Nghị quyết 16/2019/NQ-HĐND

Nghị quyết 16/2019/NQ-HĐND về bãi bỏ Nghị quyết 66/2003/NQ-HĐND do tỉnh Cà Mau ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 16/2019/NQ-HĐND bãi bỏ Nghị quyết 66/2003/NQ-HĐND tỉnh Cà Mau


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH CÀ MAU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 16/2019/NQ-HĐND

Cà Mau, ngày 04 tháng 10 năm 2019

 

NGHỊ QUYẾT

BÃI BỎ NGHỊ QUYẾT DO HỘI ĐỒNG DÂN NHÂN TỈNH CÀ MAU BAN HÀNH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU
KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ MƯỜI (BẤT THƯỜNG)

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Xét Tờ trình s112/TTr-UBND ngày 17 tháng 9 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau ban hành Nghị quyết bãi bỏ nghị quyết do Hội đồng dân nhân tỉnh Cà Mau ban hành; Báo cáo thm tra số 102/BC-HĐND ngày 23 tháng 9 năm 2019 của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bãi bỏ Nghị quyết số 66/2003/NQ-HĐND ngày 17 tháng 7 năm 2003 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau về việc chấp thuận chủ trương xây dựng mặt bằng lộ nối dài từ Năm Căn đến Mũi Cà Mau.

Lý do: Tuyến đường Hồ Chí Minh đoạn Năm Căn - Đất Mũi được Bộ Giao thông vận tải đầu tư, xây dựng đến nay đã hoàn thành, đưa vào sử dụng.

Điều 2. Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, các Tổ Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau Khóa IX, Kỳ họp thứ Mười (bất thường) thông qua ngày 04 tháng 10 năm 2019 và có hiệu lực từ ngày 15 tháng 10 năm 2019./.

 


Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra VBQPPL);
- Thường trực T
nh ủy;
- Ủy ban nhân dân t
nh;
- BTT. Ủy ban MTTQ Việt Nam t
nh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- C
ác sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- TT. HĐND, UBND huyện, thành phố;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Trần Văn Hiện

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 16/2019/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu16/2019/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/10/2019
Ngày hiệu lực15/10/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtTháng trước
(15/10/2019)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 16/2019/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 16/2019/NQ-HĐND bãi bỏ Nghị quyết 66/2003/NQ-HĐND tỉnh Cà Mau


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 16/2019/NQ-HĐND bãi bỏ Nghị quyết 66/2003/NQ-HĐND tỉnh Cà Mau
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu16/2019/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Cà Mau
        Người kýTrần Văn Hiện
        Ngày ban hành04/10/2019
        Ngày hiệu lực15/10/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhậtTháng trước
        (15/10/2019)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 16/2019/NQ-HĐND bãi bỏ Nghị quyết 66/2003/NQ-HĐND tỉnh Cà Mau

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 16/2019/NQ-HĐND bãi bỏ Nghị quyết 66/2003/NQ-HĐND tỉnh Cà Mau

            • 04/10/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 15/10/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực