Nghị quyết 158/2015/NQ-HĐND

Nghị quyết 158/2015/NQ-HĐND về tiêu chí dự án đầu tư công trọng điểm nhóm C trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Nội dung toàn văn Nghị quyết 158/2015/NQ-HĐND tiêu chí dự án đầu tư công trọng điểm nhóm C tỉnh Quảng Nam


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 158 /2015/NQ-HĐND

Quảng Nam, ngày 07 tháng 7 năm 2015

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ TIÊU CHÍ DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÔNG TRỌNG ĐIỂM NHÓM C TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NAM

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM
KHÓA VIII, KỲ HỌP THỨ 14

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Sau khi xem xét Tờ trình số 2842/TTr-UBND ngày 29 tháng 6 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị ban hành tiêu chí dự án đầu tư công trọng điểm nhóm C của tỉnh Quảng Nam; Báo cáo thẩm tra số 43/BC-HĐND ngày 02 tháng 7 năm 2015 của Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh, ý kiến thảo luận tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Tiêu chí dự án đầu tư công trọng điểm nhóm C là những dự án có tính chất quan trọng của tỉnh, được ưu tiên quyết định chủ trương đầu tư và bố trí các nguồn vốn thực hiện trong kế hoạch đầu tư công của tỉnh.

Dự án đầu tư công trọng điểm nhóm C được xác định theo nguyên tắc và tiêu chí sau:

1. Nguyên tắc lựa chọn dự án đầu tư công trọng điểm nhóm C

a) Dự án phù hợp với quy hoạch tổng thể kinh tế - xã hội, quy hoạch ngành, lĩnh vực, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, các chương trình, đề án, kế hoạch đã được duyệt, có khả năng cân đối được nguồn vốn đầu tư.

b) Dự án hạ tầng kinh tế - kỹ thuật có sức lan toả, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội liên vùng, liên ngành, thu hút các dự án đầu tư phát triển đô thị, công nghiệp, tạo động lực cho phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

c) Dự án có tính chất phức tạp; tính cấp bách; có tác động tích cực và rộng lớn đến cuộc sống của người dân.

d) Dự án ảnh hưởng lớn đến môi trường hoặc tiềm ẩn khả năng ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường.

đ) Dự án gây ảnh hưởng đến thế trận phòng thủ hoặc thuộc các khu vực quản lý nghiêm ngặt do cơ quan an ninh, quốc phòng quy định.

2. Tiêu chí dự án đầu tư công trọng điểm nhóm C

a) Dự án có yêu cầu di dân tái định cư từ 50 người hoặc 10 hộ dân trở lên.

b) Dự án có yêu cầu chuyển mục đích sử dụng đất dưới 10 ha đất trồng lúa; dưới 20 ha đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng.

c) Dự án ảnh hưởng đến các di tích cấp tỉnh trở lên.

d) Dự án có nguồn vốn ODA, vốn vay tín dụng của địa phương.

đ) Dự án có tổng mức đầu tư theo lĩnh vực sau:

- Dự án đầu tư xây dựng cầu, cảng sông; công nghiệp điện; xây dựng khu nhà ở: có tổng mức đầu tư từ 80 tỷ đồng đến dưới 120 tỷ đồng.

- Dự án giao thông (trừ cầu, cảng sông); thủy lợi; cấp thoát nước và công trình hạ tầng kỹ thuật; kỹ thuật điện: có tổng mức đầu tư từ 50 tỷ đồng đến dưới 80 tỷ đồng.

- Dự án sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản; khu bảo tồn thiên nhiên; hạ tầng kỹ thuật đô thị mới: có tổng mức đầu tư từ 40 tỷ đồng đến dưới 60 tỷ đồng.

- Dự án y tế, văn hóa, giáo dục; nghiên cứu khoa học, tin học, phát thanh, truyền hình; kho tàng; du lịch, thể dục thể thao; xây dựng dân dụng (trừ xây dựng khu nhà ở): có tổng mức đầu tư từ 30 tỷ đồng đến dưới 45 tỷ đồng.

Tiêu chí xác định dự án đầu tư công trọng điểm nhóm C nêu trên không áp dụng đối với các dự án sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài theo quy định của Chính phủ.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện.

Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam Khóa VIII, Kỳ họp thứ 14 thông qua ngày 07 tháng 7 năm 2014 và có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày được thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Ngọc Quang

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 158/2015/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu158/2015/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/07/2015
Ngày hiệu lực17/07/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 158/2015/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 158/2015/NQ-HĐND tiêu chí dự án đầu tư công trọng điểm nhóm C tỉnh Quảng Nam


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 158/2015/NQ-HĐND tiêu chí dự án đầu tư công trọng điểm nhóm C tỉnh Quảng Nam
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu158/2015/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Nam
        Người kýNguyễn Ngọc Quang
        Ngày ban hành07/07/2015
        Ngày hiệu lực17/07/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 158/2015/NQ-HĐND tiêu chí dự án đầu tư công trọng điểm nhóm C tỉnh Quảng Nam

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 158/2015/NQ-HĐND tiêu chí dự án đầu tư công trọng điểm nhóm C tỉnh Quảng Nam

            • 07/07/2015

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 17/07/2015

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực