Nghị quyết 16/2000/NQ-HĐND

Nghị quyết 16/2000/NQ-HĐND thành lập quỹ hỗ trợ giải quyết việc làm do tỉnh Hà Nam ban hành

Nghị quyết 16/2000/NQ-HĐND thành lập quỹ hỗ trợ giải quyết việc làm Hà Nam đã được thay thế bởi Quyết định 378/QĐ-UBND 2018 công bố kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật Hà Nam và được áp dụng kể từ ngày 05/03/2018.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 16/2000/NQ-HĐND thành lập quỹ hỗ trợ giải quyết việc làm Hà Nam


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH HÀ NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 16/2000/NQ-HĐND

Phủ Lý, ngày 20 tháng 7 năm 2000

 

NGHỊ QUYẾT

V/V THÀNH LẬP QUỸ HỖ TRỢ GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM.

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM
KHOÁ XV, KỲ HỌP THỨ 3

(ngày 19 và 20/7/2000)

Căn cứ điều 12, điều 13 Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân (sửa đổi) được Quốc hội thông qua ngày 21/6/1994;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 13/1999/TT-LTBLĐTBXH-BTC-BKHĐT ngày 08/5/1999 của Liên Bộ Lao động thương binh xã hội - Bộ Tài chính - Bộ Kế hoạch đầu tư hướng dẫn cho vay quỹ Quốc gia hỗ trợ việc làm và lập quỹ giải quyết việc làm địa phương.

Sau khi khi nghe và thảo luận tờ trình số 381/TT-UB ngày 12/7/2000 của UBND tỉnh Hà Nam về việc thành lập quỹ giải quyết việc làm địa phương.

QUYẾT NGHỊ

1. Thành lập quỹ hỗ trợ giải quyết việc làm địa phương nhằm mục đích:

- Hỗ trợ giải quyết việc làm cho người thất nghiệp, người thiếu việc làm, ưu tiên các đối tượng thương binh, người tàn tật, lao động dôi dư trong các doanh nghiệp Nhà nước, lao động nghèo ở nông thôn.

- Cho vay hỗ trợ người nghèo đi lao động có thời hạn ở nước ngoài.

- Hỗ trợ các dự án đào tạo nghề, phục hồi các nghề truyền thống, ưu tiên các dự án làm ăn có hiệu quả, giải quyết nhiều việc làm.

2. Nguồn kinh phí thành lập quỹ:

Huy động từ nhiều nguồn khác nhau, trong đó có nguồn ngân sách Nhà nước. Hàng năm UBND tỉnh trích 1% tổng thu ngân sách trên địa bàn để đưa vào quỹ hổtợ giải quyết việc làm của tỉnh.

3. Sử dụng quỹ:

- 90% nguồn vốn của quỹ để cho vay hỗ trợ giải quyết việc làm.

- 10% còn lại để hỗ trợ cơ sở vật chất các trung tâm dịch vụ việc làm, các dự án đào tạo nghề, khuyến nông – lâm – ngư, quản lý chương trình từ tỉnh đến cơ sở

4. Việc lập quỹ hỗ trợ giải quyết việc làm của tỉnh được thực hiện từ năm 2001

5. UBND tỉnh Hà Nam chịu trách thi hành Nghị quyết này

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Hà Nam khoá XV thông qua tại kỳ họp thứ 3 ngày 20/7/2000./.

 

 

Nơi nhận:
- UBTVQH (để b/c)
- Chính phủ (để b/c)
- Ban thường vụ tỉnh uỷ
- UBND, UBMTTQ tỉnh
- Đại biểu HĐND tỉnh
- HĐND, UBND các huyện, thị
- Lưu VT HĐND
 

TM.HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM
CHỦ TỊCH
Tăng Văn Phả

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 16/2000/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu16/2000/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/07/2000
Ngày hiệu lực20/07/2000
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 16/2000/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 16/2000/NQ-HĐND thành lập quỹ hỗ trợ giải quyết việc làm Hà Nam


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 16/2000/NQ-HĐND thành lập quỹ hỗ trợ giải quyết việc làm Hà Nam
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu16/2000/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hà Nam
        Người kýTăng Văn Phả
        Ngày ban hành20/07/2000
        Ngày hiệu lực20/07/2000
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước, Lao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật16 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 16/2000/NQ-HĐND thành lập quỹ hỗ trợ giải quyết việc làm Hà Nam

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 16/2000/NQ-HĐND thành lập quỹ hỗ trợ giải quyết việc làm Hà Nam