Nghị quyết 16/NQ-HĐND

Nghị quyết 16/NQ-HĐND năm 2019 về giải quyết kiến nghị cử tri tại kỳ họp thứ 7, Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế khóa VII

Nội dung toàn văn Nghị quyết 16/NQ-HĐND 2019 giải quyết kiến nghị cử tri Thừa Thiên Huế


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 16/NQ-HĐND

Thừa Thiên Huế, ngày 09 tháng 7 năm 2019

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC GIẢI QUYẾT KIẾN NGHỊ CỬ TRI TẠI KỲ HỌP THỨ 7, HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KHÓA VII

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
KHÓA VII, KỲ HỌP LẦN THỨ 8

Căn cứ Luật T chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Hoạt động giám sát của Quc hội và Hội đồng nhân dân ngày 20 tháng 11 năm 2015;

Trên cơ sở xem xét Báo cáo s 42/BC-HĐND, ngày 05 tháng 7 năm 2019 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về giám sát kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri tại k họp thứ 7 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VII và ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đng nhân dân tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng nhân dân tnh tán thành nội dung Báo cáo giám sát về kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 7 do Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh trình tại kỳ họp.

Hội đồng nhân dân tỉnh ghi nhận những nỗ lực, tinh thần trách nhiệm của Ủy ban nhân dân tỉnh, các cơ quan chức năng trong việc tiếp thu, giải quyết và trả lời các kiến nghị của cử tri. Trong quá trình giải quyết đã có sự phối hợp giữa các s, ban, ngành và địa phương về những nội dung liên quan đến trách nhiệm chung. Các kiến nghị được giải quyết đã từng bước đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng chính đáng của cử tri, góp phần nâng cao đời sng cho nhân dân, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội.

Tuy nhiên, việc giải quyết kiến nghị của cử tri vẫn còn một số khó khăn, hạn chế nhất định đã nêu tại báo cáo giám sát của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh.

Điu 2. Nhằm thc hiện có hiệu quả việc giải quyết kiến nghị ca c tri, Hội đồng nhân dân tỉnh yêu cầu Ủy ban nhân dân tỉnh khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác giải quyết và trả lời kiến nghị của cử tri và tập trung thực hiện một snhiệm vụ chủ yếu sau:

1) Chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã giải quyết những khó khăn, vướng mc trong việc lập thủ tục đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh thu hồi đối với phần diện tích đất lâm nghiệp đang tạm giao cho dân đgiao lại cho chính quyền địa phương quản lý và sử dụng.

2) Tăng cường công tác tuyên truyền, kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm đối với hành vi khai thác thủy sản mang tính hủy diệt, khai thác cát sạn trái phép. Chỉ đạo các ngành, các cấp nghiên cứu tìm giải pháp chuyển đổi nghề nghiệp, tạo sinh kế, ổn định đời sống của một bộ phận người dân sinh sng bng các nghề này.

3) Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn nghiên cứu xác định nguyên nhân của tình trạng sụt lún, sạt lở, xâm thc dọc các bờ sông để có giải pháp phòng ngừa và xử lý kịp thời.

4) Thông tin, phổ biến các nội dung liên quan đến việc tổ chức thực hiện các dự án đã đưa vào kế hoạch đầu tư công trung hạn, các dự án có chương trình cụ thể như dự án LRAMP, dự án thuộc chương trình phát trin các đô thị loại II...đngười dân được biết đ theo dõi và giám sát.

5) Chỉ đạo UBND thành phHuế tiếp tục phối hợp với Bệnh viện Trung ương Huế để thực hiện chủ trương xây dựng chỉnh trang vỉa hè đường Ngô Quyn (đoạn từ đường Lê Lai đến đường Hai Bà Trưng) theo kế hoạch đã phê duyệt.

Điều 3. Tổ chức thực hiện:

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết và báo cáo kết quả thực hiện tại kỳ họp th9 Hội đồng nhân dân tỉnh.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu và đại biu Hội đồng nhân dân tỉnh phi hợp với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận T quốc Việt Nam tỉnh giám sát việc thc hiện Nghị quyết theo nhiệm vụ, quyền hạn đã được pháp luật quy định.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế khóa VII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 08 tháng 7 năm 2019./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
-
UBTVQH, Chính ph;
- Ban công tác đại biểu;
- Ban Dân nguyện;
- Thườn
g vụ Tnh y;
- Đoàn ĐB
QH tnh;
- Các s
ở, ban, ngành, đoàn th tỉnh;
- TT.HĐND, UBND các huyện, thị xã, tp.Huế
;
- Công báo tnh; Cổng thông tin điện tử tnh;
- VP
: LĐ và các CV;
- Lưu: VT
, PC5.

CHỦ TỊCH
Lê Trường Lưu

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 16/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu16/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/07/2019
Ngày hiệu lực09/07/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 16/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 16/NQ-HĐND 2019 giải quyết kiến nghị cử tri Thừa Thiên Huế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 16/NQ-HĐND 2019 giải quyết kiến nghị cử tri Thừa Thiên Huế
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu16/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thừa Thiên Huế
        Người kýLê Trường Lưu
        Ngày ban hành09/07/2019
        Ngày hiệu lực09/07/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 16/NQ-HĐND 2019 giải quyết kiến nghị cử tri Thừa Thiên Huế

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 16/NQ-HĐND 2019 giải quyết kiến nghị cử tri Thừa Thiên Huế

            • 09/07/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 09/07/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực