Nghị quyết 164/2015/NQ-HĐND

Nghị quyết 164/2015/NQ-HĐND về bổ sung Quỹ Tên đường tỉnh Quảng Nam

Nội dung toàn văn Nghị quyết 164/2015/NQ-HĐND về bổ sung Quỹ Tên đường tỉnh Quảng Nam


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 164/2015/NQ-HĐND

Quảng Nam, ngày 07 tháng 7 năm 2015

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ BỔ SUNG QUỸ TÊN ĐƯỜNG TỈNH QUẢNG NAM

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM
KHÓA VIII, KỲ HỌP THỨ 14

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Sau khi xem xét Tờ trình số 2899/TTr-UBND ngày 02 tháng 7 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh kèm theo Đề án bổ sung Quỹ Tên đường tỉnh Quảng Nam; Báo cáo thẩm tra số 41/BC-HĐND ngày 02 tháng 7 năm 2015 của Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bổ sung 77 tên của các danh nhân văn hóa, lịch sử và các địa danh, sự kiện vào Quỹ Tên đường tỉnh Quảng Nam (phụ lục kèm theo). Quỹ Tên đường của tỉnh sau khi bổ sung có 629 tên.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện.

Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát quá trình tổ chức thực hiện nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam Khóa VIII, Kỳ họp thứ 14 thông qua ngày 07 tháng 7 năm 2015 và có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Ngọc Quang

 

PHỤ LỤC

DANH MỤC 77 TÊN DANH NHÂN, SỰ KIỆN, ĐỊA DANH BỔ SUNG QUỸ TÊN ĐƯỜNG TỈNH QUẢNG NAM NĂM 2015
(Kèm theo Nghị quyết số 164 /2015/NQ-HĐND ngày 07/7/2015 của HĐND tỉnh)

TT

TÊN ĐƯỜNG

TT

TÊN ĐƯỜNG

1

Hồ Trung Lượng

40

Phạm Thống

2

Trần Văn Á

41

Lương Thị Hòa

3

Nguyễn Đình Trọng

42

Võ Hồng Quân

4

Hồ Tương

43

Lê Văn Ấn

5

Võ Tự

44

Phan Thị Hai

6

Lê Thạnh

45

Nguyễn Thái Húy

7

Nguyễn Văn Tá

46

Trương Đình Nam

8

Hồ Huyến

47

Mẹ Trĩ

9

Nguyễn Thị Chín

48

Lê Duy Đình

10

Đào Tiến Mười

49

Nguyễn Có

11

Nguyễn Quang Thời

50

Đào Em

12

Nguyễn Xuân Hòa

51

Nguyễn Hương

13

Lê Tuất

52

Phạm Bằng

14

Hồ Thị Vạn

53

Trần Hoán

15

Lê Cây

54

Kiều Phụng

16

Bùi Giáng

55

Đống Ngạc

17

Thuận Yến

56

Phan Tấn Vinh

18

Nguyễn Bốn

57

Phan Thị Kinh

19

Tú Quỳ

58

Thái Viết Thương

20

Bà Bang Nhãn

59

Đống Tỵ

21

Trần Phước

60

Huỳnh Thanh Hải

22

Trương Hoành

61

Lê A

23

Hứa Tạo

62

Nguyễn Bờ

24

Lương Thúc Kỳ

63

Lê Hữu Phận

25

Nguyễn Đức Thiệu

64

Lê Ưng

26

Nguyễn Ngọc Bình

65

Hoàng Thế Thiện

27

Đoàn Quý Phi

66

Tài Đa

28

Nguyễn Minh Chấn

67

Thạnh Bình

29

Nguyễn Công Sáu

68

Phiếm Ái

30

Đoàn Trị

69

Phú An – Phú Xuân

31

Nguyễn Năm

70

Mỹ Sơn

32

Lê Dật

71

Hà Đông

33

Dương Thị Binh

72

Ao Lầy

34

Huỳnh Xuân Nhị

73

Khánh Thọ

35

Lê Văn Thanh

74

Văn Hà

36

Nguyễn Sang

75

An Lâu

37

Lê Thị Chín

76

9 tháng 12

38

Phan Thanh Thủ

77

16 tháng 6

39

Nguyễn Bùi

 

 

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 164/2015/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu164/2015/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/07/2015
Ngày hiệu lực17/07/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 164/2015/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 164/2015/NQ-HĐND về bổ sung Quỹ Tên đường tỉnh Quảng Nam


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 164/2015/NQ-HĐND về bổ sung Quỹ Tên đường tỉnh Quảng Nam
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu164/2015/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Nam
        Người kýNguyễn Ngọc Quang
        Ngày ban hành07/07/2015
        Ngày hiệu lực17/07/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 164/2015/NQ-HĐND về bổ sung Quỹ Tên đường tỉnh Quảng Nam

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 164/2015/NQ-HĐND về bổ sung Quỹ Tên đường tỉnh Quảng Nam

            • 07/07/2015

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 17/07/2015

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực