Nghị quyết 15/2011/NQ-HĐND

Nghị quyết 15/2011/NQ-HĐND về thông qua kế hoạch vốn đầu tư phát triển từ ngân sách nhà nước năm 2012 do tỉnh Bình Phước ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 15/2011/NQ-HĐND kế hoạch vốn đầu tư phát triển 2012 Bình Phước


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH PHƯỚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 15/2011/NQ-HĐND

Đồng Xoài, ngày 16 tháng 12 năm 2011

 

NGHỊ QUYẾT

THÔNG QUA KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2012

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC
KHÓA VIII, KỲ HỌP THỨ BA

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03/12/2004;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước năm 2002 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Tờ trình số 112/TTr-UBND ngày 23/11/2011; Báo cáo thẩm tra số 38/BC-HĐND-KTNS ngày 29/11/2011 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến của các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kế hoạch vốn đầu tư phát triển từ ngân sách nhà nước năm 2012, như sau:

I. Vốn cân đối ngân sách địa phương: 987.030 triệu đồng.

1. Vốn đầu tư cân đối theo tiêu chí: 300.880 triệu đồng.

Trong đó:

- Phân cấp ngân sách huyện, thị xã theo tiêu chí: 130.000 triệu đồng.

2. Hỗ trợ doanh nghiệp công ích: 2.500 triệu đồng.

3. Đầu tư từ nguồn sử dụng đất: 503.650 triệu đồng.

Trong đó:

- Phân cấp ngân sách huyện, thị xã: 115.150 triệu đồng.

4. Đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết: 180.000 triệu đồng.

II. Vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ có mục tiêu: 314.090 triệu đồng.

III. Vốn nước ngoài (ODA): 30.000 triệu đồng.

Tổng cộng (I+II+III): 1.331.120 triệu đồng.

(Hệ thống bảng biểu chi tiết kèm theo)

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện; giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh và các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Phước khóa VIII, kỳ họp thứ ba thông qua ngày 09 tháng 12 năm 2011 và có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Tấn Hưng

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 15/2011/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu15/2011/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/12/2011
Ngày hiệu lực19/12/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 15/2011/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 15/2011/NQ-HĐND kế hoạch vốn đầu tư phát triển 2012 Bình Phước


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 15/2011/NQ-HĐND kế hoạch vốn đầu tư phát triển 2012 Bình Phước
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu15/2011/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Phước
        Người kýNguyễn Tấn Hưng
        Ngày ban hành16/12/2011
        Ngày hiệu lực19/12/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 15/2011/NQ-HĐND kế hoạch vốn đầu tư phát triển 2012 Bình Phước

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 15/2011/NQ-HĐND kế hoạch vốn đầu tư phát triển 2012 Bình Phước

            • 16/12/2011

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 19/12/2011

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực