Nghị quyết 17/2009/NQ-HĐND

Nghị quyết 17/2009/NQ-HĐND phê chuẩn một số chính sách khuyến khích xã hội hoá đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hoá, thể thao, môi trường trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Nghị quyết 17/2009/NQ-HĐND khuyến khích xã hội hoá lĩnh vực giáo dục dạy nghề đã được thay thế bởi Nghị quyết 13/2017/NQ-HĐND khuyến khích xã hội hóa giáo dục y tế thể dục Bà Rịa Vũng Tàu và được áp dụng kể từ ngày 23/07/2017.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 17/2009/NQ-HĐND khuyến khích xã hội hoá lĩnh vực giáo dục dạy nghề


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 17/2009/NQ-HĐND

Vũng Tàu, ngày 10 tháng 12 năm 2009

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC PHÊ CHUẨN MỘT SỐ CHÍNH SÁCH KHUYẾN KHÍCH XÃ HỘI HOÁ ĐỐI VỚI CÁC HOẠT ĐỘNG TRONG LĨNH VỰC GIÁO DỤC, DẠY NGHỀ, Y TẾ, VĂN HOÁ, THỂ THAO, MÔI TRƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
KHOÁ IV, KỲ HỌP THỨ 13

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Xét Tờ trình số 78/TTr-UBND ngày 02 tháng 12 năm 2009 của UBNĐ tỉnh về quy định một số chính sách khuyến khích xã hội hoá đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hoá, thể thao, môi trường trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu;

Sau khi xem xét Báo cáo thẩm tra số 92/BCTTr-VHXH ngày 07 tháng 12 năm 2009 của Ban Văn hoá - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh; các ý kiến thảo luận, biểu quyết của các Đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn một số chính sách khuyến khích xã hội hoá đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hoá, thể thao, môi trường trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu theo Tờ trình số 78/TTr-UBND ngày 02 tháng 12 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Điều 2. Về tổ chức thực hiện:

- Giao cho Ủy ban nhân dân tỉnh căn cứ vào Nghị quyết này có kế hoạch tổ chức thực hiện.

- Giao cho Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh và các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị Quyết này.

Điều 3. Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, khóa IV, kỳ họp thứ 13 thông qua ngày 10 tháng 12 năm 2009 và có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Tuấn Minh

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 17/2009/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu17/2009/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/12/2009
Ngày hiệu lực20/12/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Giáo dục, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 23/07/2017
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 17/2009/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 17/2009/NQ-HĐND khuyến khích xã hội hoá lĩnh vực giáo dục dạy nghề


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 17/2009/NQ-HĐND khuyến khích xã hội hoá lĩnh vực giáo dục dạy nghề
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu17/2009/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
        Người kýNguyễn Tuấn Minh
        Ngày ban hành10/12/2009
        Ngày hiệu lực20/12/2009
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Giáo dục, Thể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 23/07/2017
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 17/2009/NQ-HĐND khuyến khích xã hội hoá lĩnh vực giáo dục dạy nghề

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 17/2009/NQ-HĐND khuyến khích xã hội hoá lĩnh vực giáo dục dạy nghề