Nghị quyết 17/2004/NQ-HĐND

Nghị quyết 17/2004/NQ-HĐND quy định số lượng và mức phụ cấp cho từng chức danh cán bộ không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và ở thôn, bản, tổ dân phố do tỉnh Điện Biên ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 17/2004/NQ-HĐND số lượng mức phụ cấp cán bộ không chuyên trách xã phường Điện Biên


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH ĐIỆN BIÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 17/2004/NQ-HĐND

Điện Biên, ngày 28 tháng 7 năm 2004

 

NGHỊ QUYẾT

QUY ĐỊNH SỐ LƯỢNG VÀ MỨC PHỤ CẤP CHO TỪNG CHỨC DANH CÁN BỘ KHÔNG CHUYÊN TRÁCH Ở XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN VÀ Ở THÔN, BẢN, TỔ DÂN PHỐ

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN
KHÓA XII, KỲ HỌP THỨ 2

(Từ ngày 20/7/ đến ngày 22/7/2004)

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Sau khi xem xét Tờ trình của UBND tỉnh Quy định số lượng và mức phụ cấp cho từng chức danh cán bộ không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và ở thôn, bản, tổ dân phố; báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế và ý kiến của đại biểu HĐND tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Quy định số lượng và mức phụ cấp cho từng chức danh cán bộ không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và ở thôn, bản, tổ dân phố như Tờ trình số 528/TTr-UBND ngày 14 tháng 7 năm 2004 của UBND tỉnh.

Sửa đổi lại điểm 2 Mục II “Chế độ phụ cấp đối với cán bộ không chuyên trách ở thôn và tổ dân phố” như sau:

- Trưởng thôn, bản, tổ dân phố: mức phụ cấp 120.000đồng/tháng.

- Giao UBND tỉnh báo cáo Chính phủ đề nghị bổ sung thêm chức danh: cán bộ y tế thôn, bản, tổ dân phố và nâng mức phụ cấp của đối tượng này cho phù hợp với mặt bằng chung.

Điều 2. Giao UBND tỉnh quyết định cụ thể và hướng dẫn các ngành, các cấp thực hiện.

Điều 3. Giao Thường trực HĐND, các Ban của HĐND và đại biểu HĐND tỉnh giám sát thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XII, kỳ họp thứ 2 thông qua ngày 22 tháng 7 năm 2004./.

 

 

Nơi nhận:
- UBTVQH; Chính phủ;
- TT Tỉnh ủy;
- HĐND, UBND tỉnh;
- Các Ban của HĐND tỉnh;
- ĐBQH, ĐBHĐND tỉnh;
- Các Sở, Ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- TT HĐND huyện, thị xã, thành phố;
- VP HĐND, UBND tỉnh;
- Lưu: VT- CVHĐ.

CHỦ TỊCH
Vừ A Phía

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 17/2004/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu17/2004/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/07/2004
Ngày hiệu lực22/07/2004
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 19/07/2010
Cập nhật20 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 17/2004/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 17/2004/NQ-HĐND số lượng mức phụ cấp cán bộ không chuyên trách xã phường Điện Biên


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 17/2004/NQ-HĐND số lượng mức phụ cấp cán bộ không chuyên trách xã phường Điện Biên
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu17/2004/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Điện Biên
        Người kýVừ A Phía
        Ngày ban hành28/07/2004
        Ngày hiệu lực22/07/2004
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 19/07/2010
        Cập nhật20 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 17/2004/NQ-HĐND số lượng mức phụ cấp cán bộ không chuyên trách xã phường Điện Biên

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 17/2004/NQ-HĐND số lượng mức phụ cấp cán bộ không chuyên trách xã phường Điện Biên

            • 28/07/2004

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 22/07/2004

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực