Nghị quyết 158/2014/NQ-HĐND

Nghị quyết 158/2014/NQ-HĐND quy định tỷ lệ phân chia nguồn thu phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô do tỉnh Quảng Ninh ban hành

Nghị quyết 158/2014/NQ-HĐND tỷ lệ phân chia thu phí sử dụng đường bộ xe mô tô Quảng Ninh đã được thay thế bởi Nghị quyết 13/2016/NQ-HĐND bãi bỏ phí sử dụng đường bộ mô tô 173/2014/NQ-HĐND Quảng Ninh và được áp dụng kể từ ngày 08/08/2016.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 158/2014/NQ-HĐND tỷ lệ phân chia thu phí sử dụng đường bộ xe mô tô Quảng Ninh


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 158/2014/NQ-HĐND

Quảng Ninh, ngày 16 tháng 7 năm 2014

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH TỶ LỆ PHÂN CHIA NGUỒN THU PHÍ SỬ DỤNG ĐƯỜNG BỘ ĐỐI VỚI XE MÔ TÔ

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH
KHOÁ XII - KỲ HỌP THỨ 15

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước năm 2002;

Căn cứ Nghị định số 18/2012/NĐ-CP ngày 13/3/2012 của Chính phủ về Quỹ Bảo trì đường bộ; Nghị định số 56/2014/NĐ-CP ngày 30/5/2014 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 18/2012/NĐ-CP về Quỹ Bảo trì đường bộ;

Sau khi xem xét Tờ trình số: 3545/TTr-UBND ngày 30/6/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh “Về việc quy định tỷ lệ phân chia nguồn thu phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô”; Báo cáo thẩm tra số 68/BC-HĐND ngày 10/7/2014 của Ban Kinh tế và Ngân sách và ý kiến của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quy định tỷ lệ phân chia nguồn thu phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô như sau:

Nguồn thu phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô sau khi trừ đi phần trang trải cho công tác thu theo quy định được để lại 100% cho ngân sách cấp huyện thực hiện các nhiệm vụ:

- Ưu tiên đầu tư đường giao thông nông thôn cho các xã thuộc Chương trình nông thôn mới đối với huyện, thị xã, thành phố có Chương trình xây dựng nông thôn mới.

- Duy tu bảo dưỡng đường cấp huyện quản lý đối với các xã, phường, thị trấn còn lại.

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao:

- Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

- Thường trực, các Ban và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XII, kỳ họp thứ 15 thông qua ngày 16/7/2014 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2015./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Long

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 158/2014/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu158/2014/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/07/2014
Ngày hiệu lực01/01/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thuế - Phí - Lệ Phí, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 08/08/2016
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 158/2014/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 158/2014/NQ-HĐND tỷ lệ phân chia thu phí sử dụng đường bộ xe mô tô Quảng Ninh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 158/2014/NQ-HĐND tỷ lệ phân chia thu phí sử dụng đường bộ xe mô tô Quảng Ninh
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu158/2014/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Ninh
        Người kýNguyễn Đức Long
        Ngày ban hành16/07/2014
        Ngày hiệu lực01/01/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thuế - Phí - Lệ Phí, Giao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 08/08/2016
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 158/2014/NQ-HĐND tỷ lệ phân chia thu phí sử dụng đường bộ xe mô tô Quảng Ninh

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 158/2014/NQ-HĐND tỷ lệ phân chia thu phí sử dụng đường bộ xe mô tô Quảng Ninh