Nghị quyết 154/2010/NQ-HĐND

Nghị quyết 154/2010/NQ-HĐND về điều chỉnh, bổ sung tiêu chí xác định các dự án lớn, dự án quan trọng trên địa bàn tỉnh Phú Yên

Nội dung toàn văn Nghị quyết 154/2010/NQ-HĐND điều chỉnh tiêu chí xác định dự án lớn quan trọng Phú Yên


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ YÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 154/2010/NQ-HĐND

Tuy Hòa, ngày 16 tháng 7 năm 2010

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG TIÊU CHÍ XÁC ĐỊNH CÁC DỰ ÁN LỚN, DỰ ÁN QUAN TRỌNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ YÊN

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN
KHÓA V, KỲ HỌP THỨ 17

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003;

Căn cứ Nghị quyết số 51/2005/NQ-HĐND ngày 21 tháng 12 năm 2005 của

Hội đồng nhân dân tỉnh khóa V, kỳ họp thứ 5 về phê chuẩn tiêu chí xác định các dự án, các công trình quan trọng trên địa bàn tỉnh Phú Yên;

Sau khi xem xét Tờ trình số 37/TTr-UBND ngày 29 tháng 6 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn điều chỉnh, bổ sung tiêu chí xác định các dự án lớn, dự án quan trọng trên địa bàn tỉnh Phú Yên; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách và ý kiến của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Điều chỉnh tiêu chí xác định các dự án lớn, dự án quan trọng trên địa bàn tỉnh Phú Yên đã được phê chuẩn tại Nghị quyết số 51/2005/NQ-HĐND ngày 21 tháng 12 năm 2005 của Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Yên khóa V, kỳ họp thứ 5, cụ thể như sau:

1. Điều chỉnh khoản 1 Điều 1 như sau:

1. Nhóm các dự án không kể nguồn vốn, mức vốn, chỉ xét đến tính chất, mục tiêu:

- Các dự án nhóm A theo quy định của Chính phủ.

- Các dự án có tác động xấu đến môi trường, có tính chất nguy hiểm.

- Dự án phải di dân tái định cư từ 1.000 người trở lên.

- Các dự án khu Đô thị mới sử dụng đất từ 20ha trở lên.

2. Điều chỉnh khoản 2 Điều 2 như sau:

2. Nhóm các dự án chia theo mức vốn Đầu tư từ ngân sách:

a) Nhóm các dự án sử dụng vốn nhà nước từ 30% trở lên:

- Các dự án đầu tư xây dựng công trình thuộc các lĩnh vực: công nghiệp; giao thông; thủy lợi; hạ tầng kỹ thuật: khu dân cư, khu nuôi trồng thủy sản, khu dịch vụ du lịch... có tổng mức đầu tư từ 500 tỷ đồng trở lên.

- Các dự án đầu tư xây dựng công trình thuộc lĩnh vực dân dụng có tổng mức đầu tư từ 200 tỷ Đồng trở lên.

b) Nhóm các dự án sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA): Các dự án sử dụng vốn nhà nước để đối ứng từ 50 tỷ đồng trở lên.

Điều 2. Các dự án đầu tư thuộc tiêu chí xác định theo quy định tại Điều 1 của Nghị quyết này, Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định trước khi triển khai thực hiện.

Điều 3. Hiệu lực thi hành:

1. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua.

2. Các dự án đã và đang đầu tư thuộc tiêu chí xác định theo quy định tại Nghị quyết số 51/2005/NQ-HĐND ngày 21 tháng 12 năm 2005 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa V thì vẫn tiếp tục điều hành đến khi hoàn thành đưa vào khai thác, sử dụng.

Điều 4. Tổ chức thực hiện: Hội đồng nhân dân tỉnh giao:

1. Ủy ban nhân dân tỉnh căn cứ vào các tiêu chí quy định nêu tại Điều 1, Điều 2 của Nghị quyết này tổ chức triển khai thực hiện.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân và Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo luật định tăng cường đôn đốc, kiểm tra và giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Yên khóa V, kỳ họp thứ 17 thông qua ngày 16 tháng 7 năm 2010./.

 

 

CHỦ TỊCH
Đào Tấn Lộc

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 154/2010/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu154/2010/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/07/2010
Ngày hiệu lực26/07/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Đầu tư, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 154/2010/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 154/2010/NQ-HĐND điều chỉnh tiêu chí xác định dự án lớn quan trọng Phú Yên


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 154/2010/NQ-HĐND điều chỉnh tiêu chí xác định dự án lớn quan trọng Phú Yên
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu154/2010/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Phú Yên
        Người kýĐào Tấn Lộc
        Ngày ban hành16/07/2010
        Ngày hiệu lực26/07/2010
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Đầu tư, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 154/2010/NQ-HĐND điều chỉnh tiêu chí xác định dự án lớn quan trọng Phú Yên

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 154/2010/NQ-HĐND điều chỉnh tiêu chí xác định dự án lớn quan trọng Phú Yên

            • 16/07/2010

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 26/07/2010

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực