Nghị quyết 16/2004/NQ-HĐND

Nghị quyết 16/2004/NQ-HĐND về điều chỉnh mức thu phí vệ sinh trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

Nội dung toàn văn Nghị quyết 16/2004/NQ-HĐND điều chỉnh mức thu phí vệ sinh Ninh Bình


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH NINH BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 16/2004/NQ-HĐND

Ninh Bình, ngày 17 tháng 12 năm 2004

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH MỨC THU PHÍ VỆ SINH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH BÌNH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH
KHÓA XII - KỲ HỌP THỨ HAI

(Từ ngày 13 đến ngày 16/12/2004)

- Căn cứ, Luật tổ chức HĐND và UBND được Quốc hội nước CHXHCNVN khóa XI, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 26/11/2003 và Quy chế hoạt động của HĐND các cấp.

- Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ, quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Phí và Lệ phí;

- Sau khi xem xét tờ trình số 40/TT-UB ngày 03 tháng 12 năm 2004 của UBND tỉnh Ninh Bình về việc đề nghị điều chỉnh mức thu phí vệ sinh trên địa bàn tỉnh Ninh Bình và Báo cáo thẩm định của Ban Kinh tế và Ngân sách HĐND tỉnh.

QUYẾT NGHỊ

1. Điều chỉnh Nghị quyết số 37/NQ-HĐ ngày 11/7/2003 của HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 12 khóa XI (phụ lục Mục lục, khoản 15) như sau:

Đối với cá nhân hộ gia đình trên địa bàn cấp xã là: 1.000 đồng/người/tháng.

Đối với cá nhân hộ gia đình trên địa bàn các phường, thị trấn là: 1.500 đồng/người/tháng.

Đối với các hộ sản xuất kinh doanh, dịch vụ, cửa hàng buôn bán nhỏ là: 10.000 đồng/người/tháng.

Các danh mục thu phí khác tại Nghị quyết số 37/NQ-HĐND ngày 11/7/2003 của HĐND tỉnh khóa XI, kỳ họp thứ 2 vẫn giữ nguyên hiệu lực.

2. Giao UBND tỉnh ban hành chi tiết mức thu phí, thực hiện chế độ thu và quản lý việc thu phí theo quy định hiện hành của Nhà nước.

3. Nghị quyết này đã được HĐND Tỉnh Ninh Bình khóa XII, Kỳ họp thứ 2 thông qua ngày 15 tháng 12 năm 2004; có hiệu lực thực hiện từ ngày 01 tháng 01 năm 2005.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Quốc hội
- Văn phòng Chính phủ
- Thường trực Tỉnh ủy
- UBND tỉnh
- Các vị đại biểu HĐND tỉnh
- Các Sở, Ban, ngành, Đoàn thể
- TTHĐND các huyện thị xã
- UBND các huyện thị xã
- lưu VT,VP9

CHỦ TỊCH
Phạm Minh Tuyên

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 16/2004/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu16/2004/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/12/2004
Ngày hiệu lực01/01/2005
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/09/2008
Cập nhật18 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 16/2004/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 16/2004/NQ-HĐND điều chỉnh mức thu phí vệ sinh Ninh Bình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 16/2004/NQ-HĐND điều chỉnh mức thu phí vệ sinh Ninh Bình
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu16/2004/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Ninh Bình
        Người kýPhạm Minh Tuyên
        Ngày ban hành17/12/2004
        Ngày hiệu lực01/01/2005
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/09/2008
        Cập nhật18 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 16/2004/NQ-HĐND điều chỉnh mức thu phí vệ sinh Ninh Bình

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 16/2004/NQ-HĐND điều chỉnh mức thu phí vệ sinh Ninh Bình

            • 17/12/2004

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 01/01/2005

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực