Nghị quyết 165/2010/NQ-HĐND

Nghị quyết 165/2010/NQ-HĐND về thành lập Phòng Dân tộc thuộc Ủy ban nhân dân các huyện Sơn Hòa, Sông Hinh và Đồng Xuân do tỉnh Phú Yên ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 165/2010/NQ-HĐND thành lập Phòng Dân tộc thuộc uỷ ban nhân dân huyện tỉnh Phú Yên


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ YÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 165/2010/NQ-HĐND

Tuy Hòa, ngày 18 tháng 10 năm 2010

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ THÀNH LẬP PHÒNG DÂN TỘC THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN CÁC HUYỆN SƠN HÒA, SÔNG HINH VÀ ĐỒNG XUÂN

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN
KHÓA V, KỲ HỌP THỨ 18

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 53/2004/NĐ-CP ngày 18 tháng 02 năm 2004 của Chính phủ về việc kiện toàn tổ chức bộ máy làm công tác dân tộc thuộc Ủy ban nhân dân các cấp;

Căn cứ Nghị định số 12/2010/NĐ-CP ngày 26 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 14/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;

Sau khi xem xét Đề án thành lập Phòng Dân tộc thuộc UBND các huyện Sơn Hòa, Sông Hinh và Đồng Xuân kèm theo Tờ trình số 42/TTr-UBND ngày 23 tháng 8 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh; Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thành lập Phòng Dân tộc thuộc Ủy ban nhân dân các huyện Đồng Xuân, Sông Hinh và Sơn Hòa.

Điều 2. Hiệu lực thi hành:

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua.

Điều 3. Tổ chức thực hiện:

Hội đồng nhân dân tỉnh giao.

1. Ủy ban nhân dân tỉnh căn cứ các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan quyết định thành lập, quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Phòng Dân tộc theo quy định của pháp luật.

Biên chế của Phòng Dân tộc do Ủy ban nhân dân các huyện Sơn Hòa, Sông Hinh và Đồng Xuân xem xét bố trí trong tổng biên chế hành chính được giao hàng năm; bố trí trụ sở làm việc và cơ sở vật chất khác đảm bảo cho hoạt động của các Phòng Dân tộc theo yêu cầu, nhiệm vụ.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh căn cứ chức năng nhiệm vụ, quyền hạn theo luật định kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Yên khóa V, kỳ họp thứ 18 thông qua ngày 18 tháng 10 năm 2010./.

 

 

CHỦ TỊCH
Đào Tấn Lộc

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 165/2010/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu165/2010/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/10/2010
Ngày hiệu lực28/10/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 165/2010/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 165/2010/NQ-HĐND thành lập Phòng Dân tộc thuộc uỷ ban nhân dân huyện tỉnh Phú Yên


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 165/2010/NQ-HĐND thành lập Phòng Dân tộc thuộc uỷ ban nhân dân huyện tỉnh Phú Yên
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu165/2010/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Phú Yên
        Người kýĐào Tấn Lộc
        Ngày ban hành18/10/2010
        Ngày hiệu lực28/10/2010
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 165/2010/NQ-HĐND thành lập Phòng Dân tộc thuộc uỷ ban nhân dân huyện tỉnh Phú Yên

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 165/2010/NQ-HĐND thành lập Phòng Dân tộc thuộc uỷ ban nhân dân huyện tỉnh Phú Yên

            • 18/10/2010

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 28/10/2010

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực