Nghị quyết 166/2015/NQ-HĐND

Nghị quyết 166/2015/NQ-HĐND về chính sách khuyến khích hỗ trợ trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Nghệ An, giai đoạn 2015-2020

Nội dung toàn văn Nghị quyết 166/2015/NQ-HĐND chính sách khuyến khích hỗ trợ trong xây dựng nông thôn mới Nghệ An


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 166/2015/NQ-HĐND

Nghệ An, ngày 10 tháng 07 năm 2015

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ CHÍNH SÁCH KHUYẾN KHÍCH HỖ TRỢ TRONG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TỈNH NGHỆ AN, GIAI ĐOẠN 2015-2020

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN
KHÓA XVI, KỲ HỌP THỨ 14

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 26/2011/TTLT-BNNPTNT-BKHĐT-BTC ngày 13/4/2011 của Liên Bộ Nông nghiệp và PTNT, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung thực hiện Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 04/6/2010 của Thủ tướng chính phủ về phê duyệt Chương trình Mục tiêu quốc gia về Xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 51/2013/TTLT-BNNPTNT-BKHĐT-BTC ngày 02/12/2013 của Liên Bộ Nông nghiệp và PTNT, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số: 26/2011 /TTLT-BNNPTNT-BKHĐT-BTC ngày 13/4/2011;

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Tờ trình số 2761/TTr-UBND ngày 07 tháng 5 năm 2015;

Trên cơ sở báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách và ý kiến của các Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh:

Nghị quyết này quy định một số chính sách khuyến khích hỗ trợ trong Xây dựng nông thôn mới (NTM) trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

2. Đối tượng áp dụng :

Các xã và các huyện, thành phố, thị xã đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2015-2020.

Điều 2. Chính sách khuyến khích hỗ trợ

1. Hỗ trợ xi măng cho các xã làm đường giao thông nông thôn:

a) Điều kiện hỗ trợ: Đường giao thông nông thôn bằng bê tông xi măng phải nằm trong quy hoạch NTM được duyệt, được thiết kế theo quy định tại Quyết định số 4927/QĐ-BGTVT ngày 25/12/2014 của Bộ Giao thông Vận tải.

b) Mức hỗ trợ:

- Đối với các xã thuộc 6 huyện miền núi gồm: Kỳ Sơn, Tương Dương, Con Cuông, Quế Phong, Quỳ Châu và Quỳ Hợp: Hỗ trợ tối đa 08 km đường bê tông xi măng.

- Đối với các xã còn lại: Hỗ trợ tối đa 06 km đường bê tông xi măng.

c) Loại xi măng và định mức hỗ trợ: Hỗ trợ xi măng PC40, với mức hỗ trợ xi măng là 200 tấn/km  đối với đường cấp A, 150 tấn/km đối với đường cấp B.

d) Thời điểm hỗ trợ:

- Đối với các xã đăng ký đạt chuẩn NTM được UBND tỉnh phê duyệt hàng năm: trong năm kế hoạch đăng ký đạt chuẩn NTM.

- Đối với các xã không đăng ký, nhưng đạt chuẩn NTM trong giai đoạn 2015-2020: sau khi có quyết định công nhận xã đạt chuẩn NTM của UBND tỉnh.

2. Thưởng các xã, các huyện, thành phố, thị xã đạt chuẩn NTM giai đoạn 2015 - 2020.

a) Thưởng các xã đạt chuẩn NTM: với mức 500 triệu đồng/xã để xây dựng 01 công trình phúc lợi.

b) Thưởng các huyện, thành phố, thị xã đạt chuẩn NTM để xây dựng 01 công trình phúc lợi, với mức 1,5 tỷ đồng đối với thành phố, thị xã và 02 tỷ đồng đối với các huyện.

Điều 3. Kinh phí thực hiện

Do Ngân sách tỉnh đảm bảo.

Điều 4. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

2. Giao Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh và Đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Điều 5. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An khoá XVI, kỳ họp thứ 14 thông qua ngày 10 tháng 7 năm 2015 và có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày được thông qua./.

 

 

Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ (b/c);
- Bộ Nông nghiệp và PTNT, Bộ Tài chính;
- Bộ Tư pháp (để b/c);
- TT Tỉnh ủy, HĐND tỉnh;
- UBND, UBMTTQ tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Các đại biểu HĐND tỉnh;
- Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh;
- Các Sở, Ban ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- HĐND, UBND các huyện, thành phố, thị xã;
- Trung tâm Công báo tỉnh;
- Website: http://dbndnghean.vn;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Trần Hồng Châu

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 166/2015/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu166/2015/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/07/2015
Ngày hiệu lực20/07/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 166/2015/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 166/2015/NQ-HĐND chính sách khuyến khích hỗ trợ trong xây dựng nông thôn mới Nghệ An


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 166/2015/NQ-HĐND chính sách khuyến khích hỗ trợ trong xây dựng nông thôn mới Nghệ An
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu166/2015/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Nghệ An
        Người kýTrần Hồng Châu
        Ngày ban hành10/07/2015
        Ngày hiệu lực20/07/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 166/2015/NQ-HĐND chính sách khuyến khích hỗ trợ trong xây dựng nông thôn mới Nghệ An

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 166/2015/NQ-HĐND chính sách khuyến khích hỗ trợ trong xây dựng nông thôn mới Nghệ An

           • 10/07/2015

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 20/07/2015

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực