Nghị quyết 167/2015/NQ-HĐND

Nghị quyết 167/2015/NQ-HĐND về chính sách hỗ trợ xây dựng hạ tầng các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Nội dung toàn văn Nghị quyết 167/2015/NQ-HĐND chính sách hỗ trợ xây dựng hạ tầng các cụm công nghiệp Nghệ An


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 167/2015/NQ-HĐND

Nghệ An, ngày 10 tháng 07 năm 2015

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ XÂY DỰNG HẠ TẦNG CÁC CỤM CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN
KHÓA XVI, KỲ HỌP THỨ 14

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đầu tư ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Quyết định số 105/2009/QĐ-TTg ngày 19/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế Quản lý cụm công nghiệp;

Xét đề nghị của UBND tỉnh tại Tờ trình số 3700/TTr-UBND ngày 09 tháng 6 năm 2015;

Trên cơ sở xem xét Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách và ý kiến của các Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh:

Nghị quyết này quy định về chính sách hỗ trợ xây dựng hạ tầng các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

2. Đối tượng áp dụng:

Tổ chức, cá nhân trong nước đầu tư xây dựng hạ tầng cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Điều 2. Điều kiện hỗ trợ

Cụm công nghiệp nằm trong quy hoạch phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn đã được UBND tỉnh phê duyệt và có dự án đầu tư hạ tầng đầy đủ thủ tục, hồ sơ đầu tư xây dựng cơ bản theo qui định hiện hành. Ưu tiên hỗ trợ các cụm công nghiệp có tác động quan trọng đến việc thu hút đầu tư, phát triển ngành công nghiệp có tiềm năng, lợi thế của địa phương; phục vụ mục đích di dời các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm hoặc nằm xen kẽ trong khu dân cư vào cụm công nghiệp.

2. Tính đến thời điểm hỗ trợ cụm công nghiệp ít nhất phải có các doanh nghiệp cam kết đăng ký thuê đất đầu tư sản xuất.

Điều 3. Nội dung và mức hỗ trợ kinh phí

1. Hỗ trợ lập quy hoạch chi tiết: Mức hỗ trợ 50 % kinh phí theo dự toán được phê duyệt.

2. Hỗ trợ bồi thường giải phóng mặt bằng: Hỗ trợ kinh phí bồi thường đất, giải phóng mặt bằng cụm công nghiệp theo dự toán được phê duyệt. Mức hỗ trợ tối đa là 200 triệu đồng/ha.

3. Hỗ trợ xây dựng hạ tầng kỹ thuật trong cụm công nghiệp: Hỗ trợ xây dựng các hạng mục hạ tầng kỹ thuật trong cụm công nghiệp theo thiết kế, dự toán được phê duyệt, gồm:

a) Đường giao thông nội bộ, hệ thống thoát nước nội bộ. Mức hỗ trợ tối đa không quá 6 tỷ đồng/cụm công nghiệp vùng miền núi và không quá 5 tỷ đồng/cụm công nghiệp các vùng còn lại.

b) Hệ thống xử lý nước thải tập trung: Mức hỗ trợ 70% theo dự toán được phê duyệt nhưng không quá 6 tỷ đồng/cụm công nghiệp.

4. Hỗ trợ xây dựng hạ tầng ngoài hàng rào cụm công nghiệp:

a) Về giao thông: Đầu tư xây dựng đường giao thông trục chính đến hàng rào cụm công nghiệp theo thiết kế, dự toán và quyết toán được cấp có thẩm quyền phê duyệt, nhưng không vượt quá 2 km chiều dài đường.

b) Về đường điện hạ thế: UBND tỉnh đề nghị Điện lực đầu tư đáp ứng nhu cầu phát triển. Nếu các nhà đầu tư tự đầu tư phù hợp với quy hoạch thì được tỉnh hỗ trợ lãi suất vay vốn sau đầu tư trong thời hạn ba (03) năm.

Điều 4. Nguồn kinh phí

Kinh phí hỗ trợ từ ngân sách tỉnh.

Điều 5. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh quy định cụ thể để tổ chức thực hiện các nội dung của Nghị quyết này.

2. Giao Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh và Đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Điều 6. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVI, kỳ họp thứ 14 thông qua ngày 10 tháng 7 năm 2015 và có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày được thông qua.

Bãi bỏ Nghị quyết số 268/2009/NQ-HĐND ngày 23/7/2009 của HĐND tỉnh Nghệ An về chính sách hỗ trợ xây dựng hạ tầng các khu công nghiệp nhỏ trên địa bàn tỉnh Nghệ An./.

 

 

Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ (để b/c);
- Bộ Công thương, Bộ Tư pháp (để b/c);
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- UBND, UBMTTQ tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Các đại biểu HĐND tỉnh;
- Tòa án nhân dân tỉnh; Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh;
- Các Sở, Ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- HĐND, UBND các huyện, thành, thị;
- Trung tâm Công báo tỉnh;
- Website: http://dbndnghean.vn;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Trần Hồng Châu

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 167/2015/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu167/2015/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/07/2015
Ngày hiệu lực20/07/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 167/2015/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 167/2015/NQ-HĐND chính sách hỗ trợ xây dựng hạ tầng các cụm công nghiệp Nghệ An


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Nghị quyết 167/2015/NQ-HĐND chính sách hỗ trợ xây dựng hạ tầng các cụm công nghiệp Nghệ An
       Loại văn bảnNghị quyết
       Số hiệu167/2015/NQ-HĐND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Nghệ An
       Người kýTrần Hồng Châu
       Ngày ban hành10/07/2015
       Ngày hiệu lực20/07/2015
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcThương mại, Xây dựng - Đô thị
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật9 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 167/2015/NQ-HĐND chính sách hỗ trợ xây dựng hạ tầng các cụm công nghiệp Nghệ An

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 167/2015/NQ-HĐND chính sách hỗ trợ xây dựng hạ tầng các cụm công nghiệp Nghệ An

           • 10/07/2015

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 20/07/2015

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực