Nghị quyết 16/2008/NQ-HĐND

Nghị quyết số 16/2008/NQ-HĐND về nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2009 tại kỳ họp thứ 12 Hội đồng nhân dân quận Bình Thạnh khóa IX do Hội đồng nhân dân quận Bình Thạnh ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 16/2008/NQ-HĐND nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2009 tại kỳ họp thứ 12 Hội đồng nhân dân quận Bình Thạnh khóa IX


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
QUẬN BÌNH THẠNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------

Số: 16/2008/NQ-HĐND

Bình Thạnh, ngày 12 tháng 12 năm 2008

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ NHIỆM VỤ KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2009 TẠI KỲ HỌP THỨ 12 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN BÌNH THẠNH KHÓA IX

(TỪ NGÀY 11 THÁNG 12 NĂM 2008 ĐẾN NGÀY 12 THÁNG 12 NĂM 2008)

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN BÌNH THẠNH
KHÓA IX - KỲ HỌP THỨ 12

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Tại kỳ họp lần thứ 12, qua xem xét các báo cáo, tờ trình của Thường trực và các Ban của Hội đồng nhân dân quận; các báo cáo và tờ trình của Ủy ban nhân dân quận và các cơ quan hữu quan, bài phát biểu của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc quận, các tổng hợp ý kiến cử tri, qua thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân quận khóa IX,

QUYẾT NGHỊ:

Nhất trí với các báo cáo và tờ trình về hoạt động của Hội đồng nhân dân quận;

Nhất trí đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2008, nhiệm vụ chỉ tiêu và giải pháp năm 2009 đã nêu trong báo cáo của Ủy ban nhân dân quận và các cơ quan hữu quan.

Hội đồng nhân dân quận nhấn mạnh một số nội dung sau:

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2008:

Năm 2008 tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng trên địa bàn quận tiếp tục được ổn định, giữ vững và từng bước phát triển. Từ sự tập trung chỉ đạo của Quận ủy, điều hành của Ủy ban nhân dân quận, những nỗ lực cố gắng của các ban - ngành, đoàn thể nên các chỉ tiêu mà nghị quyết Hội đồng nhân dân quận đề ra trong năm đều đạt và vượt, cụ thể:

- Giá trị sản xuất công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn ước thực hiện đạt 103,7% so kế hoạch, tăng 10,37% so năm 2007.

- Doanh thu thương mại - dịch vụ ước thực hiện đạt 129,3% kế hoạch và tăng 57% so năm 2007.

- Thu thuế ước thực hiện đạt 131,74% dự toán và tăng 46,58% so năm 2007.

- Tổng thu ngân sách quận ước thực hiện năm 2008 đạt 133,36% kế hoạch năm, tăng 37% so với cùng kỳ năm 2007.

- Tổng chi ngân sách quận ước thực hiện năm 2008, đạt 103,12% dự toán pháp lệnh, tăng 7,88% so với thực hiện năm 2007.

- Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp năm học 2007 - 2008 đạt tỷ lệ cao, trong đó tiểu học đạt 99,92% (tăng 0,56% so với năm trước), trung học cơ sở đạt 99,63% (tăng 0,5% so với năm trước).

- Giải quyết việc làm cho 14.124 lao động, đạt 100,89% kế hoạch.

- Tỷ lệ trẻ dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng toàn quận là 6,5%; trẻ trong độ tuổi được tiêm chủng ngừa các loại bệnh theo quy định đạt 100% kế hoạch năm.

- So với kế hoạch năm 2008, khu phố văn hóa đạt 68,5%, tăng 3,5%; tổ dân phố văn hóa đạt 74,98%, tăng 4,98%; công sở văn minh - sạch đẹp - an toàn đạt 78,70%, tăng 13,7%.

Nhìn chung năm 2008, tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội tiếp tục được phát triển, giá trị sản xuất và doanh thu thương mại tăng so với năm 2007; quản lý đô thị từng bước có sự chuyển biến, tăng cường lập lại trật tự kỷ cương trong xây dựng, quản lý nhà đất, trật tự an toàn giao thông, công tác xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở có nhiều chuyển biến tích cực; chỉ đạo điều hành và cải cách hành chính của chính quyền có nhiều tiến bộ, ứng dụng có hiệu quả công nghệ thông tin trong công tác quản lý nhà nước. Đã tổ chức thí điểm mô hình chợ phiên kết hợp với đêm văn nghệ gây quỹ xã hội tình thương năm 2008.

Ngoài những mặt đạt được nêu trên, tình hình kinh tế - xã hội an ninh quốc phòng trên địa bàn quận vẫn còn hạn chế như: còn nhiều công trình trọng điểm chưa khởi công thực hiện, trong đó có nguyên nhân là từ đầu năm do biến động giá cả vật tư xây dựng tăng cao phải điều chỉnh lại dự toán công trình; quy hoạch chi tiết 1/2000 vẫn chưa hoàn thành; giải quyết hồ sơ cho người dân trên lĩnh vực nhà đất vẫn còn tồn đọng, trễ hạn;  “Năm 2008 - Năm thực hiện nếp sống văn minh đô thị” chưa có biện pháp xử lý triệt để các trường hợp kinh doanh lấn chiếm lòng, lề đường làm ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông và vệ sinh môi trường; việc thi công các công trình vệ sinh môi trường có rào chắn gây ùn tắc giao thông. Tình hình tệ nạn ma túy diễn biến phức tạp, tình hình tội phạm ở tuổi thanh thiếu niên và mức độ phạm tội ngày càng nghiêm trọng.

II. NHIỆM VỤ VÀ CHỈ TIÊU CHỦ YẾU NĂM 2009:

A. MỘT SỐ CHỈ TIÊU CHỦ YẾU:

- Giá trị sản xuất CN - TTCN tăng từ 7% trở lên so với năm 2008; doanh thu thương mại - dịch vụ tăng từ 18% trở lên so với năm 2008. Hoàn thành và có kế hoạch triển khai thực hiện “Đồ án quy hoạch phát triển kinh tế trên địa bàn quận đến năm 2020” trong năm 2009.

- Phấn đấu thu thuế vượt 9% so với dự toán Pháp lệnh. Thu ngân sách nhà nước tăng 10% so với thực hiện năm 2008.

- Nâng cao hiệu quả trên các mặt về “Năm 2009 - Năm thực hiện nếp sống văn minh đô thị”.

- Hoàn thành việc lập và điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/2000 tất cả các phường.

- Khởi công xây dựng các công trình:

+ Trường Tiểu học Cửu Long (phường 22)

+ Trường Tiểu học Bế Văn Đàn (phường 6)

+ Trường Trung học cơ sở Đinh Bộ Lĩnh

+ Trụ sở Ủy ban nhân dân các phường 1, 2, 3, 22 và 25.

- Hoàn thành thủ tục để khởi công: Trường Tiểu học Bình Lợi Trung, THCS Bình Lợi Trung, THPT Bình Lợi Trung (phường 13), dự án thoát nước Phan Văn Hân (phường 17)

- Tiếp tục hoàn chỉnh các thủ tục pháp lý để triển khai thực hiện dự án xây dựng 500 căn hộ chung cư bán cho người có thu nhập thấp; hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án Trường Cán bộ thành phố (phường 12), dự  án cầu Thủ Thiêm (phường 22), dự án đường nối Tân Sơn Nhất - Bình Lợi - Vành đai ngoài (phường 13), dự án tuyến Metro Bến Thành - Suối Tiên (Phường 19 và 22). Kết thúc công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án Khu dân cư Bình Hòa.

- Thực hiện tốt công tác bồi thường, hỗ trợ di dời để giao mặt bằng cho đơn vị đầu tư xây dựng trung tâm thương mại và cao ốc tại chợ Văn Thánh, xây dựng Trung tâm thương mại chợ Thanh Đa.

- Tập trung thực hiện các giải pháp chống ngập, chống sạt lở, chống lấn chiếm và nạo vét các kênh, rạch khai thông dòng chảy, bảo vệ tốt môi trường.

- Chương trình “Giảm nghèo” của quận sẽ phấn đấu đến cuối năm 2009 có 14,46% trong tổng số 5.534 hộ trong chương trình đạt được mức thu nhập trên 12 triệu đồng/người/năm.

- Phấn đấu giảm tỷ lệ sinh con thứ ba xuống 0,15% so với năm 2008, làm tốt công tác phòng, chống các loại dịch bệnh trên địa bàn quận.

- Phấn đấu xây dựng 1 phường đạt chuẩn văn hóa, 65% khu phố văn hóa, 75% tổ dân phố văn hóa, trên 80% gia đình văn hóa và 80% công sở đạt chuẩn văn minh - sạch đẹp - an toàn.

- Hoàn thành chỉ tiêu tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2009; xây dựng lực lượng tự vệ đảm bảo đủ số lượng, chất lượng đạt chỉ tiêu quy định. Hoàn thiện bổ sung và  thực hiện tốt kế hoạch phòng thủ trên địa bàn quận

- Giảm phạm pháp hình sự từ 10% trở lên so với năm 2008, tỷ lệ điều tra phá án đạt từ 60% trở lên.

B. NHIỆM VỤ VÀ CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

1. Về kinh tế:

Có kế hoạch chống hàng gian, hàng giả, hàng kém chất lượng và hành vi đầu cơ tích trữ, nâng giá; kêu gọi đầu tư gắn với đẩy nhanh tốc độ đô thị hóa và phát triển văn hóa xã hội. Thực hiện tốt việc liên thông cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và cấp mã số thuế. Tổ chức tốt các cuộc đối thoại với doanh nghiệp.

- Tiếp tục sắp xếp và ổn định sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp theo quy hoạch và kiểm tra việc di dời các cơ sở sản xuất ô nhiễm môi trường theo kế hoạch của thành phố.

- Tạo điều kiện cho các nhà đầu tư tham gia phát triển sản xuất kinh doanh, đầu tư thực hiện các dự án, công trình phục vụ đời sống dân sinh trên địa bàn quận; khuyến khích phát triển kinh tế hợp tác xã và kinh tế tư nhân; thành lập liên hiệp hợp tác xã quận, thực hiện tốt công tác hậu kiểm.

-  Xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện đề án phát triển các cụm kinh tế trên địa bàn quận. Hoàn thành việc giải phóng mặt bằng để khởi công dự án Trung tâm thương mại và cao ốc văn phòng tại Văn Thánh, Trung tâm thương mại dịch vụ Thanh Đa; hoàn thiện thủ tục và kêu gọi đầu tư dự án chỉnh trang xây dựng chợ Bà Chiểu; tiếp tục đôn đốc thực hiện xong thủ tục pháp lý để thu hồi đất kêu gọi đầu tư dự án Siêu thị Đinh Bộ Lĩnh.

- Tiếp tục tổ chức tốt mô hình chợ phiên năm 2009. Triển khai thực hiện có kết quả quy hoạch mạng lưới chợ trên địa bàn quận, có biện pháp chống tái lấn chiếm chợ tự phát. Thực hiện quy hoạch ngành nghề; kiên quyết chấn chỉnh hoạt động kinh doanh dễ phát sinh tệ nạn xã hội.

2. Về xây dựng cơ bản và quản lý đô thị:

Tập trung ưu tiên đầu tư xây dựng trường lớp đạt chuẩn; các công trình chống ngập, trụ sở Ủy ban nhân dân các phường và các trạm y tế phường đạt chuẩn.

+ Rà soát lại tiến độ thực hiện các dự án, công trình trọng điểm của quận, xác định những nhiệm vụ và yêu cầu cấp thiết để tập trung triển khai.

+ Hoàn thành việc phê duyệt đồ án quy hoạch 1/2000 tất cả các phường, quy hoạch hẻm và các quy hoạch ngành (VHTT-TDTT và y tế). Tăng cường xử lý lấn chiếm đất công, xây dựng trái phép, nhất là đối với đất công, sông, rạch.

+ Phối hợp các ngành chức năng thành phố đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, công trình; tiếp tục rà soát các dự án không khả thi, dự án kéo dài để có giải pháp cụ thể.

+ Thực hiện ứng dụng có hiệu quả phần mềm công nghệ thông tin địa lý (GIS) trong quản lý nhà nước để đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở; đồng thời triển khai thực hiện việc liên thông cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, kê khai thuế - tính thuế với các phường và Chi cục Thuế.

+ Đối với các trường hợp nhà mua của các dự án và chung cư chưa được cấp chủ quyền với nhiều lý do khác nhau, Ủy ban nhân dân quận có trách nhiệm làm việc với chủ đầu tư để giải quyết cho dân; đối với lô ABC (phường 22), sớm có văn bản kiến nghị thành phố giải quyết dứt điểm. Hoàn thành cơ bản việc bán nhà thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn quận.

3. Về Văn hóa - xã hội:

+ Về giáo dục đào tạo:

- Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng và phát triển tài năng trẻ. Triển khai thực hiện quy hoạch mạng lưới trường, lớp; điều chỉnh lại số trường cho phù hợp quy hoạch. Thực hiện tốt chủ đề năm học 2008 - 2009 “Trường học thân thiện - học sinh tích cực”.

- Quy hoạch sắp xếp lại đội ngũ cán bộ quản lý ngành và giáo viên trên cơ sở chuyên môn hóa. Đẩy mạnh việc thực hiện công tác xã hội hóa lĩnh vực giáo dục và đào tạo. Phấn đấu đạt 80% trường học có đời sống văn hóa tốt.

- Hướng dẫn các trung tâm học tập cộng đồng (phường 13, 21, 25, 28) hoạt động có hiệu quả. Duy trì và nâng cao chất lượng xóa mù chữ và phổ cập ở tất cả các bậc học.

- Triển khai chuẩn bị tốt các điều kiện để chuyển đổi Trung tâm dạy nghề thành Trường trung cấp nghề.

+ Về y tế:

- Quản lý và hướng dẫn mạng lưới y tế tư nhân hoạt động đúng pháp luật. Tập trung trang bị cơ sở vật chất trang thiết bị y tế cho các trạm y tế phường, Trung tâm Y tế Dự phòng và Bệnh viện quận. Quan tâm việc khám chữa bệnh cho người nghèo và trẻ em dưới 6 tuổi; thực hiện tốt chương trình y tế quốc gia và các chương trình y tế trọng điểm. Duy trì các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS và phối hợp phòng, chống các dịch bệnh, ngộ độc thực phẩm.

- Bổ sung bác sĩ cho những phường còn thiếu để đảm bảo 100% các trạm y tế phường có bác sĩ, nữ hộ sinh. Khởi công xây dựng trạm y tế phường 2, 21 đạt chuẩn.

+ Về văn hóa thông tin - Thể dục thể thao:

- Đẩy nhanh tiến độ triển khai quy hoạch cải tạo nâng cấp Trung tâm Văn hóa hiện hữu; tạo điều kiện để các tụ điểm văn hóa khu phố và các điểm thể dục thể thao sẵn có hoạt động có hiệu quả. Tiến hành cải tạo chỉnh trang Trung tâm Thể dục thể thao quận, hoàn thành xây dựng hồ bơi Đại Đồng, phấn đấu đưa vào sử dụng trong quý I năm 2009.

- Có kế hoạch trùng tu các di tích lịch sử; di tích nhà của cố học giả Vương Hồng Sển.     

- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.

+ Về xã hội:

- Thực hiện dự án Quỹ quốc gia giải quyết việc làm đạt 2 tỷ đồng.

- Phấn đấu tăng nguồn Quỹ xóa đói giảm nghèo 700 triệu đồng; chống tái nghèo, xây dựng và triển khai thực hiện chương trình giảm hộ nghèo giai đoạn 2009 - 2015 (chỉ tiêu 12 triệu đồng/người/năm).

- Đẩy mạnh các hoạt động bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em và công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình; đảm bảo mục tiêu giảm sinh và các nội dung chiến lược gia đình Việt Nam từ 2005 - 2010.

- Thực hiện tốt việc chăm lo cho các diện chính sách và dân nghèo; quản lý chặt chẽ người sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng.

4. Về thực hiện xây dựng nếp sống văn minh đô thị:

- Tập trung triển khai thực hiện “Năm 2009 - Năm thực hiện nếp sống văn minh đô thị”; thực hiện có hiệu quả các chương trình trọng tâm “Bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ”; “Toàn dân tham gia bảo vệ môi trường”, “Vì đường phố không rác”, “Xây dựng ý thức văn minh nơi công cộng” gắn chặt với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”. Phát huy dân chủ và tinh thần tự quản của nhân dân, tổ chức thực hiện tốt quy ước Tổ dân phố.

- Xây dựng công sở văn minh, hiện đại, chú trọng xây dựng tác phong văn minh trong giao tiếp hành chính và thực thi công vụ của cán bộ, công chức và người lao động. Đồng thời đẩy nhanh tiến độ xây dựng trụ sở các Ủy ban nhân dân phường.

5. Về công tác nội chính:

- Tiếp tục giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân, xây dựng quận thành khu vực phòng thủ vững chắc. Tổ chức diễn tập DT-09 đạt kết quả tốt.

- Hoàn thành chỉ tiêu giao quân nghĩa vụ quân sự 2 cấp (quận và phường) xây dựng lực lượng dân quân tự vệ đảm bảo chất lượng và chỉ tiêu theo quy định.

- Có kế hoạch, biện pháp tấn công các loại tội phạm chuyển hóa các khu vực, địa bàn trọng điểm, phấn đấu kéo giảm phạm pháp hình sự.

- Tổ chức tốt các cuộc thanh tra, kiểm tra trên các lĩnh vực; tập trung hơn nữa công tác tiếp dân giải quyết khiếu nại tố cáo, tổ chức hội nghị chuyên đề để tìm giải pháp, phấn đấu giải quyết 80 - 90% số đơn, thư khiếu nại đúng thời gian quy định.

- Thực hiện xử lý vi phạm hành chính đảm bảo đúng pháp luật, đúng thẩm quyền. Tập trung công tác kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các quyết định xử lý vi phạm hành chính của quận và thành phố.

6. Cải cách hành chính:

- Tiếp tục nâng cao hiệu quả việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực và công tác chỉ đạo điều hành của Ủy ban nhân dân quận. Triển khai thực hiện nối mạng phần mềm công nghệ thông tin và quy trình ISO liên thông với các Ủy ban nhân dân quận, phường. Thực hiện có hiệu quả Hệ thống quản lý chất lượng ISO đối với các lĩnh vực, cung cấp dịch vụ hành chính tốt nhất đến công dân. Phấn đấu 80% các lĩnh vực có liên quan đến người dân đều phải có quy trình giải quyết cụ thể, công khai đầy đủ và được thực hiện nghiêm túc.

- Thực hiện có hiệu quả chương trình “Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”, Chương trình cải cách hành chính, Chương trình hành động phòng, chống tham nhũng. Xây dựng quy chế thực hiện chế độ công vụ và thanh tra công vụ.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

- Hội đồng nhân dân quận giao cho Ủy ban nhân dân quận có kế hoạch tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết này.

- Thường trực, các Ban Hội đồng nhân dân quận, các Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân quận phối hợp hoạt động, tăng cường giám sát, chấn chỉnh kịp thời các thiếu sót, chậm trễ của Ủy ban nhân dân quận, các cơ quan hữu quan để đảm bảo việc thực hiện Nghị quyết.

- Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc quận và các tổ chức thành viên của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc quận tăng cường tuyên truyền giáo dục, làm tốt vai trò giám sát, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan nhà nước, động viên các tầng lớp nhân dân tham gia thực hiện thắng lợi Nghị quyết Hội đồng nhân dân quận.

- Hội đồng nhân dân quận kêu gọi các tầng lớp nhân dân, cán bộ, chiến sĩ các ngành, các cấp nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết phát huy tính năng động, sáng tạo, cần kiệm, ra sức phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2009 của quận.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân quận Bình Thạnh khóa IX thông qua tại kỳ họp thường lệ lần thứ 12 ngày 12 tháng 12 năm 2008./.

 

 

CHỦ TỊCH
Đinh Thị Lang

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 16/2008/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu16/2008/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/12/2008
Ngày hiệu lực19/12/2008
Ngày công báo15/01/2009
Số công báoSố 18
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật18 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 16/2008/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 16/2008/NQ-HĐND nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2009 tại kỳ họp thứ 12 Hội đồng nhân dân quận Bình Thạnh khóa IX


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 16/2008/NQ-HĐND nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2009 tại kỳ họp thứ 12 Hội đồng nhân dân quận Bình Thạnh khóa IX
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu16/2008/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýĐinh Thị Lang
        Ngày ban hành12/12/2008
        Ngày hiệu lực19/12/2008
        Ngày công báo15/01/2009
        Số công báoSố 18
        Lĩnh vựcLĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật18 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 16/2008/NQ-HĐND nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2009 tại kỳ họp thứ 12 Hội đồng nhân dân quận Bình Thạnh khóa IX

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 16/2008/NQ-HĐND nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2009 tại kỳ họp thứ 12 Hội đồng nhân dân quận Bình Thạnh khóa IX

            • 12/12/2008

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 15/01/2009

             Văn bản được đăng công báo

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 19/12/2008

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực