Nghị quyết 15/2005/NQ-HĐND4

Nghị quyết 15/2005/NQ- HĐND4 về thời gian gửi báo cáo dự toán, phương án phân bổ và quyết toán ngân sách địa phương của ủy ban nhân dân các cấp đến Hội đồng nhân dân cùng cấp do Tỉnh Khánh Hòa ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 15/2005/NQ- HĐND4 thời gian gửi báo cáo dự toán phân bổ quyết toán ngân sách Khánh Hòa


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 15/2005/NQ-HĐND4

Nha Trang, ngày 21 tháng 7 năm 2005

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ THỜI GIAN GỬI BÁO CÁO DỰ TOÁN, PHƯƠNG ÁN PHÂN BỔ VÀ QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CÁC CẤP ĐẾN HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÙNG CẤP

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA
KHÓA IV, KỲ HỌP THỨ 4

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Nghị định số 73/2003/NĐ-CP ngày 23/6/2003 của Chính phủ ban hành Quy chế xem xét, quyết định dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương;

Sau khi xem xét tờ trình số 2414/TTr-UBND ngày 21/6/2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh, Báo cáo thẩm tra số 25/BC-BKTNS ngày 15/7/2005 của Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua thời gian gửi báo cáo dự toán, phương án phân bổ và quyết toán ngân sách địa phương của Ủy ban nhân dân các cấp đến Hội đồng nhân dân cùng cấp như sau:

1. Thời gian gửi báo cáo dự toán và phương án phân bổ ngân sách địa phương hàng năm:

a) Uỷ ban nhân dân tỉnh gửi báo cáo đến Hội đồng nhân dân tỉnh chậm nhất trước ngày 25 tháng 11 năm trước. Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định dự toán ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm sau trước ngày 10 tháng 12 năm trước.

b) Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố ( gọi chung là cấp huyện ) gửi báo cáo đến Hội đồng nhân dân cùng cấp chậm nhất trước ngày 10 tháng 12 năm trước. Hội đồng nhân dân cấp huyện quyết định dự toán ngân sách và phương án phân bổ ngân sách cấp huyện năm sau trước ngày 20 tháng 12 năm trước.

c) Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn ( gọi chung là cấp xã ) gửi báo cáo đến Hội đồng nhân dân cùng cấp chậm nhất trước ngày 20 tháng 12 năm trước. Hội đồng nhân dân cấp xã quyết định dự toán ngân sách và phương án phân bổ ngân sách cấp xã năm sau trước ngày 31 tháng 12 năm trước.

2. Thời gian gửi báo cáo quyết toán ngân sách địa phương hàng năm:

a) Ủy ban nhân dân tỉnh gửi báo cáo đến Hội đồng nhân dân tỉnh chậm nhất trước ngày 25 tháng 11 năm sau. Hội đồng nhân dân tỉnh phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương trước ngày 10 tháng 12 năm sau.

b) Ủy ban nhân dân cấp huyện và cấp xã gửi báo cáo đến Hội đồng nhân dân cùng cấp chậm nhất trước ngày 15 tháng 6 năm sau. Hội đồng nhân dân cùng cấp phê chuẩn quyết toán ngân sách cấp mình trước ngày 30 tháng 6 năm sau.

Điều 2. Căn cứ Nghị quyết này, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quyết định quy định về thời hạn lập, phân bổ dự toán và báo cáo quyết toán ngân sách của các đơn vị trực thuộc ngân sách các cấp chính quyền địa phương để đảm bảo đúng thời gian báo cáo đã quy định.

Điều 3. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh và các Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh thực hiện giám sát Nghị quyết này trên các lĩnh vực, địa bàn thuộc phạm vi trách nhiệm được phân công.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa Khóa IV, kỳ họp thứ 4 thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Mai Trực

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 15/2005/NQ-HĐND4

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu15/2005/NQ-HĐND4
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/07/2005
Ngày hiệu lực31/07/2005
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 15/2005/NQ-HĐND4

Lược đồ Nghị quyết 15/2005/NQ- HĐND4 thời gian gửi báo cáo dự toán phân bổ quyết toán ngân sách Khánh Hòa


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 15/2005/NQ- HĐND4 thời gian gửi báo cáo dự toán phân bổ quyết toán ngân sách Khánh Hòa
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu15/2005/NQ-HĐND4
        Cơ quan ban hànhTỉnh Khánh Hòa
        Người kýMai Trực
        Ngày ban hành21/07/2005
        Ngày hiệu lực31/07/2005
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật17 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 15/2005/NQ- HĐND4 thời gian gửi báo cáo dự toán phân bổ quyết toán ngân sách Khánh Hòa

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 15/2005/NQ- HĐND4 thời gian gửi báo cáo dự toán phân bổ quyết toán ngân sách Khánh Hòa

            • 21/07/2005

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 31/07/2005

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực