Nghị quyết 168/2015/NQ-HĐND

Nghị quyết 168/2015/NQ-HĐND quy định tiêu chí dự án trọng điểm nhóm C tỉnh Đồng Nai

Nội dung toàn văn Nghị quyết 168/2015/NQ-HĐND quy định tiêu chí dự án trọng điểm nhóm C tỉnh Đồng Nai


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 168/2015/NQ-HĐND

Đồng Nai, ngày 16 tháng 07 năm 2015

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH TIÊU CHÍ DỰ ÁN TRỌNG ĐIỂM NHÓM C CỦA TỈNH ĐỒNG NAI

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI
KHÓA VIII - KỲ HỌP THỨ 14

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân được Quốc hội thông qua ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Sau khi xem xét Tờ trình số 4962/TTr-UBND ngày 29 tháng 6 năm 2015 của UBND tỉnh về việc thông qua quy định tiêu chí dự án trọng điểm nhóm C; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách và tổng hợp ý kiến thảo luận của các đại biểu HĐND tỉnh tại tổ và tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Nhất trí thông qua tiêu chí dự án trọng điểm nhóm C trong kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2016 -2020 của tỉnh Đồng Nai như sau:

1. Tiêu chí 1: Dự án nhóm C có tổng mức vốn đầu tư lớn hơn hoặc bằng 70% mức vốn lớn nhất của dự án nhóm C quy định tại Điều 10 Luật Đầu tư công, cụ thể:

a) Dự án đầu tư có tổng mức đầu tư từ 84 tỷ đồng đến dưới 120 tỷ đồng thuộc lĩnh vực cầu, cảng, công nghiệp điện, khai thác chế biến khoáng sản, xây dựng khu nhà ở.

b) Dự án đầu tư có tổng mức đầu tư từ 56 tỷ đồng đến dưới 80 tỷ đồng thuộc lĩnh vực giao thông (trừ dự án giao thông bao gồm cầu, cảng biển, cảng sông, sân bay, đường sắt, đường quốc lộ), thủy lợi, cấp thoát nước, công trình hạ tầng kỹ thuật, kỹ thuật điện, sản xuất thiết bị thông tin, điện tử, bưu chính, viễn thông.

c) Dự án đầu tư có tổng mức đầu tư từ 42 tỷ đồng đến dưới 60 tỷ đồng thuộc lĩnh vực sản xuất nông, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, khu bảo tồn thiên nhiên, hạ tầng kỹ thuật khu đô thị mới và công nghiệp khác.

d) Dự án đầu tư có tổng mức đầu tư từ 32 tỷ đồng đến dưới 45 tỷ đồng thuộc lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao, du lịch, phát thanh, truyền hình, nghiên cứu khoa học: kho bãi, xây dựng dân dụng khác trừ xây dựng khu nhà ở.

2. Tiêu chí 2: Dự án nhóm C xây dựng mới trụ sở các cơ quan thuộc tỉnh và xây dựng mới trụ sở Huyện ủy, UBND cấp huyện.

Các dự án nhóm C sử dụng vốn đầu tư công có 1 trong 2 tiêu chí trên được xác định là dự án trọng điểm nhóm C.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao UBND tỉnh chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này. Các dự án đã được UBND các cấp quyết định chủ trương đầu tư nhưng trong quá trình triển khai thực hiện mà có điều chỉnh làm tăng tổng mức vốn đầu tư thành dự án trọng điểm nhóm C thì Ủy ban nhân dân trình Hội đồng nhân dân cùng cấp xem xét, quyết định chủ trương đầu tư.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và các đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua.

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Đồng Nai khoá VIII, kỳ họp thứ 14 thông qua ngày 16 tháng 7 năm 2015./.

 

 

Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Văn phòng: QH (A+B); CP (A+B);
- Các Bộ: Tài chính; Tư pháp; Kế hoạch và đầu tư;
- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai;
- Thường trực: Tỉnh ủy; HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các đại biểu HĐND tỉnh;
- Ủy ban MTTQVN tỉnh và các đoàn thể;
- Các sở, ban, ngành tỉnh;
- Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh;
- Tòa án nhân dân tỉnh;
- Văn phòng: Tỉnh ủy;
- Văn phòng ĐĐBQH&HĐND tỉnh;
- Văn phòng UBND tỉnh;
- Thường trực HĐND; UBND cấp huyện;
- Trung tâm Công báo tỉnh (để đăng công báo);
- Báo Đồng Nai, LĐĐN; Đài PT-TH Đồng Nai;
- Lưu: VT, CV.

CHỦ TỊCH
Trần Văn Tư

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 168/2015/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu168/2015/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/07/2015
Ngày hiệu lực26/07/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Thương mại, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 168/2015/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 168/2015/NQ-HĐND quy định tiêu chí dự án trọng điểm nhóm C tỉnh Đồng Nai


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 168/2015/NQ-HĐND quy định tiêu chí dự án trọng điểm nhóm C tỉnh Đồng Nai
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu168/2015/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Đồng Nai
        Người kýTrần Văn Tư
        Ngày ban hành16/07/2015
        Ngày hiệu lực26/07/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Thương mại, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 168/2015/NQ-HĐND quy định tiêu chí dự án trọng điểm nhóm C tỉnh Đồng Nai

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 168/2015/NQ-HĐND quy định tiêu chí dự án trọng điểm nhóm C tỉnh Đồng Nai

            • 16/07/2015

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 26/07/2015

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực