Nghị quyết 15/NQ-HĐND

Nghị quyết 15/NQ-HĐND năm 2015 phê chuẩn quyết toán ngân sách tỉnh Cà Mau năm 2014

Nội dung toàn văn Nghị quyết 15/NQ-HĐND phê chuẩn quyết toán ngân sách Cà Mau 2014


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH CÀ MAU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 15/NQ-HĐND

Cà Mau, ngày 09 tháng 12 năm 2015

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC PHÊ CHUẨN QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH TỈNH CÀ MAU NĂM 2014

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU
KHÓA VIII, KỲ HỌP THỨ 14

(Từ ngày 08 đến ngày 09 tháng 12 năm 2015)

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước năm 2002;

Căn cứ Nghị định số 73/2003/NĐ-CP ngày 23 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ về ban hành Quy chế xem xét, quyết định dự toán, phân bổ ngân sách và phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương;

Xét Báo cáo số 196/BC-UBND ngày 29 tháng 10 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau về Quyết toán ngân sách tỉnh Cà Mau năm 2014 và Báo cáo thẩm tra số 52/BC-HĐND ngày 03 tháng 12 năm 2015 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh;

Hội đồng nhân dân tnh Cà Mau Khóa VIII, kỳ họp thứ 14 đã thảo luận và thống nhất,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn quyết toán ngân sách tỉnh Cà Mau năm 2014, cụ thể như sau:

1. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn: 2.763.708.249.263 đồng, đạt 63,10% so dự toán Trung ương giao và đạt 60,74% so với Nghị quyết HĐND tỉnh giao.

a) Thu nội địa:

2.706.715.846.083 đồng.

b) Thu thuế xuất nhập khẩu:

56.992.403.180 đồng.

2. Tổng thu cân đối ngân sách địa phương:

7.474.039.978.799 đồng.

a) Thu trong cân đối ngân sách địa phương:

6.877.928.334.109 đồng.

- Thu/ngân sách địa phương hưởng theo phân cấp:

2.664.576.327.736 đồng.

- Thu bổ sung từ ngân sách Trung ương:

3.122.320.404.163 đồng.

- Thu chuyển nguồn ngân sách 2013 sang 2014:

782.144.397.011 đồng.

- Thu huy động đầu tư:

115.000.000.000 đồng.

- Thu nộp ngân sách cấp trên:

1.149.329.672 đồng.

- Thu kết dư ngân sách năm 2013:

192.737.875.527 đồng.

b) Thu quản lý qua ngân sách địa phương:

596.111.644.690 đồng.

3. Tổng chi cân đối ngân sách địa phương:

7.334.639.789.026 đồng

a) Chi trong cân đối ngân sách địa phương:

6.710.629.132.411 đồng,

đạt 125,30% so với dự toán Trung ương giao và đạt 117,03% so với Nghị quyết HĐND tnh giao.

- Chi ngân sách cấp tnh:

3.297.933.389.229 đồng.

- Chi ngân sách cấp huyện:

2.707.007.582.543 đồng.

- Chi ngân sách cấp xã:

705.688.160.639 đồng.

b) Chi từ nguồn thu quản lý qua ngân sách:

624.010.656.615 đồng.

- Chi ngân sách cấp tỉnh:

502.611.233.780 đồng.

- Chi ngân sách cấp huyện:

100.375.632.931 đồng.

- Chi ngân sách cấp xã:

21.023.789.904 đồng.

4. Kết dư ngân sách địa phương năm 2014:

139.400.189.773 đồng.

a) Ngân sách cấp huyện:

111.900.619.040 đồng.

b) Ngân sách cấp xã:

27.499.570.733 đồng.

(Kèm theo các biểu mẫu về quyết toán ngân sách theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước).

Điều 2. y ban nhân dân tỉnh thực hiện công bố công khai Báo cáo Quyết toán ngân sách địa phương năm 2014 theo quy định của pháp luật.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau khóa VIII, kỳ họp thứ 14 thông qua ngày 09 tháng 12 năm 2015.

 

 

Nơi nhận:
- UBTV Quốc hội;
- Chính phủ;
- Bộ Tài chính;
- TT.T
nh ủy;
- UBND t
nh;
- BTT.
UBMTTQVN tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- TT.HĐND, UBND huyện, TP.CM;
- Cổng Thông tin Điện tử Cà Mau;
- Trung tâm Công báo - Tin học t
nh;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Bùi Công Bửu

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 15/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu15/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/12/2015
Ngày hiệu lực09/12/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 15/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 15/NQ-HĐND phê chuẩn quyết toán ngân sách Cà Mau 2014


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 15/NQ-HĐND phê chuẩn quyết toán ngân sách Cà Mau 2014
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu15/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Cà Mau
        Người kýBùi Công Bửu
        Ngày ban hành09/12/2015
        Ngày hiệu lực09/12/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 15/NQ-HĐND phê chuẩn quyết toán ngân sách Cà Mau 2014

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 15/NQ-HĐND phê chuẩn quyết toán ngân sách Cà Mau 2014

            • 09/12/2015

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 09/12/2015

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực