Nghị quyết 16/2008/NQ-HĐND

Nghị quyết số 16/2008/NQ-HĐND về việc nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng 6 tháng cuối năm 2008 do Hội đồng nhân dân quận Gò Vấp ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 16/2008/NQ-HĐND nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng 6 tháng cuối năm 2008quận Gò Vấp


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN GÒ VẤP
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 16/2008/NQ-HĐND

Gò Vấp, ngày 11 tháng 7 năm 2008

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ NHIỆM VỤ KINH TẾ - XÃ HỘI, AN NINH QUỐC PHÒNG 6 THÁNG CUỐI NĂM 2008

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN GÒ VẤP KHÓA IX, KỲ HỌP LẦN THỨ 10

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Trên cơ sở xem xét báo cáo của Thường trực Hội đồng nhân dân, các báo cáo, tờ trình của Ủy ban nhân dân, báo cáo của các ngành, của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận, báo cáo thẩm tra của hai Ban Hội đồng nhân dân quận và ý kiến phát biểu thảo luận tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí với báo cáo của Thường trực Hội đồng nhân dân quận về tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm 2008 và chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2008. Nhất trí với báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ, chỉ tiêu kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng 6 tháng đầu năm 2008, báo cáo quyết toán ngân sách quận năm 2007 và nhiệm vụ chỉ tiêu chủ yếu 6 tháng cuối năm 2008 của Ủy ban nhân dân quận Gò Vấp.

Điều 2. Nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2008

Phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những mặt còn hạn chế trong 6 tháng đầu năm 2008, toàn bộ hệ thống chính trị từ quận đến phường, các ngành, các cấp, các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế và các tầng lớp nhân dân chung sức phấn đấu nỗ lực tập trung mọi nguồn lực quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2008, để hoàn thành việc thực hiện các chỉ tiêu về nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng mà Nghị quyết đã đề ra trong năm 2008.

Điều 3. Hội đồng nhân dân quận giao Ủy ban nhân dân quận xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai, thực hiện tốt những giải pháp chủ yếu đã nêu tại kỳ họp để thực hiện tốt nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng 6 tháng cuối năm 2008; nhằm góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng năm 2008.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân quận Gò Vấp khóa IX thông qua tại kỳ họp Hội đồng nhân dân quận lần thứ 10, ngày 11 tháng 7 năm 2008./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Kim Hiếu

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 16/2008/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu16/2008/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/07/2008
Ngày hiệu lực18/07/2008
Ngày công báo01/08/2008
Số công báoSố 59
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật18 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 16/2008/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 16/2008/NQ-HĐND nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng 6 tháng cuối năm 2008quận Gò Vấp


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 16/2008/NQ-HĐND nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng 6 tháng cuối năm 2008quận Gò Vấp
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu16/2008/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýNguyễn Kim Hiếu
        Ngày ban hành11/07/2008
        Ngày hiệu lực18/07/2008
        Ngày công báo01/08/2008
        Số công báoSố 59
        Lĩnh vựcLĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật18 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 16/2008/NQ-HĐND nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng 6 tháng cuối năm 2008quận Gò Vấp

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 16/2008/NQ-HĐND nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng 6 tháng cuối năm 2008quận Gò Vấp

            • 11/07/2008

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 01/08/2008

             Văn bản được đăng công báo

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 18/07/2008

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực