Nghị quyết 16/2007/NQ-HĐND

Nghị quyết 16/2007/NQ-HDND quy định mức phụ cấp hàng tháng của lực lượng Bảo vệ dân phố do tỉnh Quảng Ninh ban hành

Nghị quyết 16/2007/NQ-HDND mức phụ cấp hàng tháng Bảo vệ dân phố Quảng Ninh đã được thay thế bởi Nghị quyết 55/2016/NQ-HĐND số lượng chức danh chế độ chính sách kinh phí hoạt động tỉnh Quảng Ninh và được áp dụng kể từ ngày 18/12/2016.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 16/2007/NQ-HDND mức phụ cấp hàng tháng Bảo vệ dân phố Quảng Ninh


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 16 /2007/NQ-HĐND

Hạ Long, ngày 15 tháng 12 năm 2007

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỨC PHỤ CẤP HÀNG THÁNG CỦA LỰC LƯỢNG BẢO VỆ DÂN PHỐ

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH
KHOÁ XI - KỲ HỌP THỨ 11

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 38/2006/NĐ-CP ngày 17/4/2006 của Chính phủ về Bảo vệ dân phố và Thông tư hướng dẫn Liên tịch số 02/2007/TTLT-BCA-BLĐTBXH-BTC ngày 01/3/2007 của Bộ Công an, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính;

Sau khi xem xét Tờ trình số 5658/TTr-UBND ngày 07/12/2007 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc quy định mức phụ cấp hàng tháng đối với lực lượng Bảo vệ dân phố trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh; Báo cáo thẩm tra số 64/BC-BPC ngày 07 tháng 12 năm 2007 của Ban Pháp chế và ý kiến thảo luận của Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Mức phụ cấp hàng tháng cho các chức danh của lực lượng Bảo vệ dân phố được tính bằng hệ số theo lương tối thiểu chung (khi Nhà nước điều chỉnh mức lương tối thiểu thì mức phụ cấp này cũng được thay đổi theo), cụ thể như sau:

- Trưởng ban: 0,55

- Phó trưởng ban: 0,5

- Tổ trưởng: 0,4

- Tổ viên: 0,3

Trường hợp Bảo vệ dân phố giữ nhiều chức danh khác nhau thì chỉ được hưởng 01 mức phụ cấp cao nhất.

Thời gian thực hiện chi trả phụ cấp: từ ngày 01/01/2008.

Điều 2. Nguồn kinh phí để chi trả phụ cấp hàng tháng cho lực lượng Bảo vệ dân phố:

Phụ cấp hàng tháng cho lực lượng Bảo vệ dân phố do Uỷ ban nhân dân phường, thị trấn chi trả, từ nguồn thu Quỹ An ninh - Quốc phòng của các phường, thị trấn. Trường hợp nguồn thu trên không đủ chi, phần còn thiếu được xử lý như sau:

- Đối với các huyện, thị xã, thành phố tự cân đối ngân sách (không phải trợ cấp cân đối từ ngân sách tỉnh): do ngân sách cấp huyện đảm bảo;

- Đối với các huyện, thị xã không tự cân cân đối được ngân sách: do ngân sách cấp tỉnh đảm bảo bằng hình thức cân đối vào dự toán hàng năm giao cho các huyện, thị xã.

Điều 3. Hội đồng nhân dân tỉnh giao:

- Uỷ ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết.

- Thường trực, các Ban và Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh khoá XI, kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 15 tháng 12 năm 2007 và có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2008./.

 

 

Nơi nhận:
- UBTV Quốc hội, Chính phủ;
- Các Bộ: Nội vụ, Tư pháp,
Tài chính,
LĐTBXH và Bộ CA;
- TT.TU, TT.HĐND, UBND tỉnh;
- Đại biểu QH Đoàn QN,
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Văn phòng và các Ban của Tỉnh uỷ;
- UBMTTQ và các đoàn thể ở tỉnh,
- Các Sở, ngành ở tỉnh;
- TT HĐND,UBND các huyện,TX,TP;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Duy Hưng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 16/2007/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu16/2007/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/12/2007
Ngày hiệu lực01/01/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 18/12/2016
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 16/2007/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 16/2007/NQ-HDND mức phụ cấp hàng tháng Bảo vệ dân phố Quảng Ninh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 16/2007/NQ-HDND mức phụ cấp hàng tháng Bảo vệ dân phố Quảng Ninh
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu16/2007/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Ninh
        Người kýNguyễn Duy Hưng
        Ngày ban hành15/12/2007
        Ngày hiệu lực01/01/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Lao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 18/12/2016
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 16/2007/NQ-HDND mức phụ cấp hàng tháng Bảo vệ dân phố Quảng Ninh

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 16/2007/NQ-HDND mức phụ cấp hàng tháng Bảo vệ dân phố Quảng Ninh