Nghị quyết 166/2008/NQ-HĐND

Nghị quyết 166/2008/NQ-HĐND Quy định mức đóng góp đối với người cai nghiện ma túy chữa trị, cai nghiện tự nguyện tại Trung tâm Giáo dục – Lao động xã hội tỉnh Phú Thọ

Nghị quyết 166/2008/NQ-HĐND mức đóng góp người cai nghiện ma túy chữa trị tự nguyện Phú Thọ đã được thay thế bởi Quyết định 202/QĐ-UBND 2018 công bố danh mục văn bản Hội đồng nhân dân hết hiệu lực Phú Thọ và được áp dụng kể từ ngày 24/01/2018.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 166/2008/NQ-HĐND mức đóng góp người cai nghiện ma túy chữa trị tự nguyện Phú Thọ


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ THỌ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 166/2008/NQ-HĐND

Việt Trì, ngày 16 tháng 12 năm 2008

 

NGHỊ QUYẾT

QUY ĐỊNH MỨC ĐÓNG GÓP ĐỐI VỚI NGƯỜI CAI NGHIỆN MA TÚY CHỮA TRỊ, CAI NGHIỆN TỰ NGUYỆN TẠI TRUNG TÂM GIÁO DỤC – LAO ĐỘNG XÃ HỘI TỈNH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ KHÓA XVI, KỲ HỌP THỨ MƯỜI LĂM

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 135/2004/NĐ-CP ngày 10/6/2004 của Chính phủ Quy định chế độ áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh, tổ chức các hoạt động của cơ sở chữa bệnh theo pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính và chế độ áp dụng đối với người chưa tàn niên, người tự nguyện vào cơ sở chữa bệnh;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 117/2007/TTLT/BTC-BLĐTBXH ngày 01/10/2007 của Bộ Tài chính, Bộ Lao động – TB&XH hướng dẫn về trách nhiệm đóng góp và chế độ trợ cấp đối với người nghiện ma túy, người bán dâm;

Sau khi xem xét Tờ trình số 3395/TTr – UBND ngày 24/11/2008 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Phú Thọ; Báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa - xã hội và thảo luận,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quy định mức đóng góp đối với người nghiện ma túy chữa trị, cai nghiện tự nguyện tại Trung tâm Giáo dục – Lao động xã hội tỉnh Phú Thọ.

1. Đối tượng đóng góp: Người nghiện ma túy chữa trị, cai nghiện tự nguyện tại trung tâm Giáo dục – lao động xã hội tỉnh.

2. Mức đóng góp:

a. Tháng thứ nhất: 1.000.000/tháng

Bao gồm:

- Tiền ăn 300.000đ

- Tiền thuốc hỗ trợ cắt cơn, thuốc thông thường khác 250.000 đ

- Tiền xét nghiệm tìm chất ma túy và các xét nghiệm khác 80.000đ

- Tiền sinh hoạt văn thể 20.000đ

- Tiền điện nước sinh hoạt 50.000đ

- Chi phí quản lý, phục vụ, giáo dục 200.000đ

- Tiền mua sắm dịch vụ sinh hoạt (quần áo, chăn màn) 100.000đ

b. Từ tháng thứ hai trở đi:  600.000đ/tháng

Bao gồm:

- Tiền ăn 300.000đ

- Tiền thuốc thông thường 30.000đ

- Tiền sinh hoạt văn thể 50.000đ

- Tiền điện, nước sinh hoạt 50.000đ

- Tiền chi phí quản lý, phục vụ, giáo dục 150.000đ

- Tiền mua sắm dịch vụ sinh hoạt 50.000đ

+ Thời gian cai nghiện tự nguyện tại Trung tâm: Tối thiểu là 06 tháng.

3. Chế độ miễn giảm tiền chi phí chữa trị, cai nghiện;

a. Đối tượng được miễn:

- Người thuộc đối tượng chính sách bảo trợ xã hội theo quy định tại Nghị định số 67/2007/NQQ-CP ngày 13/4/2007 của Chính phủ.

- Người không có nơi cư trú nhất định mà bản thân không có điều kiện đóng góp hoặc không xác định được thân nhân của người đó hoặc người giám hộ (đối với người chưa thành niên).

- Người thuộc đối tượng chính sách theo pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng.

b. Đối tượng được giảm: Thân nhân chủ yếu của đối tượng được chính sách theo Pháp lệnh ưu đãi người có công.

Mức giảm 50% chi phí chữa trị, cai nghiện.

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao:

- Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết và căn cứ Thông tư liên tịch số 117/2007/TTLT/BTC-BLĐTBXH ngày 01/10/2007 của Bộ Tài chính, Bộ Lao động – TB&XH để điều chỉnh mức đóng góp, mức trợ cấp phù hợp với tình hình thực tế tại thời điểm.

- Thủ tục xét miễn giảm do UBND tỉnh quy định.

- Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát, kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Thọ khóa XVI, kỳ họp thứ mười lăm thông qua ngày 11 tháng 12 năm 2008.

 

 

CHỦ TỊCH
Ngô Đức Vượng

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 166/2008/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu166/2008/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/12/2008
Ngày hiệu lực21/12/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 24/01/2018
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 166/2008/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 166/2008/NQ-HĐND mức đóng góp người cai nghiện ma túy chữa trị tự nguyện Phú Thọ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 166/2008/NQ-HĐND mức đóng góp người cai nghiện ma túy chữa trị tự nguyện Phú Thọ
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu166/2008/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Phú Thọ
        Người kýNgô Đức Vượng
        Ngày ban hành16/12/2008
        Ngày hiệu lực21/12/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 24/01/2018
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản gốc Nghị quyết 166/2008/NQ-HĐND mức đóng góp người cai nghiện ma túy chữa trị tự nguyện Phú Thọ

        Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 166/2008/NQ-HĐND mức đóng góp người cai nghiện ma túy chữa trị tự nguyện Phú Thọ