Nghị quyết 16/2008/NQ-HĐND

Nghị quyết 16/2008/NQ-HĐND về đặt tên đường phố thị xã Kon Tum (bổ sung) và công trình công cộng của tỉnh Kon Tum

Nội dung toàn văn Nghị quyết 16/2008/NQ-HĐND đặt tên đường phố thị xã Kon Tum


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 16/2008/NQ-HĐND

Kon Tum, ngày 16 tháng 12 năm 2008.

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ ĐẶT TÊN ĐƯỜNG PHỐ THỊ XÃ KON TUM (BỔ SUNG) VÀ CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG CỦA TỈNH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KON TUM
KHÓA IX, KỲ HỌP LẦN THỨ 11

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 91/2005/NĐ-CP ngày 11/7/2005 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng;

Căn cứ Thông tư số 91/2005/NĐ-CP">36/2006/TT-BVHTT ngày 20/3/2006 của Bộ Văn hóa- Thông tin (nay là Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch) về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng ban hành kèm theo Nghị định số 91/2005/NĐ-CP ngày 11/7/2005 của Chính phủ;

Sau khi xem xét Tờ trình số 82/TTr-UBND ngày 30/10/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thông qua Đề án đặt tên đường phố thị xã Kon Tum và công trình văn hóa của tỉnh; báo cáo thẩm tra của Ban văn hóa-xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến tham gia của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đặt tên cho 28 (hai mươi tám) tuyến đường thị xã Kon Tum, gồm:

1. Phường Nguyễn Trãi (gồm 06 tuyến đường): Đường Hồ Quý Ly, đường Lương Thế Vinh, đường Nguyễn Lữ, đường Phan Văn Viêm, đường Tôn Đản, đường Đặng Tất.

2. Phường Trần Hưng Đạo (gồm 07 tuyến đường): Đường Võ Văn Tần, đường A Khanh, đường Nguyễn Xuân Việt, đường Tô Hiệu, đường Phùng Chí Kiên, đường Nguyễn Bình, đường Hoàng Văn Thái.

3. Phường Trường Chinh (gồm 02 tuyến đường): Đường Nơ Trang Long, đường Đinh Núp.

4. Phường Ngô Mây (gồm 02 tuyến đường): Đường Nguyễn Hữu Thọ, đường Phan Kế Bính.

5. Phường Quang Trung (gồm 04 tuyến đường): Đường Thái Phiên, đường Ngô Miên, đường Nguyễn Nhu, đường Cầm Bá Thước.

6. Phường Duy Tân (gồm 06 tuyến đường): Đường Tạ Quang Bửu, đường Phan Kế Toại, đường Trần Tế Xương, đường Nhất Chi Mai, đường Phạm Kiệt, đường Nguyễn Chích.

7. Phường Lê Lợi (gồm 01 tuyến đường): Đường Nguyễn Lương Bằng.

Điều 2. Đặt tên cho 02 (hai) công trình công cộng của tỉnh, gồm:

1. Quảng trường 16 tháng 3

2. Công viên 2 tháng 9

Điều 3. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện; Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum khóa IX, kỳ họp lần thứ 11 thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Trần Anh Linh

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 16/2008/NQ-HĐND

Loại văn bản Nghị quyết
Số hiệu 16/2008/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 16/12/2008
Ngày hiệu lực 26/12/2008
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 18 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 16/2008/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 16/2008/NQ-HĐND đặt tên đường phố thị xã Kon Tum


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Nghị quyết 16/2008/NQ-HĐND đặt tên đường phố thị xã Kon Tum
Loại văn bản Nghị quyết
Số hiệu 16/2008/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành Tỉnh Kon Tum
Người ký Trần Anh Linh
Ngày ban hành 16/12/2008
Ngày hiệu lực 26/12/2008
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 18 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Nghị quyết 16/2008/NQ-HĐND đặt tên đường phố thị xã Kon Tum

Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 16/2008/NQ-HĐND đặt tên đường phố thị xã Kon Tum

  • 16/12/2008

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 26/12/2008

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực