Nghị quyết 15/NQ-CP

Nghị quyết 15/NQ-CP năm 2020 về ký Thỏa thuận Đa phương hóa sáng kiến Chiềng Mai sửa đổi do Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 15/NQ-CP 2020 ký Thỏa thuận Đa phương hóa sáng kiến Chiềng Mai sửa đổi


CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 15/NQ-CP

Hà Nội, ngày 20 tháng 02 năm 2020

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC KÝ THỎA THUẬN ĐA PHƯƠNG HÓA SÁNG KIẾN CHIỀNG MAI SỬA ĐỔI

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật điều ước quốc tế ngày 09 tháng 4 năm 2016;

Căn cứ Quyết định số 36/2018/QĐ-TTg ngày 24 tháng 8 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ quy định Thủ tục ký kết, thực hiệu thỏa thuận nhân danh Chính phủ và kiến nghị Chủ tịch nước quyết định ký kết Thỏa thuận nhân danh Nhà nước không phải là Điều ước Quốc tế

Xét đề nghị của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại văn bản số 127/TTr-NHNN ngày 11 tháng 12 năm 2019 và văn bn số 07/TTr-NHNN ngày 30 tháng 01 năm 2020,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đồng ý nội dung Thỏa thuận Đa phương hóa sáng kiến Chiềng Mai (CMIM) sửa đổi.

Điều 2. Đồng ý Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Tài chính đồng ký kết Thỏa thuận CMIM sửa đổi với các nước ASEAN+3 nhân danh Chính phủ.

Điều 3. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các bộ, cơ quan liên quan thực hiện các nghĩa vụ liên quan theo quy định và xây dựng kế hoạch thực hiện Thỏa thuận CMIM sửa đổi ngay sau khi có hiệu lực.

Điều 4. Bộ Ngoại giao hoàn tất các thủ tục cần thiết theo quy định./.

 


Nơi nhận:
- Các đồng chí Thành viên Chính phủ;
- Các Bộ: Tài chính, Ngoại giao, Tư pháp;
- NHNNVN;
- VPCP: các PCN, Trợ lý TTgCP, các Vụ: PL, KTTH;
- Lưu: VT, QTQT(3).đh

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG
Nguyễn Xuân Phúc

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 15/NQ-CP

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu15/NQ-CP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/02/2020
Ngày hiệu lực20/02/2020
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtTháng trước
(26/02/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 15/NQ-CP

Lược đồ Nghị quyết 15/NQ-CP 2020 ký Thỏa thuận Đa phương hóa sáng kiến Chiềng Mai sửa đổi


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 15/NQ-CP 2020 ký Thỏa thuận Đa phương hóa sáng kiến Chiềng Mai sửa đổi
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu15/NQ-CP
        Cơ quan ban hànhChính phủ
        Người kýNguyễn Xuân Phúc
        Ngày ban hành20/02/2020
        Ngày hiệu lực20/02/2020
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhậtTháng trước
        (26/02/2020)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 15/NQ-CP 2020 ký Thỏa thuận Đa phương hóa sáng kiến Chiềng Mai sửa đổi

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 15/NQ-CP 2020 ký Thỏa thuận Đa phương hóa sáng kiến Chiềng Mai sửa đổi

            • 20/02/2020

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 20/02/2020

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực