Nghị quyết 17/2007/NQ-HĐND

Nghị quyết số 17/2007/NQ-HĐND về việc phê chuẩn kết quả phân loại đơn vị hành chính tỉnh Ninh Thuận do Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 17/2007/NQ-HĐND phê chuẩn kết quả phân loại đơn vị hành chính tỉnh Ninh Thuận


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH NINH THUẬN
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 17/2007/NQ-HĐND

Phan Rang-Tháp Chàm, ngày 17 tháng 12 năm 2007

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC PHÊ CHUẨN KẾT QUẢ PHÂN LOẠI ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH TỈNH NINH THUẬN

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN KHOÁ VIII KỲ HỌP THỨ 11

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân;
Căn cứ Nghị định số 15/2007/NĐ-CP ngày 26 tháng 01 năm 2007 của Chính phủ về phân loại đơn vị hành chính cấp tỉnh và cấp huyện;
Xét Tờ trình số 104/TTr-UBND ngày 14 tháng 11 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn kết quả phân loại đơn vị hành chính tỉnh Ninh Thuận;
Sau khi nghe Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế và ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh
,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn kết quả phân loại đơn vị hành chính tỉnh Ninh Thuận theo Tờ trình số 104/TTr-UBND ngày 14 tháng 11 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh, cụ thể như sau:

Tổng số điểm: 134 điểm;

Xếp loại đơn vị hành chính cấp tỉnh: loại 3.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh hoàn tất thủ tục trình cấp có thẩm quyền quyết định theo quy định pháp luật.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Thuận khoá VIII, kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 12 tháng 12 năm 2007 và hiệu lực thi hành sau 10 (mười) ngày./.

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH
Chamaléa Bốc

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 17/2007/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu17/2007/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/12/2007
Ngày hiệu lực27/12/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 17/2007/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 17/2007/NQ-HĐND phê chuẩn kết quả phân loại đơn vị hành chính tỉnh Ninh Thuận


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 17/2007/NQ-HĐND phê chuẩn kết quả phân loại đơn vị hành chính tỉnh Ninh Thuận
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu17/2007/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Ninh Thuận
        Người kýChamaléa Bốc
        Ngày ban hành17/12/2007
        Ngày hiệu lực27/12/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật16 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 17/2007/NQ-HĐND phê chuẩn kết quả phân loại đơn vị hành chính tỉnh Ninh Thuận

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 17/2007/NQ-HĐND phê chuẩn kết quả phân loại đơn vị hành chính tỉnh Ninh Thuận

            • 17/12/2007

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 27/12/2007

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực