Nghị quyết 17/2009/NQ-HĐND

Nghị quyết 17/2009/NQ-HĐND về đề án đặt tên đường thị trấn Diêu Trì và thị trấn Tuy Phước, huyện Tuy Phước do Tỉnh Bình Định ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 17/2009/NQ-HĐND đặt tên đường thị trấn Diêu Trì thị trấn Tuy Phước


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 17/2009/NQ-HĐND

Quy Nhơn, ngày 15 tháng 7 năm 2009

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ ĐỀ ÁN ĐẶT TÊN ĐƯỜNG THỊ TRẤN DIÊU TRÌ VÀ THỊ TRẤN TUY PHƯỚC, HUYỆN TUY PHƯỚC

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH
KHÓA X, KỲ HỌP THỨ 15

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 03/12/2004;

Căn cứ Nghị quyết số 753/2005/NQ-UBTVQH11 ngày 02/4/2005 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân;

Căn cứ Nghị định số 91/2005/NĐ-CP ngày 11/7/2005 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng;

Căn cứ Thông tư số 91/2005/NĐ-CP">36/2006/TT-BVHTT ngày 20/3/2006 của Bộ Văn hóa – Thông tin hướng dẫn thực hiện một số điều của Quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng ban hành kèm theo Nghị định số 91/2005/NĐ-CP ngày 11/7/2005 của Chính phủ;

Sau khi xem xét Tờ trình số 60/TTr-UBND ngày 06/7/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc xin ý kiến thông qua Đề án đặt tên đường thị trấn Diêu Trì và thị trấn Tuy Phước, huyện Tuy Phước; Báo cáo thẩm tra số 27/BCTT-VHXH ngày 10/7/2009 của Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí thông qua Đề án đặt tên đường thị trấn Diêu Trì và thị trấn Tuy Phước, huyện Tuy Phước (có Danh mục tên đường kèm theo).

Điều 2. Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Điều 4. Nghị quyết có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh khoá X, kỳ họp thứ 15 thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Vũ Hoàng Hà

 


DANH MỤC TÊN ĐƯỜNG THỊ TRẤN DIÊU TRÌ, HUYỆN TUY PHƯỚC

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 17/2009/NQ-HĐND ngày 15/7/2009 của HĐND tỉnh)

TT

TUYẾN ĐƯỜNG KÝ HIỆU LOẠI ĐƯỜNG

ĐIỂM ĐẦU-ĐIỂM CUỐI VỊ TRÍ

ĐỘ DÀI (M )

TÊN ĐƯỜNG

01

Tuyến đường QL 1A

Từ cầu Diêu Trì đến ngã 3 Ông Đô

2.320

Trần Phú

 

02

Tuyến đường 638

Từ Hợp tác xã Nông nghiệp 2 Diêu Trì đến giáp ranh giới xã Phước An

1.165

Lê Hồng Phong

 

03

Tuyến đường làng

Từ nhà ông Đoàn Qúi (ĐT 638) vào chợ Diêu Trì cũ giáp UBND TT Diêu Trì (cũ) song song QL 1A

500

Mai Xuân Thưởng

 

04

Tuyến đường làng

Từ nhà Bà Đinh Thị Hiệp chạy qua Sân vận động TT Diêu Trì đến nhà ông Trần Duy Tính

700

Nguyễn Diêu

 

05

Tuyến đường làng

Từ nhà ông Nguyễn Văn Ngọc đến Ban quản lý chợ Diêu Trì cũ

350

Nguyễn Văn Trỗi

 

06

Tuyến đường làng

Từ nhà ông Nguyễn Văn Xuân đến Ga Diêu Trì

785

Nguyễn Đình Thụ

 

07

Tuyến đường làng

Từ nhà bà Trần Thị Xứng (sân vận động) đến nhà Bà Nguyễn Thị Nở (kho đội 5 )

1000

Trần Cao Vân

 

08

Tuyến đường làng

Từ UBND TT Diêu Trì đến cầu Luật Lễ

1.020

Tăng Bạt Hổ

 

09

Tuyến đường làng

Từ nhà ông Nguyễn Công Chừ (xóm đông - Diêu Trì) đến Nhà máy xi măng Diêu Trì.

495

Trần Bá

 

10

Tuyến đường làng

Từ ĐT 640 (Phòng GD-ĐT huyện Tuy Phước) đến nhà ông Lê Văn Bình (xóm Bắc Hạ )

650

Lý Tự Trọng

 

11

Tuyến đường làng

Từ cầu Luật Lễ đến Nhà máy gạo ông Hữu (Đội 1, thôn Luật Lễ, TT Diêu Trì).

1.660

Nguyễn Bỉnh Khiêm

 

 

DANH MỤC TÊN ĐƯỜNG THỊ TRẤN TUY PHƯỚC, HUYỆN TUY PHƯỚC

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 17/2009/NQ-HĐND ngày 15/7/2009 của HĐND tỉnh)

TT

TUYẾN ĐƯỜNG KÝ HIỆU LOẠI ĐƯỜNG

ĐIỂM ĐẦU - ĐIỂM CUỐI VỊ TRÍ

ĐỘ DÀI (M)

TÊN ĐƯỜNG

1

Tuyến QL 1A

Từ ranh giới TT Diêu Trì đến ranh giới xã Phước Lộc

1.840

Trần Phú

 

2

Tuyến QL 19

Từ Chùa Hang (thành phố Quy Nhơn) đến cầu Ổ Gà - Phước Lộc

2640

Nguyễn Huệ

 

3

Tuyến ĐT 640

Ngã ba Ông Đô - đến ngã tư thị trấn Tuy Phước

2000

Đào Tấn

 

4

Tuyến đường 640

Từ ngã tư thị trấn Tuy Phước đến cầu 15 giáp xã Phước Nghĩa (ĐT 640)

1000

Xuân Diệu

 

5

Tuyến liên thôn

Từ nhà ông Cao Văn Tin (Mỹ Điền) - đến nhà ông Bùi Văn Minh (Công chánh)

1.472

Biên Cương

 

6

Tuyến đường làng

Từ QL 19 đến ĐT 640 (Công Chánh) cổng làng văn hóa Công Chánh

786

Võ Trứ

 

7

Tuyến đường làng

Từ nhà ông Đào Trường Thiển (QL 19) đến nhà ông Phan Phi Thân (Công Chánh) ĐT 640

338

Trần Thị Kỷ

 

8

Tuyến đường làng

Từ nhà ông Trần Thanh Long (ĐT 640) - đến khu tập thể 20 gian

337

Thanh niên

 

9

Tuyến liên xã

Từ nhà ông Nguyễn Thanh Luận (ĐT 640) – đến đập tràn Trà Bu (Phước Nghĩa)

543

Lê Công Miễn

 

10

Tuyến đường làng

Từ nhà ông Nguyễn Chí Cường (ĐT640) - đến cầu Trường Úc (QL 19)

665

Nguyễn Nhạc

 

11

Tuyến đường làng

Từ đường Trần Quang Diệu - đến giáp đường Nguyễn Nhạc (khu chợ Bồ Đề mới )

406

Đô Đốc Lộc

 

12

Tuyến đường làng

Từ nhà ông Tô Hưng Ba (giáp đường Xuân Diệu) - đến giáp đường Trần Quang Diệu và đường Nguyễn Nhạc (khu chợ Bồ Đề mới)

424

Bùi Thị Xuân

 

13

Tuyến đường làng

Từ Nhà ông Cao Thanh Thiện Thảo (QL 19) đến giáp Đài Truyền thanh huyện (đường Nguyễn Nhạc - khu chợ Bồ Đề mới)

322

Trần Quang Diệu

 

14

Tuyến đường liên xã

Từ nhà bà Nguyễn Thị Tiên (QL19)-đến nhà máy gạo ông Hữu (Đội 1, thôn Luật Lễ, TT.Diêu Trì)

1.408

Nguyễn Lữ

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 17/2009/NQ-HĐND

Loại văn bản Nghị quyết
Số hiệu 17/2009/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 15/07/2009
Ngày hiệu lực 25/07/2009
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 17/2009/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 17/2009/NQ-HĐND đặt tên đường thị trấn Diêu Trì thị trấn Tuy Phước


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Nghị quyết 17/2009/NQ-HĐND đặt tên đường thị trấn Diêu Trì thị trấn Tuy Phước
Loại văn bản Nghị quyết
Số hiệu 17/2009/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành Tỉnh Bình Định
Người ký Vũ Hoàng Hà
Ngày ban hành 15/07/2009
Ngày hiệu lực 25/07/2009
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 12 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Nghị quyết 17/2009/NQ-HĐND đặt tên đường thị trấn Diêu Trì thị trấn Tuy Phước

Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 17/2009/NQ-HĐND đặt tên đường thị trấn Diêu Trì thị trấn Tuy Phước

  • 15/07/2009

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 25/07/2009

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực