Nghị quyết 16/2015/NQ-HĐND

Nghị quyết 16/2015/NQ-HĐND về đặt tên đường, tên phố của thị trấn Ba Sao, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam

Nội dung toàn văn Nghị quyết 16/2015/NQ-HĐND đặt tên đường tên phố của thị trấn Ba Sao huyện Kim Bảng tỉnh Hà Nam


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH HÀ NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 16/2015/NQ-HĐND

Hà Nam, ngày 02 tháng 7 năm 2015

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ ĐẶT TÊN ĐƯỜNG, TÊN PHỐ CỦA THỊ TRẤN BA SAO, HUYỆN KIM BẢNG

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM
KHOÁ XVII - KỲ HỌP THỨ MƯỜI BA

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 91/2005/NĐ-CP ngày 11/7/2005 của Chính phủ về việc ban hành quy chế đặt tên, đổi tên đường phố và công trình công cộng;

Căn cứ Thông tư số 91/2005/NĐ-CP">36/2006/TT-BVHTT ngày 20/3/2006 của Bộ Văn hoá - Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) hướng dẫn thực hiện một số điểm của Nghị định số 91/2005/NĐ-CP ngày 11/7/2005 của Chính phủ về việc ban hành quy chế đặt tên, đổi tên đường phố và công trình công cộng;

Sau khi xem xét Tờ trình số 1188/TTr-UBND ngày 18/6/2015 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc đặt tên đường, tên phố của thị trấn Ba Sao, huyện Kim Bảng; Báo cáo thẩm tra của Ban Văn hoá - Xã hội và ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng nhân dân tỉnh nhất trí với Tờ trình số 1188/TTr-UBND ngày 18/6/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đặt tên đường, tên phố của thị trấn Ba Sao, huyện Kim Bảng như sau:

1. Đặt tên 6 đường:

Điện Biên Phủ, Đề Yêm, Lê Chân, Đề Thám, Lý Thường Kiệt, Lê Hữu Cầu.

2. Đặt tên 18 phố:

Phạm Huề Chủy, Cốc Ngoại, Nam Cao, Quèn Mọc, Phan Đình Giót, Đồi Vàng, Chu Văn An, Trần Bình Trọng, Đồi Xú, Nguyễn Khuyến, Lương Khánh Thiện, Lương Thế Vinh, Lương Định Của, Nguyễn Phục, Nguyễn Du, Cốc Nội, Kim Đồng, Đinh Nga.

(Có Danh mục kèm theo)

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Nghị quyết này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày thông qua.

2. Giao Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

3. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam khoá XVII, kỳ họp thứ mười ba thông qua ngày 02 tháng 7 năm 2015./.

 

 

CHỦ TỊCH




Mai Tiến Dũng

 

DANH MỤC

CÁC TUYẾN ĐƯỜNG, PHỐ CỦA THỊ TRẤN BA SAO, HUYỆN KIM BẢNG
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 16/2015/NQ-HĐND ngày 02/7/2015 của HĐND tỉnh)

1. Tên đường:

STT

Tên cũ

Tên mới

Điểm đầu

Điểm cuối

Chiều dài (m)

Chiều rộng (m)

Hiện trạng

Quy hoạch

Hiện trạng

Quy hoạch

1

QL21A

Điện Biên Phủ

Quốc lộ 21A Km98+100 giáp tỉnh Hòa Bình

QL21A Km106+650 giáp Khả Phong

7900

7900

15-20

24

2

Đ­ường vương + đê 74

Đề Yêm

QL21A

(Km 105+930)

Ngã ba đường tràn cứu hộ

1500

1500

11

18

3

Đ­ường ven Hồ Sen xóm 1

Lê Chân

QL21A giáp cầu Cốc Ngoại

QL21A đầu núi Vó

767

767

13

18

4

Đ­ường WB2

Đề Thám

QL21A

(Km104+535)

Giáp sông Ba Sao

638

638

5

18

5

Đư­ờng ĐH5

Lý Thường Kiệt

QL21A

(Km104+085)

Trại giam Nam Hà cũ

3000

3000

10,5

13

6

Đ­ường ĐH6

Lê Hữu Cầu

QL21A

(Km101+850)

Trung tâm GD-LĐ&XH

2500

2500

12

12

2. Tên phố:

STT

Tên cũ

Tên mới

Điểm đầu

Điểm cuối

Chiều dài (m)

Chiều rộng (m)

Hiện trạng

Quy hoạch

Hiện trạng

Quy hoạch

1

Đ­ường liên thôn

Phạm Huề Chủy

QL21A (Km101+464)

QL21A

(Km101+710)

357

357

6

9.5

2

Đư­ờng Cống hồ

Cốc Ngoại

QL21A (Km105+475)

Trại giống cây trồng

597

597

6

13

3

Đ­ường liên thôn

Nam Cao

Giáp hồ sen

Làng Cốc Ngoại

267

267

3,2

5

4

Đư­ờng xóm Quèn Mọc

Quèn Mọc

Giáp Đền Hạ

Quèn Mọc

286

286

3,8

5

5

Đ­ường vào bến đá

Phan Đình Giót

QL21A (Km104+335)

Bến đá giáp đồi vàng

300

300

5

13

6

Đư­ờng Quân pháp

Đồi vàng

QL21 (Km104+185)

Giáp đồi vàng

600

600

5

18

7

Đường Đ1

Chu Văn An

QL21A (Km104+070)

Tr­ường tiểu học Ba Sao

240

240

13

13

8

Đường D3

Trần Bình Trọng

QL21A (Km104+020)

Giáp đồi xú

310

310

13

13

9

Đ­ường đồi Xú

Đồi Xú

QL21A (Km103+830)

Giáp đồi xú

354

354

5

24

10

Đ­ường liên thôn

Nguyễn Khuyến

Đ­ối diện trường mầm non

Đối diện sông Ba Sao

520

520

3,8

13

11

Đ­ường liên thôn

L­ương Khánh Thiện

Đ­ối diện nông trường ươm tơ

Đ­ối diện sông Ba Sao

346

346

5

13

12

Đ­ường liên thôn

L­ương Thế Vinh

Đối diện nông trường ươm tơ

Cách nông trường ươm tơ 150m

191

191

4

5

13

Đ­ường vào TT bò sữa

Lư­ơng Định Của

QL21A (Km103+750)

Giáp tr­ường mầm non Ba Sao

236

236

13

13

14

Đ­ường ven núi Mác

Nguyễn Phục

QL21A (Km103+370)

Giáp núi Mọc

582

582

5

18

15

Đ­ường đi đá liền

Nguyễn Du

QL21A (Km102+775)

Giáp dốc Chổng

200

800

5-13

18

16

Đ­ường liên thôn

Cốc Nội

Đầu làng Cốc nội

Đ­H6 đối diện trạm nước sạch

800

800

5

13

17

Đư­ờng vào trư­ờng học

Kim Đồng

Cạnh nhà văn hóa tổ dân phố số 6

Giáp núi Sườn Bống

240

240

5

9.5

18

Đ­ường đi thung ổi

Đinh Nga

QL21A

(Km 98+800)

Giáp núi Thung ổi

600

600

6

13

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 16/2015/NQ-HĐND

Loại văn bản Nghị quyết
Số hiệu 16/2015/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 02/07/2015
Ngày hiệu lực 12/07/2015
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 16/2015/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 16/2015/NQ-HĐND đặt tên đường tên phố của thị trấn Ba Sao huyện Kim Bảng tỉnh Hà Nam


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Nghị quyết 16/2015/NQ-HĐND đặt tên đường tên phố của thị trấn Ba Sao huyện Kim Bảng tỉnh Hà Nam
Loại văn bản Nghị quyết
Số hiệu 16/2015/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành Tỉnh Hà Nam
Người ký Mai Tiến Dũng
Ngày ban hành 02/07/2015
Ngày hiệu lực 12/07/2015
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 8 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Nghị quyết 16/2015/NQ-HĐND đặt tên đường tên phố của thị trấn Ba Sao huyện Kim Bảng tỉnh Hà Nam

Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 16/2015/NQ-HĐND đặt tên đường tên phố của thị trấn Ba Sao huyện Kim Bảng tỉnh Hà Nam

  • 02/07/2015

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 12/07/2015

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực