Nghị quyết 153/NQ-HĐND

Nghị quyết 153/NQ-HĐND năm 2019 về giải quyết vấn đề phát sinh từ sau kỳ họp thứ 8 Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 đến ngày 15/3/2019

Nội dung toàn văn Nghị quyết 153/NQ-HĐND 2019 về giải quyết vấn đề sau kỳ họp thứ 8 Hội đồng nhân dân Đồng Nai


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 153/NQ-HĐND

Đồng Nai, ngày 28 tháng 5 năm 2019

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC GIẢI QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ PHÁT SINH TỪ SAU KỲ HỌP THỨ 8 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KHÓA IX, NHIỆM KỲ 2016 - 2021 ĐẾN NGÀY 15/3/2019

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI
KHÓA IX - KỲ HỌP THỨ 9 (KỲ HỌP BẤT THƯỜNG)

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Thực hiện Văn bản số 191/UBTVQH14-CTĐB ngày 19 tháng 10 năm 2017 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc giải quyết những vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp của Hội đồng nhân dân;

Xét báo cáo số 5730/BC-UBND ngày 22 tháng 5 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện những nội dung được Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh chấp thuận từ sau kỳ họp thứ 8 Hội đồng nhân dân tỉnh; báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí 11 nội dung giải quyết phát sinh từ sau kỳ họp thứ 8 Hội đồng nhân dân tỉnh đến ngày 15 tháng 3 năm 2019 đã được Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh thống nhất với Ủy ban nhân dân tỉnh (có phụ lục kèm theo).

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết; báo cáo tình hình triển khai thực hiện nghị quyết theo yêu cầu của Hội đồng nhân dân tỉnh, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc triển khai, thực hiện nghị quyết theo quy định.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai khóa IX, kỳ họp thứ 9 (kỳ họp bất thường) thông qua ngày 28 tháng 5 năm 2019 và có hiệu lực từ ngày 28 tháng 5 năm 2019./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Phú Cường

 

PHỤ LỤC

NHỮNG VẤN ĐỀ PHÁT SINH TỪ SAU KỲ HỌP THỨ 8 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KHÓA IX, NHIỆM KỲ 2016 - 2021 ĐẾN NGÀY 15/3/2019 ĐÃ ĐƯỢC THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỐNG NHẤT VỚI ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
(Kèm theo Nghị quyết số
153/NQ-HĐND ngày 28 tháng 5 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai)

Thứ tự

Nội dung

Văn bản của Thường trực HĐND tỉnh

1

Điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch đầu tư công năm 2018 theo Tờ trình số 14252/TTr-UBND ngày 25/12/2018 của UBND tỉnh

Văn bản số 1003/HĐND-VP ngày 27/12/2018 của Thường trực HĐND tỉnh

2

Điều chỉnh, bổ sung dự toán chi ngân sách địa phương tỉnh Đồng Nai năm 2018 (đợt 03) theo Tờ trình số 14043/TTr-UBND ngày 21/12/2018 của UBND tỉnh

Văn bản số 1004/HĐND-VP ngày 27/12/2018 của Thường trực HĐND tỉnh

3

Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án nâng cấp, mở rộng đường ĐT.767 và cầu Vĩnh An đoạn qua thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu theo Tờ trình số 13885/TTr-UBND ngày 18/12/2018 của UBND tỉnh

Văn bản số 62/HĐND-VP ngày 22/01/2019 của Thường trực HĐND tỉnh

4

Chủ trương đầu tư dự án xây dựng đường Nguyễn Thị Định kết hợp với hệ thống thoát nước Khu công nghiệp Tân Phú theo Tờ trình số 02/TTr-UBND ngày 02/01/2019 của UBND tỉnh

Văn bản số 63/HĐND-VP ngày 22/01/2019 của Thường trực HĐND tỉnh

5

Bổ sung chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu của ngân sách Trung ương cho ngân sách địa phương năm 2019 theo Tờ trình số 356/TTr-UBND ngày 11/01/2019 của UBND tỉnh

Văn bản số 80/HĐND-VP ngày 25/01/2019 của Thường trực HĐND tỉnh

6

Việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đường 319 nối dài và nút giao với đường cao tốc TP. HCM - Long Thành - Dầu Giây theo Văn bản số 833/UBND-CNN ngày 22/01/2019 và Văn bản số 2461/UBND-CNN ngày 08/3/2019 của UBND tỉnh

Thông báo số 154/TB-HĐND ngày 13/3/2019 của Thường trực HĐND tỉnh

7

Chủ trương đầu tư dự án xây dựng đường Hùng Vương nối dài, thị trấn Tân Phú, huyện Tân Phú theo Tờ trình số 2584/TTr-UBND ngày 12/3/2019 của UBND tỉnh

Thông báo số 154/TB-HĐND ngày 13/3/2019 của Thường trực HĐND tỉnh

8

Chủ trương đầu tư dự án xây dựng đường Nguyễn Du, thị trấn Tân Phú, huyện Tân Phú theo Tờ trình số 2584/TTr-UBND ngày 12/3/2019 của UBND tỉnh

Thông báo số 154/TB-HĐND ngày 13/3/2019 của Thường trực HĐND tỉnh

9

Chủ trương đầu tư dự án xây dựng cầu Vàm Cái Sứt trên Hương lộ 2 nối dài theo Tờ trình số 2584/TTr-UBND ngày 12/3/2019 của UBND tỉnh

Thông báo số 154/TB-HĐND ngày 13/3/2019 của Thường trực HĐND tỉnh

10

Chủ trương đầu tư dự án cải tạo, nâng cấp đường ĐT.768 huyện Vĩnh Cửu (đoạn từ cầu vượt Thủ Biên đến giao với đường ĐT.767, thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu) theo Tờ trình số 2584/TTr-UBND ngày 12/3/2019 của UBND tỉnh

Thông báo số 154/TB-HĐND ngày 13/3/2019 của Thường trực HĐND tỉnh

11

Chủ trương đầu tư dự án tuyến đường Bình Lộc - Tín Nghĩa, thị xã Long Khánh theo Tờ trình số 2602/TTr-UBND ngày 12/3/2019 của UBND tỉnh

Thông báo số 154/TB-HĐND ngày 13/3/2019 của Thường trực HĐND tỉnh

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 153/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu153/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/05/2019
Ngày hiệu lực28/05/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 153/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 153/NQ-HĐND 2019 về giải quyết vấn đề sau kỳ họp thứ 8 Hội đồng nhân dân Đồng Nai


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 153/NQ-HĐND 2019 về giải quyết vấn đề sau kỳ họp thứ 8 Hội đồng nhân dân Đồng Nai
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu153/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Đồng Nai
        Người kýNguyễn Phú Cường
        Ngày ban hành28/05/2019
        Ngày hiệu lực28/05/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Nghị quyết 153/NQ-HĐND 2019 về giải quyết vấn đề sau kỳ họp thứ 8 Hội đồng nhân dân Đồng Nai

             Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 153/NQ-HĐND 2019 về giải quyết vấn đề sau kỳ họp thứ 8 Hội đồng nhân dân Đồng Nai

             • 28/05/2019

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 28/05/2019

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực