Nghị quyết 16/2010/NQ-HĐND

Nghị quyết 16/2010/NQ-HĐND phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2009 do tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 16/2010/NQ-HĐND phê chuẩn quyết toán ngân sách 2009 Bà Rịa- Vũng Tàu


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 16/2010/NQ-HĐND

Vũng Tàu, ngày 15 tháng 12 năm 2010

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC PHÊ CHUẨN QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2009

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
KHÓA IV KỲ HỌP THỨ 15

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2004;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước năm 2002;

Căn cứ Nghị định số 73/2003/NĐ-CP ngày 23 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ ban hành quy chế xem xét, quyết định dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương;

Sau khi xem xét Tờ trình số 99/TTr-UBND ngày 18 tháng 11 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2009; Báo cáo thẩm tra số 85/BC-KTNS ngày 03 tháng 12 năm 2010 của Ban Kinh tế - Ngân sách và ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước (NSNN) trên địa bàn, chi ngân sách địa phương năm 2009 với các chỉ tiêu:

1. Tổng thu ngân sách nhà nước : 42.508,302 tỷ đồng.

2. Thu ngân sách địa phương được hưởng: 11.424,925 tỷ đồng.

Trong đó:

+ Thu ngân sách cấp tỉnh : 8.008,508 tỷ đồng.

+ Thu ngân sách cấp huyện : 2.979,248 tỷ đồng.

+ Thu ngân sách cấp xã : 437,169 tỷ đồng.

3. Tổng chi ngân sách địa phương: 9.529,702 tỷ đồng. Trong đó:

+ Chi ngân sách cấp tỉnh : 6.911,071 tỷ đồng.

+ Chi ngân sách cấp huyện : 2.238,366 tỷ đồng.

+ Chi ngân sách cấp xã : 380,265 tỷ đồng.

4. Kết dư ngân sách địa phương: 1.895,223 tỷ đồng. Trong đó:

+ Kết dư ngân sách cấp tỉnh : 1.097,437 tỷ đồng.

+ Kết dư ngân sách cấp huyện : 740,882 tỷ đồng.

+ Kết dư ngân sách cấp xã : 56,904 tỷ đồng.

Điều 2. Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu khoá IV, kỳ họp thứ 15 thông qua ngày 10 tháng 12 năm 2010 và có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Thanh Bình

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 16/2010/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu16/2010/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/12/2010
Ngày hiệu lực20/12/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 16/2010/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 16/2010/NQ-HĐND phê chuẩn quyết toán ngân sách 2009 Bà Rịa- Vũng Tàu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 16/2010/NQ-HĐND phê chuẩn quyết toán ngân sách 2009 Bà Rịa- Vũng Tàu
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu16/2010/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
        Người kýTrần Thanh Bình
        Ngày ban hành15/12/2010
        Ngày hiệu lực20/12/2010
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 16/2010/NQ-HĐND phê chuẩn quyết toán ngân sách 2009 Bà Rịa- Vũng Tàu

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 16/2010/NQ-HĐND phê chuẩn quyết toán ngân sách 2009 Bà Rịa- Vũng Tàu

            • 15/12/2010

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 20/12/2010

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực