Nghị quyết 16/2009/NQ-HĐND

Nghị quyết 16/2009/NQ-HĐND về chế độ đãi ngộ cho bác sỹ đang công tác tại Trạm Y tế trên địa bàn tỉnh Bình Định

Nghị quyết 16/2009/NQ-HĐND đãi ngộ bác sỹ công tác tại Trạm Y tế Bình Định đã được thay thế bởi Nghị quyết 08/2015/NQ-HĐND quy định chính sách thu hút và ưu đãi đối với bác sĩ dược sĩ tỉnh Bình Định và được áp dụng kể từ ngày 01/01/2016.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 16/2009/NQ-HĐND đãi ngộ bác sỹ công tác tại Trạm Y tế Bình Định


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 16/2009/NQ-HĐND

Quy Nhơn, ngày 15 tháng 7 năm 2009

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ CHẾ ĐỘ ĐÃI NGỘ CHO BÁC SỸ ĐANG CÔNG TÁC TẠI TRẠM Y TẾ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH
KHÓA X, KỲ HỌP THỨ 15

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 03/12/2004;

Căn cứ Nghị quyết số 753/2005/NQ-UBTVQH11 ngày 02/4/2005 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân;

Căn cứ Quyết định số 153/2006/QĐ-TTg ngày 30/6/2006 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống y tế Việt Nam giai đoạn đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020;

Sau khi xem xét Tờ trình số 67/TTr-UBND ngày 10/7/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đề nghị thông qua chế độ đãi ngộ cho bác sỹ đang công tác tại Trạm Y tế trên địa bàn tỉnh; Báo cáo thẩm tra số 28/BCTT-VHXH ngày 10/7/2009 của Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh và các ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí thông qua chế độ đãi ngộ cho bác sỹ đang công tác tại Trạm Y tế trên địa bàn tỉnh Bình Định (Có Quy định kèm theo).

Điều 2. Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Điều 4. Nghị quyết có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh khoá X, kỳ họp thứ 15 thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Vũ Hoàng Hà

 

QUY ĐỊNH

CHẾ ĐỘ ĐÃI NGỘ ĐỐI VỚI BÁC SỸ CÔNG TÁC TẠI TRẠM Y TẾ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 16/2009/NQ-HĐND ngày 15/7/2009 của HĐND tỉnh)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy định này nhằm khuyến khích, hỗ trợ, tạo điều kiện cho bác sỹ đang công tác tại các Trạm Y tế thuộc Trung tâm y tế các huyện, thành phố nhằm từng bước củng cố và hoàn thiện mạng lưới y tế cơ sở đến năm 2010 và những năm tiếp theo; góp phần thực hiện tốt công tác bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân tại tuyến y tế cơ sở trên địa bàn tỉnh Bình Định.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Bác sỹ trong biên chế Nhà nước hay định biên của các Trạm Y tế.

2. Bác sỹ từ bệnh viện tuyến trên tăng cường về tại các Trạm Y tế. Thời gian tăng tối thiểu là 03 tháng đối với 01 lần tăng cường của 01 bác sỹ.

Điều 3. Điều kiện hỗ trợ

Các đối tượng quy định tại Điều 2 của Quy định này phải hoàn thành nhiệm vụ được giao; thực hiện tốt quy chế chuyên môn; đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật Nhà nước; hiện không trong thời gian bị xử lý kỷ luật.

Chương II

CHẾ ĐỘ ĐÃI NGỘ

Điều 4. Mức hỗ trợ

Các đối tượng quy định tại Điều 2 của Quy định này được hưởng chế độ đãi ngộ hàng tháng (ngoài lương và phụ cấp) theo các mức quy định sau:

1. Bác sỹ công tác tại Trạm Y tế xã Canh Liên, huyện Vân Canh; xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Thạnh; các xã An Toàn, An Dũng, huyện An Lão; xã đảo Nhơn Châu, thành phố Quy Nhơn được hưởng mức hỗ trợ: 1.000.000 đồng/người/tháng.

2. Bác sỹ công tác tại các Trạm Y tế đóng trên địa bàn miền núi, hải đảo, vùng cao, vùng sâu, vùng xa, bãi ngang (trừ các xã nêu tại mục 1, Điều 4) được hưởng mức hỗ trợ: 600.000 đồng/người/tháng.

3. Bác sỹ công tác tại các Trạm Y tế còn lại và Trạm Y tế phường Bùi Thị Xuân được hưởng mức hỗ trợ: 300.000 đồng/người/tháng.

4. Trong trường hợp khi cấp có thẩm quyền quyết định điều chuyển, luân chuyển bác sỹ đến công tác tại Trạm Y tế thuộc địa bàn xã, phường, thị trấn khác với địa bàn xã, phường, thị trấn nơi bác sỹ đã công tác trước đây thì mức hỗ trợ phải được xác định và điều chỉnh lại cho phù hợp với địa bàn theo quy định tại Mục 1, 2 và 3, Điều 4 của Quy định này.

Điều 5. Thời gian tính hưởng chính sách hỗ trợ.

Thời gian tính hưởng các mức hỗ trợ quy định tại Điều 4 của Quy định này là thời gian thực tế bác sỹ công tác tại Trạm Y tế, tính theo tháng (30 ngày). Trường hợp thời công tác không tròn tháng thì được tính làm tròn theo nguyên tắc: từ 16 ngày trở lên tính tròn 01 tháng, từ 15 ngày trở xuống tính tròn nửa tháng.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 6. Nguồn kinh phí thực hiện

Kinh phí thực hiện chế độ đãi ngộ đối với bác sỹ công tác tại Trạm Y tế trên địa bàn tỉnh Bình Định, được quy định tại Điều 4 của Quy định này do ngân sách tỉnh hỗ trợ.

Trong quá trình thực hiện, nếu phát hiện vấn đề nào chưa phù hợp cần bổ sung, sửa đổi, Ủy ban nhân dân tỉnh trình tại kỳ họp gần nhất của Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 16/2009/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu16/2009/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/07/2009
Ngày hiệu lực25/07/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Lao động - Tiền lương, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/01/2016
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 16/2009/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 16/2009/NQ-HĐND đãi ngộ bác sỹ công tác tại Trạm Y tế Bình Định


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 16/2009/NQ-HĐND đãi ngộ bác sỹ công tác tại Trạm Y tế Bình Định
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu16/2009/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Định
        Người kýVũ Hoàng Hà
        Ngày ban hành15/07/2009
        Ngày hiệu lực25/07/2009
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Lao động - Tiền lương, Thể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/01/2016
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 16/2009/NQ-HĐND đãi ngộ bác sỹ công tác tại Trạm Y tế Bình Định

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 16/2009/NQ-HĐND đãi ngộ bác sỹ công tác tại Trạm Y tế Bình Định