Nghị quyết 16/2011/NQ-HĐND

Nghị quyết 16/2011/NQ-HĐND thông qua quy hoạch phát triển giao thông vận tải tỉnh Lâm Đồng đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030

Nội dung toàn văn Nghị quyết 16/2011/NQ-HĐND thông qua quy hoạch phát triển giao thông vận tải


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 16/2011/NQ-HĐND

Lâm Đồng, ngày 31 tháng 8 năm 2011

 

NGHỊ QUYẾT

THÔNG QUA QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH LÂM ĐỒNG ĐẾN NĂM 2020 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG
KHÓA VIII, KỲ HỌP THỨ 2

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND số 11/2003/QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Giao thông đường bộ số 23/2008/QH12 ngày 13 tháng 11 năm 2008;

Căn cứ Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội;

Căn cứ Nghị định số 04/2008/NĐ-CP ngày 11 tháng 01 năm 2008 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội;

Căn cứ các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ: số 21/QĐ-TTg ngày 08/01/2009 về phê duyệt Quy hoạch phát triển GTVT hàng không đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030; số 35/2009/QĐ-TTg ngày 03/3/2009 về việc phê duyệt điều chỉnh chiến lược phát triển giao thông vận tải đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; số 1327/QĐ-TTg ngày 24/8/2009 về phê duyệt Quy hoạch phát triển ngành giao thông Đường bộ Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 và số 1436/QĐ-TTg ngày 10/9/2009 về phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển ngành GTVT đường sắt Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030;

Sau khi xem xét Tờ trình số 3938/TTr-UBND ngày 28 tháng 7 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc đề nghị Thông qua Quy hoạch phát triển giao thông vận tải tỉnh Lâm Đồng đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030; Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến của đại biểu tham dự kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Quy hoạch phát triển giao thông vận tải tỉnh Lâm Đồng đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 theo đề án kèm theo Tờ trình của UBND tỉnh.

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh:

- Phê duyệt, công bố công khai quy hoạch và chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện quy hoạch này.

- Căn cứ quy hoạch được duyệt, chỉ đạo lập, thẩm định, phê duyệt các quy hoạch chi tiết và điều chỉnh bổ sung quy hoạch theo quy định của pháp luật.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh và các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh phối hợp chặt chẽ với Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tăng cường tuyên truyền và giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh khoá XIII, kỳ họp thứ 2 ngày 31/8/2011 thông qua và có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày HĐND tỉnh thông qua./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Hoàng Thị Thu Hồng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 16/2011/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu16/2011/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành31/08/2011
Ngày hiệu lực10/09/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 16/2011/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 16/2011/NQ-HĐND thông qua quy hoạch phát triển giao thông vận tải


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 16/2011/NQ-HĐND thông qua quy hoạch phát triển giao thông vận tải
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu16/2011/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Lâm Đồng
        Người kýHoàng Thị Thu Hồng
        Ngày ban hành31/08/2011
        Ngày hiệu lực10/09/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 16/2011/NQ-HĐND thông qua quy hoạch phát triển giao thông vận tải

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 16/2011/NQ-HĐND thông qua quy hoạch phát triển giao thông vận tải

            • 31/08/2011

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 10/09/2011

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực