Nghị quyết 16/2012/NQ-HĐND

Nghị quyết 16/2012/NQ-HĐND về Chương trình xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Phước năm 2013

Nội dung toàn văn Nghị quyết 16/2012/NQ-HĐND Chương trình xây dựng Nghị quyết Bình Phước 2013


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH PHƯỚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 16/2012/NQ-HĐND

Đồng Xoài, ngày 17 tháng 12 năm 2012

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NĂM 2013

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC
KHÓA VIII, KỲ HỌP THỨ NĂM

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03/12/2004;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân năm 2005;

Xét đề nghị của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tại Tờ trình số 265/TTr-HĐND ngày 21/11/2012; Báo cáo thẩm tra số 49/BC-HĐND-PC ngày 23/11/2012 của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Chương trình xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2013, như sau:

1. Các nghị quyết thường kỳ:

1.1. Kỳ họp giữa năm:

- Nghị quyết về điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước năm 2013;

- Nghị quyết về điều chỉnh dự toán ngân sách địa phương năm 2013.

1.2. Kỳ họp cuối năm:

- Nghị quyết về nhiệm vụ năm 2014;

- Nghị quyết về dự toán ngân sách địa phương và phân bổ dự toán chi ngân sách tỉnh năm 2014;

- Nghị quyết về phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách nhà nước năm 2012;

- Nghị quyết về kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước năm 2014;

- Nghị quyết về thông qua quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh năm 2014;

- Nghị quyết về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2014;

- Nghị quyết về Chương trình xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2014.

2. Các nghị quyết chuyên đề:

2.1. Kỳ họp giữa năm:

- Nghị quyết về thông qua quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bình Phước đến năm 2025;

- Nghị quyết về quy hoạch phát triển nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Bình Phước đến năm 2025;

- Nghị quyết về thông qua đề án chính sách hỗ trợ cho cán bộ, công chức, viên chức chuyên trách công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước đến năm 2015;

- Nghị quyết về chương trình phát triển nhà ở của tỉnh Bình Phước đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030;

- Nghị quyết về thông qua nội dung phê duyệt đồ án quy hoạch vùng tỉnh Bình Phước;

- Nghị quyết quy định chế độ phụ cấp, chế độ bảo hiểm y tế đối với lực lượng Bảo vệ dân phố;

- Nghị quyết thay đổi mức thu lệ phí và trích nộp lệ phí đăng ký, quản lý cư trú và cấp chứng minh nhân dân.

2.2. Kỳ họp cuối năm:

- Nghị quyết về thông qua đề án quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng hợp lý tài nguyên khoáng sản đến năm 2015, định hướng đến năm 2020.

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh có thể xem xét, bổ sung chương trình xây dựng Nghị quyết năm 2013 theo đề nghị của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh hoặc Ủy ban nhân dân tỉnh khi thực hiện sự chỉ đạo của Trung ương hoặc Tỉnh ủy về những biện pháp phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh ở địa phương theo quy định phải được đưa ra Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.

Trong trường hợp phải điều chỉnh, bổ sung chương trình xây dựng Nghị quyết hàng năm, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh phối hợp cùng Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định tại kỳ họp giữa năm.

Điều 3. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh triển khai thực hiện chương trình xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2013 theo đúng nội dung quy định tại Điều 1 Nghị quyết này đảm bảo đạt chất lượng và hiệu quả cao; báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh kết quả triển khai, thực hiện tại kỳ họp cuối năm 2013; Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc triển khai, thực hiện.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Phước khóa VIII, kỳ họp thứ năm thông qua ngày 07 tháng 12 năm 2012 và có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Tấn Hưng

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 16/2012/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu16/2012/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/12/2012
Ngày hiệu lực17/12/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 16/2012/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 16/2012/NQ-HĐND Chương trình xây dựng Nghị quyết Bình Phước 2013


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 16/2012/NQ-HĐND Chương trình xây dựng Nghị quyết Bình Phước 2013
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu16/2012/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Phước
        Người kýNguyễn Tấn Hưng
        Ngày ban hành17/12/2012
        Ngày hiệu lực17/12/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 16/2012/NQ-HĐND Chương trình xây dựng Nghị quyết Bình Phước 2013

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 16/2012/NQ-HĐND Chương trình xây dựng Nghị quyết Bình Phước 2013

            • 17/12/2012

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 17/12/2012

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực