Nghị quyết 149/2008/NQ-HĐND

Nghị quyết 149/2008/NQ-HĐND về điều chỉnh Nghị quyết 15/2004/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Điện Biên về việc điều chỉnh, bổ sung Quy chế quản lý và chính sách đầu tư Chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng cao

Nội dung toàn văn Nghị quyết 149/2008/NQ-HĐND quản lý chính sách đầu tư phát triển kinh tế xã hội vùng cao Điện Biên


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH ĐIỆN BIÊN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 149/2008/NQ-HĐND

Điện Biên, ngày 12 tháng 12 năm 2008

 

NGHỊ QUYẾT

V/V ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG NGHỊ QUYẾT SỐ: 15/2004/NQ-HĐND NGÀY 28/7/2004 CỦA HĐND TỈNH ĐIỆN BIÊN VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG QUY CHẾ QUẢN LÝ VÀ CHÍNH SÁCH ĐẦU TƯ CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÙNG CAO

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN
KHÓA XII, KỲ HỌP THỨ 15

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003; Quy chế hoạt động của HĐND ban hành kèm theo Nghị quyết số: 753/2005/NQ-UBTVQH 11 ngày 02/4/2005 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội khóa XI;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 03/12/2004;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Thực hiện Thông báo số: 482-TB/TU ngày 15/9/2008 của Ban thường vụ Tỉnh ủy về việc chuyển đổi nguồn vốn thực hiện Nghị quyết số: 02-NQ/TU về phát triển kinh tế - xã hội vùng cao;

Sau khi xem xét Tờ trình số: 1376/TTr-UBND ngày 26/11/2008 của UBND tỉnh; Báo cáo thẩm tra số: 27/BC-BDT ngày 30/11/2008 của Ban Dân tộc HĐND tỉnh và ý kiến của Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ :

Điều 1. Điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số: 15/2004/NQ-HĐND ngày 28/7/2004 của HĐND tỉnh Điện Biên về việc điều chỉnh, bổ sung Quy chế quản lý và chính sách đầu tư Chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng cao như nội dung Tờ trình số: 1376/TTr-UBND ngày 26/11/2008 của UBND tỉnh trình tại kỳ họp.

Điều 2. Giao UBND tỉnh quyết định cụ thể và chỉ đạo tổ chức thực hiện theo quy định của Pháp luật.

Điều 3. Giao Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh giám sát thực hiện Nghị quyết.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên khóa XII, kỳ họp thứ 15 thông qua ngày 06 tháng 12 năm 2008./.

 

 

 

CHỦ TỊCH
Mùa A Sơn

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 149/2008/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu149/2008/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/12/2008
Ngày hiệu lực16/12/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Đầu tư, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 149/2008/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 149/2008/NQ-HĐND quản lý chính sách đầu tư phát triển kinh tế xã hội vùng cao Điện Biên


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 149/2008/NQ-HĐND quản lý chính sách đầu tư phát triển kinh tế xã hội vùng cao Điện Biên
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu149/2008/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Điện Biên
        Người kýMùa A Sơn
        Ngày ban hành12/12/2008
        Ngày hiệu lực16/12/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Đầu tư, Thương mại
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật15 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 149/2008/NQ-HĐND quản lý chính sách đầu tư phát triển kinh tế xã hội vùng cao Điện Biên

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 149/2008/NQ-HĐND quản lý chính sách đầu tư phát triển kinh tế xã hội vùng cao Điện Biên

            • 12/12/2008

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 16/12/2008

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực