Nghị quyết 16/NQ-HĐND

Nghị quyết 16/NQ-HĐND năm 2019 về chương trình giám sát năm 2020 của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội

Nội dung toàn văn Nghị quyết 16/NQ-HĐND 2019 chương trình giám sát Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 16/NQ-HĐND

Hà Nội, ngày 10 tháng 07 năm 2019

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ CHƯƠNG TRÌNH GIÁM SÁT NĂM 2020 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
KHÓA XV - KỲ HỌP THỨ 9

(Từ ngày 08/7/2019 đến ngày 10/7/2019)

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015;

Căn cứ Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND năm 2015;

Xét Tờ trình số 07/TTr-HĐND ngày 01/7/2019 của Thường trực HĐND Thành phố về Chương trình giám sát của HĐND thành phố Hà Nội năm 2020, ý kiến thảo luận và kết quả biểu quyết của đại biểu HĐND thành phố Hà Nội,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua chương trình giám sát của HĐND thành phố Hà Nội năm 2020 với những nội dung sau:

1. Hội đồng nhân dân giám sát tại các kỳ họp:

1.1. Xem xét báo cáo của UBND Thành phố về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng và dự toán thu, chi ngân sách nhà nước 6 tháng và cả năm 2020 của Thành phố; các báo cáo công tác của Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, cơ quan thi hành án dân sự cùng cấp và các báo cáo khác theo quy định của Luật.

1.2. Chất vấn UBND, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân, Chánh án Tòa án nhân dân Thành phố và Thủ trưởng các cơ quan thuộc UBND Thành phố.

2. Hội đồng nhân dân giám sát chuyên đề:

1. Tình hình chấp hành các quy định của pháp luật về đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn theo Quyết định 1956/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn thành phố giai đoạn từ năm 2016 đến nay.

2. Tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết số 13/2016/NQ-HĐND ngày 05/12/2016 về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa các cấp ngân sách; tỷ lệ phần trăm phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách và định mức phân bổ chi ngân sách thành phố Hà Nội giai đoạn 2017-2020

3. Giám sát của Thường trực HĐND Thành phố, các Ban HĐND Thành phố, Đại biểu HĐND, Tổ đi biểu HĐND Thành phố

Hoạt động giám sát của Thường trực HĐND Thành phố, các Ban HĐND Thành phố, Đại biểu HĐND, Tổ đại biểu HĐND Thành phố được thực hiện theo quy định của Luật; Hoạt động giải trình tại phiên họp Thường trực Hội đồng nhân dân sẽ do Thường trực HĐND, các Ban HĐND thực hiện căn cứ vào chương trình công tác năm 2020 của HĐND Thành phố.

Điều 2. Giao Thường trực HĐND Thành phố cụ thể hóa và chỉ đạo, điều hòa, phối hợp các Ban, các Tổ đại biểu và đại biểu HĐND Thành phố tổ chức thực hiện Nghị quyết này theo quy định của pháp luật; báo cáo kết quả hoạt động giám sát tại các kỳ họp HĐND Thành phố năm 2020.

Nghị quyết này đã được HĐND Thành phố khóa XV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 10 tháng 7 năm 2019./.

 


Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội (để b/cáo);
- Chính phủ (để b/cáo);
- Ban công tác đại biểu của Quốc hội; (để b/cáo);
- VP Quốc hội; VP chính phủ (để b/cáo);
- Bộ Nội vụ; Bộ Tư pháp (để b/cáo);
- Thường trực Thành ủy Hà Nội (để b/cáo);
- Đoàn ĐBQH Hà Nội;
- TT HĐND, UBND, MTTQ TPHN;
- VP TU và các Ban Đảng Thnh ủy HN;
- Các Ban HĐND TP;
- Các vị đại biểu HĐND TPHN;
- VP HĐND; VP UBND TP HN;
- Các Sở, ban, ngành, đon thể TPHN;
- TT HĐND, UBND các quận, huyện, thị x;
- Các cơ quan thông tấn báo chí;
- Lưu: VT, Phòng TH.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Bích Ngọc

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 16/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu16/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/07/2019
Ngày hiệu lực10/07/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 16/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 16/NQ-HĐND 2019 chương trình giám sát Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 16/NQ-HĐND 2019 chương trình giám sát Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu16/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
        Người kýNguyễn Thị Bích Ngọc
        Ngày ban hành10/07/2019
        Ngày hiệu lực10/07/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Nghị quyết 16/NQ-HĐND 2019 chương trình giám sát Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội

         Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 16/NQ-HĐND 2019 chương trình giám sát Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội

         • 10/07/2019

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 10/07/2019

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực