Nghị quyết 151/NQ-HĐND

Nghị quyết 151/NQ-HĐND năm 2011 bổ sung biên chế sự nghiệp giáo dục - đào tạo năm học 2010-2011 cho các trường, lớp bán công, dân lập chuyển sang công lập và bổ sung biên chế sự nghiệp khác do tỉnh Phú Yên ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 151/NQ-HĐND năm 2011 bổ sung biên chế sự nghiệp giáo dục 2010 2011 Phú Yên


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ YÊN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 151/NQ-HĐND

Tuy Hòa, ngày 16 tháng 7 năm 2010

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ BỔ SUNG BIÊN CHẾ SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO NĂM HỌC 2010-2011 CHO CÁC TRƯỜNG, LỚP BÁN CÔNG, DÂN LẬP CHUYỂN SANG CÔNG LẬP VÀ BỔ SUNG BIÊN CHẾ SỰ NGHIỆP KHÁC

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN
KHÓA V, KỲ HỌP THỨ 17

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 71/2003/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ về phân cấp quản lý biên chế hành chính, sự nghiệp nhà nước;

Sau khi xem xét Tờ trình số 35/TTr-UBND ngày 28 tháng 6 tháng 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đề nghị bổ sung biên chế sự nghiệp giáo dục - đào tạo, sự nghiệp khác; Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế và ý kiến của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bổ sung biên chế sự nghiệp giáo dục - đào tạo, sự nghiệp khác cho các sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố như sau:

1. Bổ sung 1.216 chỉ tiêu biên chế sự nghiệp giáo dục - đào tạo năm học 2010-2011 cho Sở Giáo dục và Đào tạo và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố để chuyển các trường trung học phổ thông bán công, trường trung học phổ thông công lập có lớp bán công và trường mầm non bán công, dân lập chuyển sang công lập, gồm:

- Sở Giáo dục và Đào tạo: 363 biên chế.

- UBND thành phố Tuy Hòa: 148 biên chế.

- UBND huyện Phú Hòa: 70 biên chế.

- UBND huyện Đông Hòa: 110 biên chế.

- UBND huyện Sông Hinh: 18 biên chế.

- UBND huyện Sơn Hòa: 43 biên chế.

- UBND thị xã Sông Cầu: 101 biên chế.

- UBND huyện Tây Hòa: 139 biên chế.

- UBND huyện Đồng Xuân: 45 biên chế.

- UBND huyện Tuy An: 179 biên chế.

2. Bổ sung 15 chỉ tiêu biên chế sự nghiệp khác cho các đơn vị:

- Sở Khoa học và Công nghệ: 08 biên chế.

- Sở Lao động-Thương binh và Xã hội: 02 biên chế.

- Sở Tài nguyên và Môi trường: 05 biên chế.

Điều 2. Hiệu lực thi hành:

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 8 năm 2010.

Điều 3. Tổ chức thực hiện: Hội đồng nhân dân tỉnh giao:

1. Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết này. Riêng đối với giáo dục mầm non ở địa bàn miền núi, trong quá trình thực hiện nếu định mức học sinh trên lớp mẫu giáo 5 tuổi (25 học sinh/lớp) chưa phù hợp thực tế, thì Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét trình Hội đồng nhân dân tỉnh bổ sung biên chế sự nghiệp giáo dục tại kỳ họp cuối năm 2010.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo luật định tăng cường đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Yên khóa V, kỳ họp thứ 17 thông qua ngày 16 tháng 7 năm 2010./.

 

 

CHỦ TỊCH
Đào Tấn Lộc

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 151/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu151/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/07/2010
Ngày hiệu lực01/08/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 151/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 151/NQ-HĐND năm 2011 bổ sung biên chế sự nghiệp giáo dục 2010 2011 Phú Yên


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 151/NQ-HĐND năm 2011 bổ sung biên chế sự nghiệp giáo dục 2010 2011 Phú Yên
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu151/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Phú Yên
        Người kýĐào Tấn Lộc
        Ngày ban hành16/07/2010
        Ngày hiệu lực01/08/2010
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLao động - Tiền lương, Giáo dục
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật12 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 151/NQ-HĐND năm 2011 bổ sung biên chế sự nghiệp giáo dục 2010 2011 Phú Yên

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 151/NQ-HĐND năm 2011 bổ sung biên chế sự nghiệp giáo dục 2010 2011 Phú Yên

            • 16/07/2010

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 01/08/2010

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực