Nghị quyết 162/NQ-HĐND

Nghị quyết 162/NQ-HĐND năm 2014 thông qua kinh phí lập quy hoạch phát triển nhân lực tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

Nội dung toàn văn Nghị quyết 162/NQ-HĐND năm 2014 kinh phí lập quy hoạch phát triển nhân lực tỉnh Quảng Ninh đến 2020 tầm nhìn 2030


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 162/NQ-HĐND

Quảng Ninh, ngày 30 tháng 9 năm 2014

 

NGHỊ QUYẾT

THÔNG QUA KINH PHÍ LẬP QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC TỈNH QUẢNG NINH ĐẾN NĂM 2020, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH
KHOÁ XII - KỲ HỌP THỨ 16

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16/12/2002;

Sau khi xem xét Tờ trình số 5079/TTr-UBND ngày 11/9/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh; Báo cáo thẩm tra số 83/BC-HĐND ngày 12/9/2014 của Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kinh phí lập quy hoạch phát triển nhân lực tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

1. Tổng kinh phí lập quy hoạch: 44.764.072.500 đồng

(Bằng chữ: Bốn mươi bốn tỷ, bảy trăm sáu mươi tư triệu, không trăm bảy mươi hai nghìn, năm trăm đồng)

2. Nguồn kinh phí lập quy hoạch: Từ nguồn ngân sách Tỉnh

Điều 2. Tổ chức thực hiện: Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện theo quy định; giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban, các Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh có trách nhiệm giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh khoá XII, kỳ họp thứ 16 thông qua ngày 30/9/2014 và có hiệu lực kể từ ngày thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Long

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 162/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu162/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/09/2014
Ngày hiệu lực30/09/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 162/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 162/NQ-HĐND năm 2014 kinh phí lập quy hoạch phát triển nhân lực tỉnh Quảng Ninh đến 2020 tầm nhìn 2030


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 162/NQ-HĐND năm 2014 kinh phí lập quy hoạch phát triển nhân lực tỉnh Quảng Ninh đến 2020 tầm nhìn 2030
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu162/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Ninh
        Người kýNguyễn Đức Long
        Ngày ban hành30/09/2014
        Ngày hiệu lực30/09/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 162/NQ-HĐND năm 2014 kinh phí lập quy hoạch phát triển nhân lực tỉnh Quảng Ninh đến 2020 tầm nhìn 2030

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 162/NQ-HĐND năm 2014 kinh phí lập quy hoạch phát triển nhân lực tỉnh Quảng Ninh đến 2020 tầm nhìn 2030

            • 30/09/2014

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 30/09/2014

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực