Nghị quyết 165/2018/NQ-HĐND

Nghị quyết 165/2018/NQ-HĐND quy định về mức kinh phí hỗ trợ hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Nội dung toàn văn Nghị quyết 165/2018/NQ-HĐND mức kinh phí hỗ trợ hoạt động của Ban Thanh tra cấp xã Kiên Giang


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH KIÊN GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 165/2018/NQ-HĐND

Kiên Giang, ngày 24 tháng 7 năm 2018

 

NGHỊ QUYẾT

QUY ĐỊNH MỨC KINH PHÍ HỖ TRỢ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN THANH TRA NHÂN DÂN CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KIÊN GIANG

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG
KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ CHÍN

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Thông tư số 63/2017/TT-BTC ngày 19 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính quy định về lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm cho hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân;

Xét Tờ trình số 62/TTr-UBND ngày 05 tháng 6 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh dự thảo nghị quyết quy định mức kinh phí hỗ trợ hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Kiên Giang; Báo cáo thẩm tra số 85/BC-HĐND ngày 09 tháng 7 năm 2018 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quy định mức kinh phí hỗ trợ hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

1. Phạm vi điều chỉnh

Nghị quyết này quy định mức kinh phí hỗ trợ cho hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

2. Đối tượng áp dụng

Nghị quyết này áp dụng đối với Ban Thanh tra nhân dân ở xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

3. Mức hỗ trợ

Mức hỗ trợ kinh phí hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân cấp xã là: 5.000.000 đồng/Ban/năm.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Hội đồng nhân dân giao Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh.

2. Hằng năm, theo định mức chi tiêu Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh cân đối kinh phí hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân cấp xã cho ngân sách cấp xã và được bố trí trong dự toán chi thường xuyên của Ủy ban nhân dân cấp xã.

3. Các nội dung khác quy định về nội dung chi; mức chi; thẩm quyền quyết định mức chi; lập, chấp hành và quyết toán kinh phí của Ban Thanh tra nhân dân cấp xã được thực hiện theo Thông tư số 63/2017/TT-BTC ngày 19 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính.

4. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang khóa IX, Kỳ họp thứ chín thông qua ngày 18 tháng 7 năm 2018 và có hiệu lực từ ngày 03 tháng 8 năm 2018./.

 

 

CHỦ TỊCH
Đặng Tuyết Em

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 165/2018/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu165/2018/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/07/2018
Ngày hiệu lực03/08/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 165/2018/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 165/2018/NQ-HĐND mức kinh phí hỗ trợ hoạt động của Ban Thanh tra cấp xã Kiên Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 165/2018/NQ-HĐND mức kinh phí hỗ trợ hoạt động của Ban Thanh tra cấp xã Kiên Giang
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu165/2018/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Kiên Giang
        Người kýĐặng Tuyết Em
        Ngày ban hành24/07/2018
        Ngày hiệu lực03/08/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 165/2018/NQ-HĐND mức kinh phí hỗ trợ hoạt động của Ban Thanh tra cấp xã Kiên Giang

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 165/2018/NQ-HĐND mức kinh phí hỗ trợ hoạt động của Ban Thanh tra cấp xã Kiên Giang

            • 24/07/2018

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 03/08/2018

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực