Nghị quyết 16/2008/NQ-HĐND

Nghị quyết 16/2008/NQ-HĐND quy định mức thu và sử dụng học phí ở cơ sở giáo dục Mầm non công lập trên địa bàn tỉnh do Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng khóa XIV kỳ họp thứ 15 ban hành

Nghị quyết 16/2008/NQ-HĐND mức thu và sử dụng học phí ở cơ sở giáo dục đã được thay thế bởi Nghị quyết 38/2010/NQ-HĐND sửa đổi quy định danh mục, mức thu và tỷ lệ để lại và được áp dụng kể từ ngày 19/12/2010.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 16/2008/NQ-HĐND mức thu và sử dụng học phí ở cơ sở giáo dục


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH CAO BẰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 16/2008/NQ-HĐND

Cao Bằng, ngày 16 tháng 7 năm 2008

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỨC THU VÀ SỬ DỤNG HỌC PHÍ Ở CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC MẦM NON CÔNG LẬP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG
KHOÁ XIV KỲ HỌP THỨ 15

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Giáo dục năm 2005;

Căn cứ Quyết định số 70/1998/QĐ-TTg ngày 31 tháng 3 năm 1998 của Thủ t­ướng Chính phủ về việc thu và sử dụng học phí ở các cơ sở giáo dục và đào tạo công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân;

Căn cứ Thông tư Liên tịch số 54/1998/TTLT-BGDĐT-TC ngày 31 tháng 8 năm 1998 của Liên Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện thu, chi và quản lý học phí ở các cơ sở giáo dục và đào tạo công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân;

Căn cứ Thông tư Liên tịch số 38/2001/TTLT/BGD&ĐT-BTC ngày 22 tháng 8 năm 2001 về việc hướng dẫn bổ sung Thông tư số 54/1998/TTLT-BGDĐT-TC ngày 31 tháng 8 năm 1998 về Thu, chi và quản lý học phí ở các cơ sở giáo dục và đào tạo công lập thuộc hệ thông giáo dục quốc dân theo Quyết định số 70/1998/QĐ-TTg ngày 31 tháng 3 năm 1998 của Thủ tướng Chính phủ;

Xét Tờ trình số 1161/TTr-UBND ngày 26 tháng 6 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc đề nghị Phê chuẩn mức thu và sử dụng học phí ở các cơ sở giáo dục Mầm non công lập trên địa bàn tỉnh;

Sau khi nghe báo cáo thẩm tra của Ban Văn hoá - Xã hội Hội đồng nhân dân, ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí quy định mức thu và sử dụng học phí ở các cơ sở giáo dục Mầm non công lập với các nội dung như sau:

1. Đối với địa bàn thị xã

a) Các tr­ường Mầm non thuộc ph­ường Hợp Giang và các tr­ường Mầm non đạt chuẩn quốc gia, mức thu: 80.000 đồng/học sinh/tháng;

b) Các tr­ường khác, mức thu: 50.000 đồng/học sinh/tháng.

2. Đối với địa bàn huyện

a) Các trường, lớp bán trú, mức thu: 15.000 đồng/học sinh/tháng;

b) Các trường, lớp không bán trú, mức thu: 10.000 đồng/học sinh/tháng.

3. Đối tượng miễn, giảm học phí; thủ tục miễn, giảm học phí; thu, quản lý và sử dụng quỹ học phí

Thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 54/1998/TTLT-BGDĐT-TC ngày 31 tháng 8 năm 1998 của Liên Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Tài chính.

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao cho Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết và định kỳ báo cáo kết quả với Hội đồng nhân dân tỉnh theo quy định.

Điều 3. Thư­ờng trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Nghị quyết này đã đ­ược Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng khoá XIV kỳ họp thứ 15 thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Hà Ngọc Chiến

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 16/2008/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu16/2008/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/07/2008
Ngày hiệu lực26/07/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 19/12/2010
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 16/2008/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 16/2008/NQ-HĐND mức thu và sử dụng học phí ở cơ sở giáo dục


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 16/2008/NQ-HĐND mức thu và sử dụng học phí ở cơ sở giáo dục
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu16/2008/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Cao Bằng
        Người kýHà Ngọc Chiến
        Ngày ban hành16/07/2008
        Ngày hiệu lực26/07/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiáo dục
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 19/12/2010
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 16/2008/NQ-HĐND mức thu và sử dụng học phí ở cơ sở giáo dục

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 16/2008/NQ-HĐND mức thu và sử dụng học phí ở cơ sở giáo dục