Nghị quyết 159/NQ-HĐND

Nghị quyết 159/NQ-HĐND năm 2019 về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Tĩnh năm 2020

Nội dung toàn văn Nghị quyết 159/NQ-HĐND 2019 chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Tĩnh


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH HÀ TĨNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 159/NQ-HĐND

Hà Tĩnh, ngày 17 tháng 7 năm 2019

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ CHƯƠNG TRÌNH GIÁM SÁT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NĂM 2020

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH
KHÓA XVII, KỲ HỌP THỨ 10

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân ngày 20 tháng 11 năm 2015;

Sau khi xem xét Tờ trình số 399/TTr-HĐND ngày 10 tháng 7 năm 2019 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2020 và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2020 với các nội dung sau:

1. Giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh tại các kỳ họp:

a) Xem xét các báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng, dự toán thu, chi ngân sách nhà nước 6 tháng và cả năm 2020; các báo cáo của Thường trực Hội đồng nhân dân, các ban Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh và Cục Thi hành án dân sự tỉnh; các báo cáo khác theo quy định của Luật;

b) Chất vấn Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Ủy viên Ủy ban nhân dân, Viện trưởng Viện kiểm sát, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh và Thủ trưởng các cơ quan liên quan về hoạt động quản lý, tham mưu, chỉ đạo điều hành thuộc lĩnh vực phụ trách.

2. Giám sát chuyên đề của Hội đồng nhân dân tỉnh: Giám sát việc thành lập và hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Điều 2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh cụ thể hóa và chỉ đạo điều hòa, phối hợp với các ban Hội đồng nhân dân, các tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết; báo cáo kết quả hoạt động giám sát tại các kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh trong năm 2020.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Tĩnh khóa XVII, Kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 17 tháng 7 năm 2019 và có hiệu lực từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Ban Công tác đại biểu UBTVQH;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Chính phủ, Website Chính phủ;
- Kiểm toán nhà nước khu vực II;
- TT Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh;
- Đại biểu Quốc hội đoàn Hà Tĩnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Văn phòng Tỉnh ủy;
- Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- TT HĐND, UBND các huyện, thành phố, thị xã;
- Trung tâm Thông tin - Công báo - Tin học
- Trang thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Lê Đình Sơn

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 159/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu159/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/07/2019
Ngày hiệu lực17/07/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 159/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 159/NQ-HĐND 2019 chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Tĩnh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 159/NQ-HĐND 2019 chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Tĩnh
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu159/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hà Tĩnh
        Người kýLê Đình Sơn
        Ngày ban hành17/07/2019
        Ngày hiệu lực17/07/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 159/NQ-HĐND 2019 chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Tĩnh

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 159/NQ-HĐND 2019 chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Tĩnh

            • 17/07/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 17/07/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực