Nghị quyết 15/2014/NQ-HĐND

Nghị quyết 15/2014/NQ-HĐND về chương trình xây dựng nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội năm 2015

Nội dung toàn văn Nghị quyết 15/2014/NQ-HĐND chương trình xây dựng nghị quyết Hội đồng nhân dân Hà Nội 2015


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 15/2014/NQ-HĐND

Hà Nội, ngày 03 tháng 12 năm 2014

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG NGHỊ QUYẾT NĂM 2015 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
KHÓA XIV, KỲ HỌP THỨ 11

(Từ ngày 02/12/2014 đến ngày 05/12/2014)

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND;

Xét Tờ trình số 10/TTr-HĐND ngày 01/12/2014 của Thường trực HĐND Thành phố về chương trình xây dựng nghị quyết của HĐND Thành phố năm 2015 và ý kiến của đại biểu HĐND Thành phố,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua chương trình xây dựng nghị quyết của HĐND thành phố Hà Nội năm 2015 với những nội dung sau:

I. Các nghị quyết thường kỳ:

1. Nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng, thu, chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2015 của thành phố Hà Nội.

2. Nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng của thành phố Hà Nội năm 2016.

3. Phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách nhà nước năm 2014 của thành phố Hà Nội.

4. Dự toán ngân sách và phân bổ dự toán ngân sách cấp Thành phố năm 2016 của thành phố Hà Nội.

5. Tổng biên chế hành chính, sự nghiệp của thành phố Hà Nội năm 2016.

6. Chương trình xây dựng Nghị quyết của HĐND thành phố Hà Nội năm 2016.

7. Chương trình giám sát của HĐND thành phố Hà Nội năm 2016.

8. Danh mục dự án thu hồi đất; danh mục dự án, công trình chuyển mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng năm 2016 trên địa bàn thành phố Hà Nội thuộc thẩm quyền HĐND thành phố Hà Nội.

II. Các nghị quyết chuyên đề:

1. Một số loại phí, lệ phí thuộc thẩm quyền của HĐND Thành phố.

2. Đặt tên, điều chỉnh độ dài một số đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội.

3. Bổ sung điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2011 - 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt (thực hiện Nghị định số 43/2014/NĐ-CP của Chính phủ); Thông qua kế hoạch sử dụng đất thành phố Hà Nội thời kỳ 2016-2020.

4. Điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 09/2013/NQ-HĐND ngày 17/7/2013 của HĐND Thành phố về bồi thường, giải phóng mặt bằng, thực hiện Luật Thủ đô.

5. Nghị quyết về chia tách, thành lập thôn, tổ dân phố mới ở một số quận, huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội.

6. Một số chính sách khuyến khích đầu tư phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao thành phố Hà Nội giai đoạn 2015 - 2020.

7. Sửa đổi một số điều của Nghị quyết số 04/2012/NQ-HĐND ngày 05/4/2012 của HĐND Thành phố về thí điểm một số chính sách khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp, xây dựng hạ tầng nông thôn thành phố Hà Nội.

8. Quy định mức tiền phạt đối với một số hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý đất đai theo Luật Đất đai năm 2013 (theo quy định tại khoản 2, điều 20, Luật Thủ đô) và xử phạt trong lĩnh vực môi trường và an ninh trật tự.

9. Phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa các cấp ngân sách; tỷ lệ phần trăm (%) phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách và định mức phân bổ dự toán ngân sách thuộc thành phố Hà Nội giai đoạn 2016 - 2020.

10. Kế hoạch đầu tư công trung hạn, giai đoạn 2016 - 2020.

11. Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2016 - 2020.

12. Giải quyết khiếu nại, tố cáo tồn đọng của công dân và kiến nghị của cử tri.

13. Các nghị quyết khác theo yêu cầu thực hiện các Luật thuộc thẩm quyền HĐND Thành phố.

Điều 2. Giao Thường trực HĐND Thành phố, UBND Thành phố tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

Trường hợp cần điều chỉnh, bổ sung Chương trình xây dựng nghị quyết năm 2015 của HĐND Thành phố, giao UBND thống nhất với Thường trực HĐND Thành phố trình HĐND Thành phố vào kỳ họp gần nhất

Nghị quyết này được HĐND thành phố Hà Nội khóa XIV, kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 03/12/2014./.

 


Nơi nhận:

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Thủ tướng Chính phủ;
- Ban công tác đại biểu của Quốc hội;
- VP Quốc hội, VP Chính phủ;
- Các Bộ, Ngành Trung ương;
- Thường trực Thành ủy;
- Đoàn đại biểu Quốc hội Hà Nội;
- TT HĐND, UBND, UBMTTQ TP;
- Các vị đại biểu HĐND TP;
- VP TU và các Ban Đảng Thành ủy;
- VP ĐĐBQH&HĐNDTP; VP UBNDTP;
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể TP;
- TT HĐND, UBND các quận, huyện, thị xã;
- Các cơ quan thông tấn báo chí;
- Lưu, Phòng CT HĐND.

CHỦ TỊCH
Ngô Thị Doãn Thanh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 15/2014/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu15/2014/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/12/2014
Ngày hiệu lực13/12/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 15/2014/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 15/2014/NQ-HĐND chương trình xây dựng nghị quyết Hội đồng nhân dân Hà Nội 2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 15/2014/NQ-HĐND chương trình xây dựng nghị quyết Hội đồng nhân dân Hà Nội 2015
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu15/2014/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
        Người kýNgô Thị Doãn Thanh
        Ngày ban hành03/12/2014
        Ngày hiệu lực13/12/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Nghị quyết 15/2014/NQ-HĐND chương trình xây dựng nghị quyết Hội đồng nhân dân Hà Nội 2015

         Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 15/2014/NQ-HĐND chương trình xây dựng nghị quyết Hội đồng nhân dân Hà Nội 2015

         • 03/12/2014

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 13/12/2014

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực