Nghị quyết 16/2014/NQ-HĐND

Nghị quyết 16/2014/NQ-HĐND về chế độ ưu đãi bổ sung cho bà mẹ Việt Nam anh hùng; cha, mẹ, vợ, chồng liệt sĩ từ 80 tuổi trở lên và người dân thọ từ 100 tuổi trở lên trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Nội dung toàn văn Nghị quyết 16/2014/NQ-HĐND ưu đãi bà mẹ Việt Nam anh hùng cha mẹ vợ chồng liệt sĩ Khánh Hòa


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 16/2014/NQ-HĐND

Nha Trang, ngày 10 tháng 12 năm 2014

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ CHẾ ĐỘ ƯU ĐÃI BỔ SUNG CHO BÀ MẸ VIỆT NAM ANH HÙNG; CHA, MẸ, VỢ, CHỒNG LIỆT SĨ TỪ 80 TUỔI TRỞ LÊN VÀ NGƯỜI DÂN THỌ TỪ 100 TUỔI TRỞ LÊN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KHÁNH HÒA

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA
KHÓA V, KỲ HỌP THỨ 9

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;

Sau khi xem xét Tờ trình số 6971/TTr-UBND ngày 05 tháng 11 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh; Báo cáo thẩm tra số 42/BC-HĐND ngày 28 tháng 11 năm 2014 của Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Mức phụ cấp, trợ cấp bổ sung cho Bà mẹ Việt Nam anh hùng; cha, mẹ, vợ, chồng liệt sĩ từ 80 tuổi trở lên và người dân thọ từ 100 tuổi trở lên như sau:

1. Phụ cấp hàng tháng cho Bà mẹ Việt Nam anh hùng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa 150.000 đồng/người/tháng (ngoài các mức phụ cấp theo quy định của Trung ương).

2. Trợ cấp hàng tháng cho cha, mẹ, vợ, chồng liệt sĩ từ 80 tuổi trở lên và người dân thọ từ 100 tuổi trở lên trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa 150.000 đồng/người/tháng (ngoài các mức trợ cấp theo quy định của Trung ương).

3. Kinh phí thực hiện được bố trí trong dự toán ngân sách hàng năm của cấp huyện.

Điều 2. Bổ sung thêm tiền thưởng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng 2.000.000 đồng/người (ngoài mức quy định của Trung ương).

Kinh phí thực hiện được bố trí trong dự toán ngân sách hàng năm của Sở Nội vụ (Ban Thi đua - Khen thưởng).

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Nghị quyết này thay thế Nghị quyết số 19/2007/NQ-HĐND ngày 14 tháng 7 năm 2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chế độ hỗ trợ hàng tháng cho Bà mẹ Việt Nam anh hùng; cha, mẹ, vợ, chồng liệt sĩ từ 80 tuổi trở lên và người dân thọ trên 100 tuổi.

2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

3. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa khóa V, kỳ họp thứ 9 thông qua và có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày thông qua./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần An Khánh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 16/2014/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu16/2014/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/12/2014
Ngày hiệu lực20/12/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 16/2014/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 16/2014/NQ-HĐND ưu đãi bà mẹ Việt Nam anh hùng cha mẹ vợ chồng liệt sĩ Khánh Hòa


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Nghị quyết 16/2014/NQ-HĐND ưu đãi bà mẹ Việt Nam anh hùng cha mẹ vợ chồng liệt sĩ Khánh Hòa
       Loại văn bảnNghị quyết
       Số hiệu16/2014/NQ-HĐND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Khánh Hòa
       Người kýTrần An Khánh
       Ngày ban hành10/12/2014
       Ngày hiệu lực20/12/2014
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcTài chính nhà nước
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật6 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 16/2014/NQ-HĐND ưu đãi bà mẹ Việt Nam anh hùng cha mẹ vợ chồng liệt sĩ Khánh Hòa

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 16/2014/NQ-HĐND ưu đãi bà mẹ Việt Nam anh hùng cha mẹ vợ chồng liệt sĩ Khánh Hòa

           • 10/12/2014

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 20/12/2014

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực