Nghị quyết 15/2000/NQ-HĐND

Nghị quyết 15/2000/NQ-HĐND thành lập quỹ xoá đói giảm nghèo do tỉnh Hà Nam ban hành

Nghị quyết 15/2000/NQ-HĐND thành lập quỹ xoá đói giảm nghèo Hà Nam đã được thay thế bởi Quyết định 378/QĐ-UBND 2018 công bố kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật Hà Nam và được áp dụng kể từ ngày 05/03/2018.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 15/2000/NQ-HĐND thành lập quỹ xoá đói giảm nghèo Hà Nam


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH HÀ NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 15/2000/NQ-HĐND

Phủ Lý, ngày 20 tháng 7 năm 2000

 

NGHỊ QUYẾT

V/V THÀNH LẬP QUỸ XOÁ ĐÓI GIẢM NGHÈO.

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM
KHOÁ XV, KỲ HỌP THỨ 3

(ngày 19 và 20/7/2000)

Căn cứ điều 12, điều 13 Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân (sửa đổi) được Quốc hội thông qua ngày 21/6/1994;

Căn cứ Quyết định số 133/1998/TTg ngày 23/7/2000 của Thủ tướng Chính phủ về chương trình mục tiêu Quốc gia xoá đói giảm nghèo;

Sau khi khi nghe và thảo luận tờ trình số 382/TT-UB ngày 12/7/2000 của UBND tỉnh Hà Nam về việc thành lập quỹ xoá đói giảm nghèo cấp tỉnh.

QUYẾT NGHỊ

1. Thành lập quỹ xoá đói giảm nghèo của tỉnh Hà Nam nhằm mục đích:

- Hỗ trợ cho những gia đình khó khăn tự mình không thoát khỏi cảnh đói nghèo do hàn cảnh đặc biệt như: tàn tật, mất sức lao động, không nơi nương tựa.

- Cho vay với lãi suất thấp (thấp hơn mức lãi suất cảu quỹ quốc gia giải quyết việc làm) hoặc không lãi với hộ nghèo thiếu vốn. Hỗ trợ một phần cho người nghèo về học tập, khám chữa bệnh, tìm việc làm.

- Chi phí cho công tác điều tra, khảo sát tình hình đối nghèo, tập huấn cán bộ và chi phí hành chính của bộ máy quản lý.

2. Nguồn kinh phí thành lập quỹ:

Huy động từ nhiều nguồn khác nhau, trong đó có nguồn ngân sách Nhà nước. Hàng năm UBND tỉnh trích 1% tổng thu ngân sách trên địa bàn để đưa vào quỹ xoá đói giảm nghèo của tỉnh.

3. Sử dụng quỹ:

- 90% nguồn vốn của quỹ để hỗ trợ và cho hộ nghèo, người nghèo vay.

- 10% chi phí cho công tác quản lý, điều tra, tập huấn.

4. Việc lập quỹ xoá đói giảm nghèo của tỉnh được thực hiện từ năm 2001

5. UBND tỉnh Hà Nam chịu trách thi hành Nghị quyết này

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Hà Nam khoá XV thông qua tại kỳ họp thứ 3 ngày 20/7/2000./.

 

 

Nơi nhận:
- UBTVQH (để b/c)
- Chính phủ (để b/c)
- Ban thường vụ tỉnh uỷ
- UBND, UBMTTQ tỉnh
- Đại biểu HĐND tỉnh khoá XV
- HĐND, UBND các huyện, thị
- Lưu VT HĐND

TM.HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM
CHỦ TỊCH
Tăng Văn Phả

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 15/2000/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu15/2000/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/07/2000
Ngày hiệu lực20/07/2000
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 15/2000/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 15/2000/NQ-HĐND thành lập quỹ xoá đói giảm nghèo Hà Nam


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 15/2000/NQ-HĐND thành lập quỹ xoá đói giảm nghèo Hà Nam
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu15/2000/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hà Nam
        Người kýTăng Văn Phả
        Ngày ban hành20/07/2000
        Ngày hiệu lực20/07/2000
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật17 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 15/2000/NQ-HĐND thành lập quỹ xoá đói giảm nghèo Hà Nam

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 15/2000/NQ-HĐND thành lập quỹ xoá đói giảm nghèo Hà Nam