Nghị quyết 17/2008/NQ-HĐND

Nghị quyết 17/2008/NQ-HĐND về phí trông giữ xe đạp, xe máy, ô tô, trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Nghị quyết 17/2008/NQ-HĐND Phí trông giữ xe đạp xe máy ô tô Cà Mau đã được thay thế bởi Nghị quyết 05/2013/NQ-HĐND phí trông giữ xe đạp xe máy ô tô Cà Mau và được áp dụng kể từ ngày 01/08/2013.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 17/2008/NQ-HĐND Phí trông giữ xe đạp xe máy ô tô Cà Mau


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH CÀ MAU

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 17/2008/NQ-HĐND

Cà Mau, ngày 10 tháng 12 năm 2008

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ BAN HÀNH PHÍ TRÔNG GIỮ XE ĐẠP, XE MÁY, Ô TÔ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CÀ MAU

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU
KHÓA VII, KỲ HỌP THỨ 13
(Từ ngày 08 đến ngày 10 tháng 12 năm 2008)

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí và Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06/3/2006 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP;

Căn cứ Thông tư số 15/2003/TT-BTC ngày 07/3/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí trông giữ xe đạp, xe máy, ô tô bị tạm giữ do vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông;

Căn cứ Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 của Bộ Tài chính, hướng dẫn về phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Xét Tờ trình số 82/TTr-UBND ngày 26 tháng 11 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau về ban hành Phí trông giữ xe đạp, xe máy, ô tô trên địa bàn tỉnh Cà Mau và Báo cáo thẩm tra số 12/BC-KTNS ngày 05 tháng 12 năm 2008 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau;

Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau khóa VII, kỳ họp thứ 13 đã thảo luận và thống nhất,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Ban hành Phí trông giữ xe đạp, xe máy, ô tô trên địa bàn tỉnh Cà Mau, với các nội dung như sau:

1. Đối tượng thu phí:

a) Các tổ chức, cá nhân được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép trông giữ xe đạp, xe máy, ô tô;

b) Các cơ quan, những người có thẩm quyền được Nhà nước giao trách nhiệm quyết định tạm giữ phương tiện vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông.

2. Đối tượng nộp phí:

a) Người sử dụng xe đạp, xe máy, ô tô có nhu cầu trông giữ;

b) Người sử dụng phương tiện giao thông vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông bị tạm giữ phương tiện.

3. Về mức thu phí trông giữ xe:

a) Phí trông giữ xe đối với các bãi trông giữ xe có tính chất công cộng như: chợ, trường học, bệnh viện, khu vui chơi giải trí…:

- Xe đạp: 500 đồng/xe/lượt.

- Xe máy: 1.000 đồng/xe/lượt.

- Ô tô dưới 15 chỗ ngồi, xe tải dưới 05 tấn: 5.000 đồng/xe/lượt.

- Ô tô từ 15 chỗ ngồi trở lên, xe tải từ 05 tấn trở lên: 10.000 đồng/xe/lượt.

b) Phí trông giữ xe đối với các bãi trông giữ xe của hộ gia đình, các tổ chức, cơ quan, đơn vị và các điểm giữ xe không thường xuyên (ngày lễ, Tết, hội chợ…):

- Xe đạp: 1.000 đồng/xe/lượt.

- Xe máy: 2.000 đồng/xe/lượt.

- Ô tô dưới 15 chỗ ngồi, xe tải dưới 05 tấn: 5.000 đồng/xe/lượt.

- Ô tô từ 15 chỗ ngồi trở lên, xe tải từ 05 tấn trở lên: 10.000 đồng/xe/lượt.

* Trường hợp giữ xe ban đêm (từ sau 22 giờ đến trước 7 giờ sáng hôm sau) hoặc giữ xe cả ngày, đêm thì mức thu được tính gấp đôi mức giá quy định trên xe/lượt (quy định này áp dụng cho cả điểm a và b, khoản 3, điều 1 nêu trên).

c) Phí trông giữ xe vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông:

- Xe đạp: 2.000 đồng/xe/ngày đêm.

- Xe máy: 5.000 đồng/xe/ngày đêm.

- Ô tô dưới 15 chỗ ngồi, xe tải dưới 05 tấn: 10.000 đồng/xe/ngày đêm.

- Ô tô từ 15 chỗ ngồi trở lên, xe tải từ 05 tấn trở lên: 20.000 đồng/xe/ngày đêm.

4. Quản lý, sử dụng phí thu được

a) Đối với các tổ chức, cá nhân được cơ quan có thẩm quyền cho phép trông giữ xe đạp, xe máy, ô tô thì tiền phí được tính là doanh thu. Tổ chức, cá nhân có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ thuế đối với Nhà nước theo quy định của pháp luật;

b) Đối với trường hợp giữ xe vi phạm trật tự an toàn giao thông (cơ quan Công an) thì tiền phí được trích 90% để lại cho đơn vị quản lý, sử dụng, 10% nộp vào ngân sách Nhà nước.

Điều 2. Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai, hướng dẫn và tổ chức thực hiện Nghị quyết.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát quá trình tổ chức thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2009.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau khóa VII, kỳ họp thứ 13 thông qua ngày 10.tháng 12 năm 2008./.

 

 

Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc Hội;
- Chính phủ;
- Bộ Tài chính;
- Cục Kiểm tra VBQPPL (BTP);
- TT.Tỉnh ủy;
- TT. UBND tỉnh;
- BTT. UB MTTQ tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Sở, ban ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- TT.HĐND, UBND huyện, TP;
- Website Cà Mau;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Võ Thanh Bình

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 17/2008/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu17/2008/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/12/2008
Ngày hiệu lực01/01/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/08/2013
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 17/2008/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 17/2008/NQ-HĐND Phí trông giữ xe đạp xe máy ô tô Cà Mau


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 17/2008/NQ-HĐND Phí trông giữ xe đạp xe máy ô tô Cà Mau
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu17/2008/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Cà Mau
        Người kýVõ Thanh Bình
        Ngày ban hành10/12/2008
        Ngày hiệu lực01/01/2009
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/08/2013
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 17/2008/NQ-HĐND Phí trông giữ xe đạp xe máy ô tô Cà Mau

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 17/2008/NQ-HĐND Phí trông giữ xe đạp xe máy ô tô Cà Mau