban nhân dân quận Tân Bình về danh mục công trình năm 2007; Báo cáo thẩm định số 141/BC-KTXH ngày 08 tháng 12 năm 2006 của Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân quận; ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân quận
,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua danh mục đầu tư xây dựng cơ bản bằng vốn ngân sách với tổng mức đầu tư 199,610 tỷ đồng và 82 công trình năm 2007 bao gồm:

1. Vốn Thành phố phân cấp năm 2007 tổng mức đầu tư là 30 tỷ đồng với 32 công trình (có danh mục đính kèm).

2. Vốn ngân sách quận năm 2007 tổng mức đầu tư là 10 tỷ đồng với 29 công trình (có danh mục đính kèm).

3. Công trình ngân sách thành phố năm 2007 với tổng mức đầu tư là 159,610 tỷ đồng với 21 công trình (có danh mục đính kèm).

Điều 2. Ủy ban nhân dân quận căn cứ vào danh mục công trình đã được Hội đồng nhân dân quận thông qua có kế hoạch triển khai và tổ chức thực hiện.

Thường trực Hội đồng nhân dân và 2 Ban Hội đồng nhân dân theo dõi giám sát và báo cáo Hội đồng nhân dân trong kỳ họp giữa năm và cuối năm 2007.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân quận Tân Bình khóa IX kỳ họp thứ 8 thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Đặng Văn Cường

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 149/2006/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu149/2006/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/12/2006
Ngày hiệu lực28/12/2006
Ngày công báo15/01/2007
Số công báoSố 9
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 149/2006/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 149/2006/NQ-HĐND đầu tư xây dựng cơ bản nguồn vốn ngân sách năm 2007 Quận Tân Bình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 149/2006/NQ-HĐND đầu tư xây dựng cơ bản nguồn vốn ngân sách năm 2007 Quận Tân Bình
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu149/2006/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýĐặng Văn Cường
        Ngày ban hành21/12/2006
        Ngày hiệu lực28/12/2006
        Ngày công báo15/01/2007
        Số công báoSố 9
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật15 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 149/2006/NQ-HĐND đầu tư xây dựng cơ bản nguồn vốn ngân sách năm 2007 Quận Tân Bình

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 149/2006/NQ-HĐND đầu tư xây dựng cơ bản nguồn vốn ngân sách năm 2007 Quận Tân Bình

            • 21/12/2006

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 15/01/2007

             Văn bản được đăng công báo

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 28/12/2006

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực